Sesje Tematyczne

Sesje Tematyczne

Politechnika Warszawska, 05 listopada 2016 r.

MODERATOR:

 • prof. Rafał Matyja, Historyk i politolog, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

PANELIŚCI – PRZEDSTAWICIELE THINK-TANKÓW:

 • Bartłomiej Radziejewski, Redaktor Naczelny, miesięcznik „Nowa Konfederacja”, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
 • Jarosław Makowski, Dyrektor Instytutu Obywatelskiego w latach 2014-2015
 • dr Joanna Wowrzeczka, „Krytyka Polityczna”, Uniwersytet Śląski
 • Krzysztof Wołodźko, „Nowy Obywatel”, „Nowe Peryferie”

 

ODNIESIENIE DO DYSKUSJI PRZEDSTAWICIELI THINK-TANKÓW:

PRZEDSTAWICIELE BIZNESU:

 • Maciej Grabski, Prezes Olivia Business Centre
 • Mirosław Taras, Prezes PD Co.

 

PRZEDSTAWICIELE MEDIÓW:

 • Dariusz Bugalski, Program III PR
 • Agnieszka Romaszewska-Guzy, Dyrektor Belsat TV, TVP

 

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM SALI

ODNIESIENIE DO DYSKUSJI:

 • Michał Szułdrzyński, I Zastępca Redaktora Naczelnego „Rzeczpospolitej”

Partnerzy Sesji

Olivia Business Centre
Rzeczpospolita

MODERATOR:

 • Marcin Nowicki, Ekspert Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

PYTANIA DO DYSKUSJI:

 • Młodzi oczami Starych i odwrotnie – czyli o wzajemnych mitach i stereotypach. Skąd się wzięły i dlaczego są szkodliwe?
 • Jak przywrócić pokoleniową równowagę i sprawiedliwość? Jak odzyskać naszą przyszłość skoro wiara w nią dawno umarła?

PANELIŚCI:

 • dr Bogusław Grabowski, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998–2004
 • Stefan Dunin-Wąsowicz, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, członek Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
 • dr Irena Wóycicka, Wiceminister pracy i polityki socjalnej w latach 1991–1994, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta w latach 2010–2013, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta w latach 2013–2015
 • dr Katarzyna Kasia, Filozofka, prodziekan Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 • dr Marcin Grynberg, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Obywatele Nauki
 • Michał Michalski, Kulturoznawca, twórca fanpage’a „Zdelegalizować coaching i rozwój osobisty” oraz współtwórca komiksu „Patriota Mariusz”
 • Damian Patecki, Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
 • Kuba Szreder PhD, autor książki „ABC Projektoriatu”

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM SALI

ODNIESIENIE DO DYSKUSJI:

 • Piotr Szumlewicz, Ekspert OPZZ
 • Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Doradca Prezydenta RP, członek Rady Dialogu Społecznego

Partner Sesji

Orange

MODERATOR I WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE:

 • Zofia Lisiecka, Prezes Fundacji Edukacyjnej ODiTK, Dojrzałość – otwartość na siebie i na innych

RUNDA I – ROZWIJANIE DOJRZAŁOŚCI JAKO CEL EDUKACYJNY

PANELIŚCI:

 • dr Robert Firmhofer, Dyrektor Centrum Nauki Kopernik, Dojrzałość poznawczo-umysłowa
 • prof. Dariusz Jemielniak, Akademia Leona Koźmińskiego, Dojrzałość do życia w cyberświecie
 • Maria Mach, Dyrektor Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM SALI

RUNDA II – JAK EDUKOWAĆ DO DOJRZAŁOŚCI?

PANELIŚCI:

 • dr Julita Wojciechowska, Zakład Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju, Instytut Psychologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Strzemieczny, Prezes Zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Zofia Dzik, Prezes Fundacji „Humanites”

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM SALI

ODNIESIENIE DO DYSKUSJI:

 • dr Beata Jancarz-Łanczkowska, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji

Partnerzy Sesji

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Centrum Nauki Kopernik
Centrum Edukacji Obywatelskiej

MODERATOR:

 • Stanisław Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

DYSKUSJA PANELOWA:

 • Przemysł 4.0 – jakie miejsce w globalnej konkurencji zajmą krajowe fabryki?
 • Ekonomia współdzielenia – czy polscy konsumenci i przedsiębiorstwa są gotowe na nowe modele biznesowe?
 • Big data – jak pozyskiwać, wykorzystywać i zarządzać informacją w cyfrowym świecie?
 • Regulacje – jakie mamy a jakich potrzebujemy?
 • Kompetencje – jakie mamy a jakich potrzebujemy?

