Sesje tematyczne

Sesje tematyczne

Politechnika Warszawska, 05 listopada 2011 r.

Moderator:

 • prof. Ewa Rewers, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Po co nam społeczeństwo? Wprowadzenie do dyskusji (10 min.)

Paneliści:

 • prof. Andrzej Szahaj, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Społeczeństwo spektaklu i kultura upokarzania (10 min.)
 • prof. Tadeusz Bartoś, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora – Indywidualizm, wiarygodność, kompetencja (10 min.)
 • Maria Rogaczewska, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski, Projekt Społeczny 2012 – Polaków poczucie własnej wartości: szanse i zagrożenia (10 min.)
 • Karolina Elbanowska, Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców – Inicjatywa obywatelska „Ratuj maluchy!” (10 min.)

Dyskusja z udziałem sali

Runda końcowych wypowiedzi panelistów (po 3 min.)

Odniesienie do panelu i dyskusji – Refleksje na zakończenie sesji:

 • Przedstawiciel władzy publicznej (10 min.)

Moderator:

 • Jacek Żakowski, „Polityka” (10 min.)

Paneliści:

 • Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Jaka filozofia rozwoju Polski w XXI w.? – dylematy i pytania, na które musimy odpowiedzieć (10 min.)
 • Mateusz Morawiecki, Prezes Zarządu, Bank Zachodni WBK SA. – Rozwój zrównoważony z perspektywy biznesu (10 min.)
 • prof. Małgorzata Górnik-Durose, Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski – Zrównoważony rozwój zaczyna się w zrównoważonym człowieku – czy jest wyjście z pułapki nadmiernego konsumpcjonizmu? (10 min.)
 • prof. Anna Giza-Poleszczuk, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski, Liderka Projektu Społecznego 2012 – Czy grozi nam wypalenie energii Polaków? Jak temu zapobiec? (10 min.)

Dyskusja z udziałem sali

Runda końcowych wypowiedzi panelistów (po 3 min.)

Odniesienie do panelu i dyskusji:

 • dr Maciej Grabowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów  (10 min.)

Partner sesji:

BZ WBK

Moderator:

 • Stefan Dunin-Wąsowicz, Wiceprezes Zarządu, BPI Polska Sp. z o.o. (10 min.)

Paneliści:

 • prof. Krzysztof Rybiński, Rektor Uczelni Vistula w Warszawie – Innowacyjność dla „Go global” (10 min.)
 • Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe SA – Po co „Wyjście na świat” z punktu widzenia biznesowego i ogólnogospodarczego? Jakie strategie realizacji? (10 min.)
 • prof. Andrzej Jajszczyk, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki – Rola nauki w sukcesie przedsiębiorstw (10 min.)
 • Adam Kiciński, Prezes Zarządu CD Projekt Red S.A. – Nasze doświadczenia z „Wiedźminem” – nie wystarczy pomysł i bycie kreatywnym, co jeszcze jest ważne w tej grze? (10 min.)

Dyskusja z udziałem sali

Runda końcowych wypowiedzi panelistów (po 3 min.)

Odniesienie do panelu i dyskusji – Refleksje na zakończenie sesji:

 • Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Zarządu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (10 min.)

Moderator:

 • prof. Jerzy Wilkin, Uniwersytet Warszawski (10 min.)

Paneliści:

 • prof. Andrzej Kowalski, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Jakie trendy globalne występują w sferze rolnictwa i żywności i co z tego wynika dla Polski? (10 min.)
 • prof. Katarzyna Zawalińska, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk – Jaka jest europejska filozofia zarządzania rolnictwem i przemysłem spożywczym i jakie jest jej znaczenie dla wykorzystania przez Polskę szans globalnych? (10 min.)
 • dr Waldemar Guba, Zastępca Dyrektora ds. Analiz i Strategii, Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jakie atuty w globalnej grze o żywność ma Polska – co jest naszą silną a co słabą stroną, gdzie tkwią szanse i zagrożenia? (10 min.)

Dyskusja z udziałem sali

Runda końcowych wypowiedzi panelistów (po 3 min.)

Odniesienie do panelu i dyskusji:

 • Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (10 min.)

Moderator:

 • dr Paweł Kubicki, IBnGR (10 min.)

