rys. J. Kapusta

Jesteśmy od siebie współzależni. Odczuwamy to w sposób szczególny w ostatnich dniach – przy okazji rosnącego zagrożenia epidemicznego. Od naszych wspólnych zachowań zależeć będzie nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Trzymanie się wspólnie ustalonych reguł, empatia w stosunku do osób potrzebujących pomocy oraz przestraszonych – będziemy tego bardzo potrzebować w nadchodzących tygodniach.

Musimy pamiętać, że nasza różnorodność wyraża się również w tym jak reagujemy na sytuacje zagrożenia, niepewności, stresu. U wielu z nas odzywają się traumy i doświadczenia historyczne, więc w osiągnięciu spokoju i równowagi pomaga gromadzenie zapasów. Innym w rozładowaniu napięcia pomaga skupienie się na pracy, nawet jeśli ze względów bezpieczeństwa jest to praca z domu. Jeszcze inni uciekają w żart czy czarny humor. Niech w naszych reakcjach nie będzie jednak pogardy dla tych, którzy zachowują się inaczej niż my. Bądźmy dla siebie w tym szczególnym czasie wyjątkowo czuli i empatyczni, starajmy się uspokoić sytuację i siebie nawzajem.

Biorąc pod uwagę troskę o bezpieczeństwo nas wszystkich, jesteśmy zmuszeni przełożyć XII Pomorski Kongres Obywatelski zaplanowany na 25 kwietnia br. Będziemy Państwa informować o nowych ustaleniach, najprawdopodobniej nasze obywatelskie spotkanie Pomorzan odbędzie się jesienią, w II połowie listopada.

Tegoroczne hasło przewodnie Kongresu Razem wobec wyzwań przyszłości okazało się niezwykle prorocze. W zglobalizowanej rzeczywistości silne wspólnoty lepiej przechodzą różnorodne kryzysy i trafniej odpowiadają na nowe wyzwania. Współzależność we współczesnym świecie wyraża się nie tylko w odpowiedzialności polityków za reakcję na katastrofy naturalne czy załamania gospodarcze. Współzależność dotyka tak naprawdę każdego z nas. Wyzwania klimatyczne przypominają nam, że żyjemy na jednej planecie, wszyscy należymy do gatunku ludzkiego i bez zmiany naszej filozofii życia i codziennych wyborów ryzykujemy zdrowiem i życiem nas wszystkich. Globalne pandemie uświadamiają nam zaś jak bardzo wygody, z których na co dzień korzystamy (jak np. możliwość podróżowania po całym świecie), mogą szybko stać się ogólnoświatowym zagrożeniem.

Obecne doświadczenie zwraca nam zatem uwagę na potrzebę równowagi i wzmacniania potencjału działania i myślenia zbiorowego. Wobec współzależności współczesnego świata wszyscy jesteśmy jednym społecznym organizmem.

Łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku,

dr Jan Szomburg

Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

Inicjator Kongresu Obywatelskiego

powrót