Program

Program

Politechnika Warszawska, 05 listopada 2016 r.
WYSTĄPIENIA WPROWADZAJĄCE

„Wyzwanie dojrzałości”

dr Jan Szomburg

Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, inicjator Kongresu Obywatelskiego

„Czym jest dojrzałość i jak ją osiągnąć?”

Piotr Głowacki

Aktor teatralny i filmowy

„Co znaczy dojrzała Rzeczpospolita i jakie drogi do niej prowadzą?”

prof. Rafał Matyja

Historyk i politolog, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Nowy konsensus społeczny jako wyraz dojrzewania naszej solidarności”

dr Bogusław Grabowski

Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998–2004

WYZWANIA DOJRZAŁOŚCI W RÓŻNYCH STREFACH ŻYCIA

„Przez sport do dojrzałości życiowej i osobowej”

Piotr Małachowski

Lekkoatleta, Dwukrotny medalista Igrzysk Olimpijskich

„Co znaczy dojrzałość w biznesie?”

Katarzyna Zawodna-Bijoch

Prezes Zarządu Skanska CDE

„Nauka dla rozwoju – dojrzałość jako odpowiedzialność za przyszłość Polski”

prof. Emanuel Kulczycki

Filozof, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Jak dojrzewają lokalne społeczności?”

Sylwia Chojnacka-Tuzimek

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi

„Proces naszego dojrzewania przez pryzmat doświadczeń w wyścigu Tour de Pologne”

Czesław Lang

Dyrektor Tour de Pologne, kolarz, wicemistrz olimpijski, dwukrotny Medalista mistrzostw świata

MODERATOR:

 • prof. Rafał Matyja, Historyk i politolog, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

PANELIŚCI – PRZEDSTAWICIELE THINK-TANKÓW:

 • Bartłomiej Radziejewski, Redaktor Naczelny, miesięcznik „Nowa Konfederacja”, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
 • Jarosław Makowski, Dyrektor Instytutu Obywatelskiego w latach 2014-2015
 • dr Joanna Wowrzeczka, „Krytyka Polityczna”, Uniwersytet Śląski
 • Krzysztof Wołodźko, „Nowy Obywatel”, „Nowe Peryferie”

 

ODNIESIENIE DO DYSKUSJI PRZEDSTAWICIELI THINK-TANKÓW:

PRZEDSTAWICIELE BIZNESU:

 • Maciej Grabski, Prezes Olivia Business Centre
 • Mirosław Taras, Prezes PD Co.

 

PRZEDSTAWICIELE MEDIÓW:

 • Dariusz Bugalski, Program III PR
 • Agnieszka Romaszewska-Guzy, Dyrektor Belsat TV, TVP

 

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM SALI

ODNIESIENIE DO DYSKUSJI:

 • Michał Szułdrzyński, I Zastępca Redaktora Naczelnego „Rzeczpospolitej”

Partnerzy Sesji

Olivia Business Centre
Rzeczpospolita

MODERATOR:

 • Marcin Nowicki, Ekspert Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

PYTANIA DO DYSKUSJI:

 • Młodzi oczami Starych i odwrotnie – czyli o wzajemnych mitach i stereotypach. Skąd się wzięły i dlaczego są szkodliwe?
 • Jak przywrócić pokoleniową równowagę i sprawiedliwość? Jak odzyskać naszą przyszłość skoro wiara w nią dawno umarła?