Wprowadzający:

 • Małgorzata Rusewicz, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy, PKPP „Lewiatan” – Jakie szanse młodego pokolenia na rynku pracy? (7 min.)
 • Zbigniew Derdziuk, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Co czeka młode pokolenie na starość? (7 min.)
 • Renata Gut, trener rozwoju osobistego – Potencjał mentalno-kompetencyjny młodego pokolenia – jaki jest, jak go wykorzystać? (7 min.)

Paneliści dyskutanci:

 • Michał Sutowski, „Krytyka Polityczna” (7 min.)
 • dr Karolina Wigura, „Kultura Liberalna” (7 min.)
 • Jan Filip Staniłko, Instytut Sobieskiego (7 min.)
 • Krzysztof Iszkowski, „Liberte” (7 min.)

Dyskusja z udziałem sali

Runda końcowych wypowiedzi panelistów (po 3 min.)

Odniesienie do panelu i dyskusji:

 • Przedstawiciel władzy publicznej (10 min.)

Moderator:

 • Edwin Bendyk, Polityka (10 min.)

Paneliści:

 • Sir Ken RobinsonChanging Education Paradigms – video (10 min.)
 • prof. Agnieszka Kłakówna, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Cele i wizja szkoły przygotowującej do sprostania wyzwaniom współczesności (10 min.)
 • Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny BRE Banku SA – Edukacja z perspektywy doświadczeń biznesowych – co jest najważniejsze? (10 min.)
 • prof. Bogusław Śliwerski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – Czy reguły gry w oświacie sprzyjają celom jakie deklarujemy? (10 min.)
 • dr Marzena Żylińska, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu – Na czym powinien polegać „przewrót kopernikański” w polskiej edukacji (10 min.)

Dyskusja z udziałem sali

Runda końcowych wypowiedzi panelistów (po 3 min.)

Odniesienie do panelu i dyskusji:

 • Mirosław Sielatycki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej (10 min.)

Moderator:

 • Robert Firmhofer, Dyrektor Centrum Nauki Kopernik (10 min.)

Paneliści:

 • Stanisław Drzażdżewski, Ministerstwo Edukacji Narodowej – Jaka rola edukacji pozaszkolnej w całym systemie edukacyjnym? (10 min.)
 • dr Jacek Strzemieczny, Prezes Zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej – Edukacja pozaszkolna stymulatorem zmian w edukacji (10 min.)
 • Elżbieta Tołwińska-Królikowska, Wiceprezes Federacji Inicjatyw Oświatowych – Rola edukacji pozaszkolnej w budowaniu kompetencji społecznych (kapitału społecznego) (10 min.)
 • Jacek Bożek, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Klub Gaja” – Edukacja pozaszkolna stymulatorem edukacji zintegrowanej, dającej kompetencje innowacyjnego rozwiązywania problemów (10 min.)
 • Piotr Piasecki, były Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych – Wizja roli sektora szkoleń w polskim systemie edukacji (10 min.)

Dyskusja z udziałem sali

Runda końcowych wypowiedzi panelistów (po 3 min.)

Odniesienie do panelu i dyskusji:

 • Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (10 min.)

Moderator:

 • Marcin Nowicki, Dyrektor Obszaru Badań Regionalnych i Integracji Europejskiej, IBnGR (10 min.)

Paneliści:

 • Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Pytania, na które musimy odpowiedzieć (7 min.)
 • Piotr Wołkowiński, konsultant międzynarodowy – Realizacja wskaźników czy realna zmiana rzeczywistości? (7 min.)
 • Antoni Sobolewski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość – Szczecin – Czy zarządzanie środkami EFS wymaga większego uspołecznienia? Co zrobić, by efekty działań były ważniejsze niż biurokracja? (7 min.)
 • dr Michał Opieczyński, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Czy potrzebujemy regionalnych strategii rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego? (7 min.)
 • dr Paweł Dąbrowski, Kreatywne Strategie – Jak wykorzystać Europejski Fundusz Społeczny dla rozwoju kompetencji biznesowych? (7 min.)
 • Ilona Gosk, Prezes Zarządu, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – Jak wykorzystać środki UE do rozwoju kapitału społecznego? (7 min.)

Dyskusja z udziałem sali

Runda końcowych wypowiedzi panelistów (po 3 min.)

Odniesienie do panelu i dyskusji:

 • Aneta Wilmańska, Wiceprezes Zarządu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (10 min.)

Partner sesji:

PARP
Na górę
Close