Podziękowania po VI Kongresie Obywatelskim

Wszyscy czujemy, że nadszedł czas przewartościowań w myśleniu i działaniu Polaków, że aby lepiej wykorzystać nasze talenty musimy zmienić i kulturę organizacyjną naszych instytucji, i system formalno-prawny. Zwłaszcza musimy nauczyć się myśleć i działać zbiorowo.

Edukacja powinna przede wszystkim sprzyjać rozwojowi silnych, kreatywnych, podmiotowych osobowości, odczuwających odpowiedzialność za siebie i innych. Podmiotowi Polacy zbudują podmiotową Polskę, zdolną do radzenia sobie w każdych warunkach, i wniosą swój wkład w rozwój Europy i świata.

Wątek edukacji i kluczowych kompetencji będziemy kontynuowali w całym roku 2012, budując koalicję na rzecz zmian w duchu określonym przez Kongres.

Zdjęcia, materiały filmowe i publikacje pokongresowe będziemy zamieszczać sukcesywnie, od dnia jutrzejszego, na niniejszej stronie.

Jan Szomburg
Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Organizator Kongresu Obywatelskiego

Na górę
Close