Program

Program

Politechnika Warszawska, 05 listopada 2011 r.
Otwarcie Kongresu

dr Jan Szomburg

Przewodniczący Rady IBnGR, Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Wystąpienie Gościa Honorowego

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2010–2015

Edukacja do podmiotowości i samorozwoju receptą na wyzwania Polski i współczesnego świata

Jak kontynuować inwestycje modernizacyjne jednocześnie przywracając równowagę budżetową i zapobiegając nadmiernym nierównościom społeczno-ekonomicznym?

dr Bogusław Grabowski

członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998–2004

Czym chcemy konkurować w XXI wieku?

Maciej Witucki

Prezydent Konfederacji Lewiatan

Pasja, Himalaje, Samorozwój

Kinga Baranowska

himalaistka, zdobywczyni dziewięciu ośmiotysięczników

Jakie kompetencje w XXI wieku z perspektywy biznesu?

Dariusz Jacek Krawiec

Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. w latach 2008-2015

Społeczeństwo umiejące korzystać z wiedzy – jak do tego dojść?

Robert Firmhofer

Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Dyrektor Centrum Nauki Kopernik

Chcemy szkoły, która pozwoli nam rozwinąć skrzydła

Karolina Firlej

absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim

Moderator:

 • prof. Ewa Rewers, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Po co nam społeczeństwo? Wprowadzenie do dyskusji (10 min.)

Paneliści:

 • prof. Andrzej Szahaj, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Społeczeństwo spektaklu i kultura upokarzania (10 min.)
 • prof. Tadeusz Bartoś, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora – Indywidualizm, wiarygodność, kompetencja (10 min.)
 • Maria Rogaczewska, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski, Projekt Społeczny 2012 – Polaków poczucie własnej wartości: szanse i zagrożenia (10 min.)
 • Karolina Elbanowska, Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców – Inicjatywa obywatelska „Ratuj maluchy!” (10 min.)

Dyskusja z udziałem sali

Runda końcowych wypowiedzi panelistów (po 3 min.)

Odniesienie do panelu i dyskusji – Refleksje na zakończenie sesji:

 • Przedstawiciel władzy publicznej (10 min.)

Moderator:

 • Jacek Żakowski, „Polityka” (10 min.)

Paneliści:

 • Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Jaka filozofia rozwoju Polski w XXI w.? – dylematy i pytania, na które musimy odpowiedzieć (10 min.)
 • Mateusz Morawiecki, Prezes Zarządu, Bank Zachodni WBK SA. – Rozwój zrównoważony z perspektywy biznesu (10 min.)
 • prof. Małgorzata Górnik-Durose, Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski – Zrównoważony rozwój zaczyna się w zrównoważonym człowieku – czy jest wyjście z pułapki nadmiernego konsumpcjonizmu? (10 min.)
 • prof. Anna Giza-Poleszczuk, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski, Liderka Projektu Społecznego 2012 – Czy grozi nam wypalenie energii Polaków? Jak temu zapobiec? (10 min.)

Dyskusja z udziałem sali

Runda końcowych wypowiedzi panelistów (po 3 min.)

Odniesienie do panelu i dyskusji:

 • dr Maciej Grabowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów  (10 min.)

Partner sesji:

BZ WBK

Moderator:

 • Stefan Dunin-Wąsowicz, Wiceprezes Zarządu, BPI Polska Sp. z o.o. (10 min.)

Paneliści:

 • prof. Krzysztof Rybiński, Rektor Uczelni Vistula w Warszawie – Innowacyjność dla „Go global” (10 min.)
 • Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe SA – Po co „Wyjście na świat” z punktu widzenia biznesowego i ogólnogospodarczego? Jakie strategie realizacji? (10 min.)
 • prof. Andrzej Jajszczyk, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki – Rola nauki w sukcesie przedsiębiorstw (10 min.)
 • Adam Kiciński, Prezes Zarządu CD Projekt Red S.A. – Nasze doświadczenia z „Wiedźminem” – nie wystarczy pomysł i bycie kreatywnym, co jeszcze jest ważne w tej grze? (10 min.)

Dyskusja z udziałem sali

Runda końcowych wypowiedzi panelistów (po 3 min.)

Odniesienie do panelu i dyskusji – Refleksje na zakończenie sesji:

 • Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Zarządu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (10 min.)

Moderator:

 • prof. Jerzy Wilkin, Uniwersytet Warszawski (10 min.)

Paneliści:

 • prof. Andrzej Kowalski, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Jakie trendy globalne występują w sferze rolnictwa i żywności i co z tego wynika dla Polski? (10 min.)
 • prof. Katarzyna Zawalińska, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk – Jaka jest europejska filozofia zarządzania rolnictwem i przemysłem spożywczym i jakie jest jej znaczenie dla wykorzystania przez Polskę szans globalnych? (10 min.)
 • dr Waldemar Guba, Zastępca Dyrektora ds. Analiz i Strategii, Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jakie atuty w globalnej grze o żywność ma Polska – co jest naszą silną a co słabą stroną, gdzie tkwią szanse i zagrożenia? (10 min.)

Dyskusja z udziałem sali

Runda końcowych wypowiedzi panelistów (po 3 min.)

Odniesienie do panelu i dyskusji:

 • Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (10 min.)

Moderator:

 • dr Paweł Kubicki, IBnGR (10 min.)