PANELIŚCI:

 • dr Bogusław Grabowski, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998–2004
 • Stefan Dunin-Wąsowicz, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, członek Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
 • dr Irena Wóycicka, Wiceminister pracy i polityki socjalnej w latach 1991–1994, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta w latach 2010–2013, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta w latach 2013–2015
 • dr Katarzyna Kasia, Filozofka, prodziekan Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 • dr Marcin Grynberg, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Obywatele Nauki
 • Michał Michalski, Kulturoznawca, twórca fanpage’a „Zdelegalizować coaching i rozwój osobisty” oraz współtwórca komiksu „Patriota Mariusz”
 • Damian Patecki, Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
 • Kuba Szreder PhD, autor książki „ABC Projektoriatu”

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM SALI

ODNIESIENIE DO DYSKUSJI:

 • Piotr Szumlewicz, Ekspert OPZZ
 • Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Doradca Prezydenta RP, członek Rady Dialogu Społecznego

Partner Sesji

Orange

MODERATOR I WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE:

 • Zofia Lisiecka, Prezes Fundacji Edukacyjnej ODiTK, Dojrzałość – otwartość na siebie i na innych

RUNDA I – ROZWIJANIE DOJRZAŁOŚCI JAKO CEL EDUKACYJNY

PANELIŚCI:

 • dr Robert Firmhofer, Dyrektor Centrum Nauki Kopernik, Dojrzałość poznawczo-umysłowa
 • prof. Dariusz Jemielniak, Akademia Leona Koźmińskiego, Dojrzałość do życia w cyberświecie
 • Maria Mach, Dyrektor Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM SALI

RUNDA II – JAK EDUKOWAĆ DO DOJRZAŁOŚCI?

PANELIŚCI:

 • dr Julita Wojciechowska, Zakład Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju, Instytut Psychologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Strzemieczny, Prezes Zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Zofia Dzik, Prezes Fundacji „Humanites”

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM SALI

ODNIESIENIE DO DYSKUSJI:

 • dr Beata Jancarz-Łanczkowska, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji

Partnerzy Sesji

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Centrum Nauki Kopernik
Centrum Edukacji Obywatelskiej

MODERATOR:

 • Stanisław Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

DYSKUSJA PANELOWA:

 • Przemysł 4.0 – jakie miejsce w globalnej konkurencji zajmą krajowe fabryki?
 • Ekonomia współdzielenia – czy polscy konsumenci i przedsiębiorstwa są gotowe na nowe modele biznesowe?
 • Big data – jak pozyskiwać, wykorzystywać i zarządzać informacją w cyfrowym świecie?
 • Regulacje – jakie mamy a jakich potrzebujemy?
 • Kompetencje – jakie mamy a jakich potrzebujemy?

PANELIŚCI:

 • Piotr Pietrzak, Chief Technology Officer, IBM Polska
 • Andrzej Soldaty, Założyciel i partner Projektu  „Inicjatywa dla polskiego Przemysłu 4.0”
 • Łukasz Zgiep, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Jan Filip Staniłko, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji, Ministerstwo Rozwoju

GŁOSY PRAKTYKÓW:

 • Piotr Janczyk, Założyciel i Dyrektor Generalny Bilander Group
 • Patryk Smok, Założyciel i Prezes Zarządu ControlSolutions.pl
 • Marcin Strzałkowski, Prezes Zarządu InteliWise

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM SALI

ODNIESIENIE DO CAŁOŚCI DYSKUSJI:

 • Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

Partnerzy Sesji

IBM
Centrum Cyfrowe

MODERATOR:

 • Maciej Dzierżanowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

DYSKUSJA PANELOWA:

 • Jak mądrze wydać środki na B+R unikając ryzyka nadmiernego wychylenia wahadła?
 • Czy skok technologiczny zapewnią badania w istniejących firmach czy nakłady na naukę i technologiczne start-up’y?
 • Czy jesteśmy skazani na innowacje przyrostowe, czy też stać nas na innowacje przełomowe?
 • Jak stawiając na finansowanie B+R w firmach nie zabić sektora nauki?
 • Jak finansować naukę, żeby wyniki badań przekładały się na wdrożenia i kreowały inteligentne specjalizacje gospodarcze?
 • Czy nakłady i struktura sektora B+R powinny być raczej rozproszone, czy skoncentrowane?
 • Jakiego wkładu w rozwój nauki i innowacyjności można oczekiwać od uczelni, instytutów PAN i instytutów badawczych?
 • Jak stymulować dojrzałość gospodarki do współpracy z nauką i gotowość naukowców do współpracy z biznesem?

