XII Pomorski Kongres Obywatelski

Drodzy Kongresowicze i Kongresowiczki, Szanowni Państwo,

najważniejszą cechą współczesnych wyzwań rozwojowych, tj. klimatyczno­‑ekologicznych, demograficznych czy cyfryzacyjnych, jest to, że są bardzo złożone i jako takie wymagają też złożonych odpowiedzi, czyli znacznie większej niż dotychczas koordynacji horyzontalnej (różnych dziedzin) oraz pionowych (różnych poziomów zarządzania – od gminy, przez region, do państwa, a nawet wyżej). Ponadto sukces rozwojowy nie zależy dziś tylko od inwestycji i działań administracji, ale wymaga też wielkiej zmiany społecznej – świadomości, stylów życia oraz kultury zachowań organizacyjnych, a nawet moralnej (np. sposób traktowania zwierząt i generalnie – przyrody).

Dlatego w tym roku XII Pomorski Kongres Obywatelski organizujemy pod hasłem RAZEM wobec wyzwań przyszłości. Częścią składową tego polskiego „RAZEM” są relacje, więzi, modele dialogu i współpracy, które „ćwiczymy” na poziomie lokalnym i regionalnym, i które mogą posłużyć za inspirację dla innych regionów oraz całego kraju. Jesteśmy przekonani, że Pomorze (jako region) i Pomorzanie (jako wspólnota) mogą być nie tylko inspiracją dla ducha wolności, ale także do owego szczególnego nieopresyjnego „RAZEM” łączącego ducha wolności z duchem wspólnotowym. Nasze doświadczenia mogą być inspirujące dla pozostałych regionów oraz całej Polski.

Już teraz serdecznie zapraszam więc na nasze kolejne obywatelskie spotkanie, które odbędzie się 25 kwietnia w gmachu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Będziemy Państwu systematycznie przekazywać kolejne informacje dotyczące tego wydarzenia.

W tym miesiącu w ramach thinklettera Idee dla Polski ukazał się kolejny tekst z naszej serii poświęconej prawdzie: Dlaczego warto szukać prawdy?. Jego autor, ks. prof. Andrzej Szostek zwraca uwagę, że człowiek, jako istota rozumna, rośnie dzięki poznawaniu świata, dzięki kontaktom z innymi, dzięki zmaganiu się z tymi wyzwaniami, które go przerastają, koniec końców: w wyniku upartego, bezinteresownego szukania prawdy dla niej samej. Zejście z tej drogi oznacza rezygnację z własnej podmiotowości oraz symboliczną śmierć człowieka jako rozumnej i wolnej istoty ludzkiej. Prawda i jej wytrwałe szukanie jest najważniejszym kluczem nie tylko do dialogu społecznego, ale także – i nade wszystko – do własnego osobowego rozwoju.

Polecamy również Państwa uwadze wywiad z prof. Andrzejem Tyszką Polska kultura – gdzie są jej mateczniki?. Różnorodne prowadzone dziś w Polsce lokalne inicjatywy kulturalno­‑obywatelskie, takie jak mateczniki kultury, zagrody edukacyjne, uniwersytety trzeciego wieku, koła gospodyń wiejskich, amatorskie teatry, niestety nie są dostrzegane i należycie doceniane. Pomijając i ignorując ten potencjał, trudno nam będzie przełamać stereotyp „zapóźnienia” i „pustki” w życiu kulturalno­‑społecznym Polaków – zauważa nasz rozmówca.

Zapraszam również do lektury wywiadu z Maciejem Tomeckim, absolwentem University of Cambridge, W kierunku innowacji społecznie użytecznych, który problematykę rozwoju innowacyjności w Polsce naświetla od rzadko poruszanej strony. Polskie podejście do polityki innowacyjnej opiera się w głównej mierze na wzorcach zachodnich, zakładających przeznaczanie dużych środków na działalność badawczo­‑rozwojową oraz na rozwój nowoczesnych technologii. W tym wszystkim często zapomina się, że innowacje mają przede wszystkim odpowiadać na realne potrzeby zgłaszane przez społeczeństwa i firmy. Na tym właśnie skupia się koncepcja innowacji oszczędnej – frugal innovation, którą przybliża M. Tomecki.

Nieustannie zapraszam również Państwa do dzielenia się swoimi pomysłami i przemyśleniami. Propozycję artykułów można przesyłać na adres: teksty@kongresobywatelski.pl Najlepsze z otrzymywanych od Państwa tekstów (po redakcji naszego zespołu) ukazują się na stronie internetowej w ramach działu „Okiem Kongresowicza”.

Łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku,

dr Jan Szomburg

Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

Inicjator Kongresu Obywatelskiego

powrót