PANELIŚCI:

 • Piotr Pietrzak, Chief Technology Officer, IBM Polska
 • Andrzej Soldaty, Założyciel i partner Projektu  „Inicjatywa dla polskiego Przemysłu 4.0”
 • Łukasz Zgiep, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Jan Filip Staniłko, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji, Ministerstwo Rozwoju

GŁOSY PRAKTYKÓW:

 • Piotr Janczyk, Założyciel i Dyrektor Generalny Bilander Group
 • Patryk Smok, Założyciel i Prezes Zarządu ControlSolutions.pl
 • Marcin Strzałkowski, Prezes Zarządu InteliWise

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM SALI

ODNIESIENIE DO CAŁOŚCI DYSKUSJI:

 • Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

Partnerzy Sesji

IBM
Centrum Cyfrowe

MODERATOR:

 • Maciej Dzierżanowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

DYSKUSJA PANELOWA:

 • Jak mądrze wydać środki na B+R unikając ryzyka nadmiernego wychylenia wahadła?
 • Czy skok technologiczny zapewnią badania w istniejących firmach czy nakłady na naukę i technologiczne start-up’y?
 • Czy jesteśmy skazani na innowacje przyrostowe, czy też stać nas na innowacje przełomowe?
 • Jak stawiając na finansowanie B+R w firmach nie zabić sektora nauki?
 • Jak finansować naukę, żeby wyniki badań przekładały się na wdrożenia i kreowały inteligentne specjalizacje gospodarcze?
 • Czy nakłady i struktura sektora B+R powinny być raczej rozproszone, czy skoncentrowane?
 • Jakiego wkładu w rozwój nauki i innowacyjności można oczekiwać od uczelni, instytutów PAN i instytutów badawczych?
 • Jak stymulować dojrzałość gospodarki do współpracy z nauką i gotowość naukowców do współpracy z biznesem?

PANELIŚCI:

 • Luk Palmen, Prezes Zarządu InnoCo Sp. z o.o., Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego
 • Piotr Dowżenko, Prezes Zarządu Remontowa LNG Systems
 • dr Adam Czyżewski, Główny Ekonomista PKN Orlen
 • Bartosz Sokoliński, Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu
 • prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej
 • dr inż. Kinga Kurowska, Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, Politechnika Warszawska
 • prof. Tomasz Ciach, Kierownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej Politechniki Warszawskiej
 • Zygmunt Grajkowski, Partner Zarządzający Giza Polish Venture
 • dr inż. Jan Jabłkowski, Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Rozwoju PIAP
 • Andrzej Pawlak, Visiting Professor & Lecturer at Stanford University
 • Jerzy Milewski, Członek Rady Nadzorczej Blirt SA, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
 • Daniel Stachowiak, Oxford University Innovation

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM SALI

ODNIESIENIE DO DYSKUSJI:

 • dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • prof. Aleksander Nawrat, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań
  i Rozwoju
 • Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju

Partner Sesji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

MODERATOR

 • prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Socjolog, antropolog, historyk, Uniwersytet Gdański  

 

PANELIŚCI:

 • Piotr Jaśkiewicz, Prezes Fundacji Nauka dla Środowiska uczestniczącej w programie Polsko-Amerykańskiej Fundacja Wolności
 • Tomasz Mironczuk, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
 • Dagmara Sypniewska-Skwara, Zastępca Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie
 • Filip Salamon, Uczestnik programu stypendialnego „Marzenie o Nauce” Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC

KOMENTARZE:

 • Jacek Królikowski, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM SALI

ODNIESIENIE DO DYSKUSJI:

 • Marek Twaróg, Redaktor Naczelny Dziennika Zachodniego, Polska Press Grupa
 • Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

 

Partnerzy Sesji

FRSI
Instytut Książki
Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC
Lokalne Partnerstwa PAFW
PKO Bank Polski

MODERATOR I WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE:

 • dr Łukasz Pancewicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Politechnika Gdańska, a2p2 architecture & planning, Rewitalizacja jako wsparcie powrotu do miasta

PANELIŚCI:

 • dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Równowaga rozwojowa  zachodnioeuropejskich miast – czego możemy nauczyć się z doświadczeń zagranicznych?
 • dr Wojciech Szymalski, Prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, Kierunek: zrównoważony rozwój
 • Wojciech Kłosowski, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, niezależny ekspert samorządowy, Jak uspołecznić modernizację polskich miast?
 • Jaroslaw Bator, Business Development Director, Skanska TFI S.A., Jak zaangażować biznes w projekty rewitalizacyjne?

