C. Obracht-Prondzyński, Dziennik Bałtycki

Cezary Obracht-Prondzyński, Na czym polega siła wspólnot lokalnych, „Dziennik Bałtycki” 30.03.2017 r.

„Miarą dojrzałości lokalnych społeczności jest nie tyle unikanie konfliktów, bo to niemożliwe, ile raczej budowanie wysokiej kultury dialogu”.

powrót