Wprowadzający:

 • Małgorzata Rusewicz, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy, PKPP „Lewiatan” – Jakie szanse młodego pokolenia na rynku pracy? (7 min.)
 • Zbigniew Derdziuk, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Co czeka młode pokolenie na starość? (7 min.)
 • Renata Gut, trener rozwoju osobistego – Potencjał mentalno-kompetencyjny młodego pokolenia – jaki jest, jak go wykorzystać? (7 min.)

Paneliści dyskutanci:

 • Michał Sutowski, „Krytyka Polityczna” (7 min.)
 • dr Karolina Wigura, „Kultura Liberalna” (7 min.)
 • Jan Filip Staniłko, Instytut Sobieskiego (7 min.)
 • Krzysztof Iszkowski, „Liberte” (7 min.)

Dyskusja z udziałem sali

Runda końcowych wypowiedzi panelistów (po 3 min.)

Odniesienie do panelu i dyskusji:

 • Przedstawiciel władzy publicznej (10 min.)

Moderator:

 • Edwin Bendyk, Polityka (10 min.)

Paneliści:

 • Sir Ken RobinsonChanging Education Paradigms – video (10 min.)
 • prof. Agnieszka Kłakówna, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Cele i wizja szkoły przygotowującej do sprostania wyzwaniom współczesności (10 min.)
 • Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny BRE Banku SA – Edukacja z perspektywy doświadczeń biznesowych – co jest najważniejsze? (10 min.)
 • prof. Bogusław Śliwerski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – Czy reguły gry w oświacie sprzyjają celom jakie deklarujemy? (10 min.)
 • dr Marzena Żylińska, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu – Na czym powinien polegać „przewrót kopernikański” w polskiej edukacji (10 min.)

Dyskusja z udziałem sali

Runda końcowych wypowiedzi panelistów (po 3 min.)

Odniesienie do panelu i dyskusji:

 • Mirosław Sielatycki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej (10 min.)

Moderator:

 • Robert Firmhofer, Dyrektor Centrum Nauki Kopernik (10 min.)

Paneliści:

 • Stanisław Drzażdżewski, Ministerstwo Edukacji Narodowej – Jaka rola edukacji pozaszkolnej w całym systemie edukacyjnym? (10 min.)
 • dr Jacek Strzemieczny, Prezes Zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej – Edukacja pozaszkolna stymulatorem zmian w edukacji (10 min.)
 • Elżbieta Tołwińska-Królikowska, Wiceprezes Federacji Inicjatyw Oświatowych – Rola edukacji pozaszkolnej w budowaniu kompetencji społecznych (kapitału społecznego) (10 min.)
 • Jacek Bożek, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Klub Gaja” – Edukacja pozaszkolna stymulatorem edukacji zintegrowanej, dającej kompetencje innowacyjnego rozwiązywania problemów (10 min.)
 • Piotr Piasecki, były Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych – Wizja roli sektora szkoleń w polskim systemie edukacji (10 min.)

Dyskusja z udziałem sali

Runda końcowych wypowiedzi panelistów (po 3 min.)

Odniesienie do panelu i dyskusji:

 • Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (10 min.)

Moderator:

 • Marcin Nowicki, Dyrektor Obszaru Badań Regionalnych i Integracji Europejskiej, IBnGR (10 min.)

Paneliści:

 • Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Pytania, na które musimy odpowiedzieć (7 min.)
 • Piotr Wołkowiński, konsultant międzynarodowy – Realizacja wskaźników czy realna zmiana rzeczywistości? (7 min.)
 • Antoni Sobolewski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość – Szczecin – Czy zarządzanie środkami EFS wymaga większego uspołecznienia? Co zrobić, by efekty działań były ważniejsze niż biurokracja? (7 min.)
 • dr Michał Opieczyński, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Czy potrzebujemy regionalnych strategii rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego? (7 min.)
 • dr Paweł Dąbrowski, Kreatywne Strategie – Jak wykorzystać Europejski Fundusz Społeczny dla rozwoju kompetencji biznesowych? (7 min.)
 • Ilona Gosk, Prezes Zarządu, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – Jak wykorzystać środki UE do rozwoju kapitału społecznego? (7 min.)

Dyskusja z udziałem sali

Runda końcowych wypowiedzi panelistów (po 3 min.)

Odniesienie do panelu i dyskusji:

 • Aneta Wilmańska, Wiceprezes Zarządu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (10 min.)

Partner sesji:

PARP
Krótkie sprawozdania z debat tematycznych:

Jacek Żakowski

Dziennikarz i publicysta; dziennikarz tygodnika „Polityka”

prof. Ewa Rewers

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Stefan Dunin-Wąsowicz

Członek Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

ś.p. prof. Jerzy Wilkin

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

prof. Paweł Kubicki

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Edwin Bendyk

Prezes Zarządu, Fundacja Batorego

Robert Firmhofer

Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Dyrektor Centrum Nauki Kopernik

Marcin Nowicki

Dyrektor ds. rozwoju projektów, Brainstorm Ltd

Wystąpienia gości specjalnych:

Potencjał rozwojowy Polski z perspektywy europejskiej

dr Janusz Lewandowski

ekonomista i polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego

Wizja społeczeństwa polskiego

prof. Andrzej Zybertowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, doradca społeczny prezydenta RP Andrzeja Dudy

Zakończenie Kongresu

dr Jan Szomburg

Przewodniczący Rady IBnGR, Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Na górę
Close