prof. Jan Zielonka z Oxford University: Co dalej z Unią Europejską?

Zdaniem prof. Jana ZielonkiOxford University, który będzie gościem XI Kongresu Obywatelskiego, największym problemem, jaki dotyka dziś Unię Europejską jest kryzys legitymizacji władzy. Europejczycy są sfrustrowani tym, że mają mandat wyborczy, lecz de facto nie mają głosu. Stracili zaufanie do polityków, którzy nie rozwiązują ich podstawowych problemów. Dali wyraz swojemu niezadowoleniu w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, kiedy świetne wyniki uzyskali Nigel Farage czy Marine Le Pen. Pomimo wielu niepokojących sygnałów, obecne elity europejskie nie są jednak zainteresowane zmianą panującego w Europie porządku. Zreformowanie Unii albo ich zwyczajnie nie interesuje, albo też nie leży w ich interesie. Dalsze utrzymywanie status quo rysuje jednak przyszłość Wspólnoty w czarnych barwach.

Między innymi nad tym, jakich zmian potrzebuje Unia by się odrodzić oraz czy alternatywą dla niej może być powrót do państw narodowych będziemy dyskutowali podczas sesji pt.: Unia Europejska i migracje – polskie interesy i współodpowiedzialność, na którą serdecznie Państwa zapraszam.

Zachęcam do rejestrowania się na XI Kongres Obywatelski, który odbędzie się 5 listopada (sobota) 2016 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej pod hasłem Dojrzali Polacy – lepsza Polska!

Z serdecznymi pozdrowieniami,

dr Jan Szomburg
Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Na górę
Close