GŁOS UMÓWIONY:

 • Marta Bejnar-Bejnarowicz, Prezes Stowarzyszenia Ludzie dla Miasta, Wiceprezes Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich, Radna Miasta Gorzów Wielkopolski, Ruchy miejskie – rewolucja w myśleniu i działaniu na rzecz rozwoju miast

 

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM SALI

 

WRĘCZENIE NAGRODY IM. PROF. JERZEGO REGULSKIEGO*:

 • prof. Piotr Lorens, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, Politechnika Gdańska, wystąpienie okolicznościowe i wręczenie nagrody

ODNIESIENIE DO CAŁOKSZTAŁTU DYSKUSJI:

 • Katarzyna Zawodna, Prezes Zarządu Skanska CDE
 • dr Piotr Żuber, Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju

 

*nagroda ustanowiona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Partnerzy Sesji

Skanska
Towarzystwo Urbanistów Polskich
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

MODERATOR:

 • Edward Marszałek, Leśnik, przewodnik beskidzki, ratownik GOPR

PANELIŚCI:

 • Maria Rothert, Wydział Edukacji i Udostępniania Lasu, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Przyrodnicza turystyka poznawcza – odkryjmy na nowo piękno Polski!
 • Kamil Zimnicki, specjalista ds. programowych i promocji, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Ziemi Elbląskiej, Przyroda – niewykorzystany potencjał promocji turystyki aktywnej
 • mgr inż. Alicja Gasek, Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych, Czego uczy nas las?

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM SALI

PRZYKŁADY PRAKTYCZNE:

 • hm. Jolanta Kreczmańska, Wiceprzewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego, Jak i po co zarażać pasją do przyrody?
 • Krzysztof Kwiatkowski, Pedagog resocjalizacji, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polska Szkoła Survivalu, Dla ludzi, którzy wstydzą się przyznać, że są słabi, najlepszym środkiem jest SURVIVAL
 • Łukasz Długowski, Autor książki „Mikrowyprawy w wielkim mieście”, Nie trzeba jechać w Himalaje, aby przeżyć przygodę!
 • Michał Jurewicz, Prezes, Stowarzyszenie POMBA (Polish Mountain Bikers Alliance), Jak dla realizacji pasji współpracować z samorządem i leśnikami?

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM SALI

Partner Sesji

Lasy Państwowe
Las Polski
Ekologia

MODERATOR:

 • Witold Jurasz, Prezes Ośrodka Analiz Strategicznych Centrum Forbes

RUNDA I: JAKI SENS I KSZTAŁT UE?

PERSPEKTYWA USTROJOWA:

 • Kazimierz Michał Ujazdowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • prof. Jan Zielonka, St Antony's College, Oxford University
 • Adam Janczak, Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomicznego UE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

PERSPEKTYWA BIZNESU: POLSKIE INTERESY GOSPODARCZE WOBEC UE

 • Arkadiusz Krężel, Przewodniczący Rady Nadzorczej Impexmetal SA
 • Bogdan Rogala, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Wiceprezes Philips Lighting Poland Sp. z o.o.

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM SALI

RUNDA II: MIGRACJE – SZANSE I ZAGROŻENIA?

PANELIŚCI:

 • prof. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Tomasz Sieradz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM SALI

Partnerzy Sesji

Philips
AIESEC
KLUB INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

MODERATOR: Katarzyna Szymielewicz, Współzałożycielka i Prezeska Fundacji Panoptykon

(reż. Werner Herzog, USA, 2016) połączony z dyskusją, zorganizowany we współpracy z Against Gravity i Centrum Cyfrowym

 

Partnerzy Sesji

Against Gravity
Centrum Cyfrowe
Na górę
Close