PANELIŚCI:

 • Luk Palmen, Prezes Zarządu InnoCo Sp. z o.o., Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego
 • Piotr Dowżenko, Prezes Zarządu Remontowa LNG Systems
 • dr Adam Czyżewski, Główny Ekonomista PKN Orlen
 • Bartosz Sokoliński, Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu
 • prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej
 • dr inż. Kinga Kurowska, Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, Politechnika Warszawska
 • prof. Tomasz Ciach, Kierownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej Politechniki Warszawskiej
 • Zygmunt Grajkowski, Partner Zarządzający Giza Polish Venture
 • dr inż. Jan Jabłkowski, Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Rozwoju PIAP
 • Andrzej Pawlak, Visiting Professor & Lecturer at Stanford University
 • Jerzy Milewski, Członek Rady Nadzorczej Blirt SA, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
 • Daniel Stachowiak, Oxford University Innovation

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM SALI

ODNIESIENIE DO DYSKUSJI:

 • dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • prof. Aleksander Nawrat, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań
  i Rozwoju
 • Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju

Partner Sesji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

MODERATOR

 • prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Socjolog, antropolog, historyk, Uniwersytet Gdański  

 

PANELIŚCI:

 • Piotr Jaśkiewicz, Prezes Fundacji Nauka dla Środowiska uczestniczącej w programie Polsko-Amerykańskiej Fundacja Wolności
 • Tomasz Mironczuk, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
 • Dagmara Sypniewska-Skwara, Zastępca Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie
 • Filip Salamon, Uczestnik programu stypendialnego „Marzenie o Nauce” Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC

KOMENTARZE:

 • Jacek Królikowski, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM SALI

ODNIESIENIE DO DYSKUSJI:

 • Marek Twaróg, Redaktor Naczelny Dziennika Zachodniego, Polska Press Grupa
 • Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

 

Partnerzy Sesji

FRSI
Instytut Książki
Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC
Lokalne Partnerstwa PAFW
PKO Bank Polski

MODERATOR I WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE:

 • dr Łukasz Pancewicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Politechnika Gdańska, a2p2 architecture & planning, Rewitalizacja jako wsparcie powrotu do miasta

PANELIŚCI:

 • dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Równowaga rozwojowa  zachodnioeuropejskich miast – czego możemy nauczyć się z doświadczeń zagranicznych?
 • dr Wojciech Szymalski, Prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, Kierunek: zrównoważony rozwój
 • Wojciech Kłosowski, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, niezależny ekspert samorządowy, Jak uspołecznić modernizację polskich miast?
 • Jaroslaw Bator, Business Development Director, Skanska TFI S.A., Jak zaangażować biznes w projekty rewitalizacyjne?

GŁOS UMÓWIONY:

 • Marta Bejnar-Bejnarowicz, Prezes Stowarzyszenia Ludzie dla Miasta, Wiceprezes Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich, Radna Miasta Gorzów Wielkopolski, Ruchy miejskie – rewolucja w myśleniu i działaniu na rzecz rozwoju miast

 

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM SALI

 

WRĘCZENIE NAGRODY IM. PROF. JERZEGO REGULSKIEGO*:

 • prof. Piotr Lorens, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, Politechnika Gdańska, wystąpienie okolicznościowe i wręczenie nagrody

ODNIESIENIE DO CAŁOKSZTAŁTU DYSKUSJI:

 • Katarzyna Zawodna, Prezes Zarządu Skanska CDE
 • dr Piotr Żuber, Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju

 

*nagroda ustanowiona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Partnerzy Sesji

Skanska
Towarzystwo Urbanistów Polskich
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

MODERATOR:

 • Edward Marszałek, Leśnik, przewodnik beskidzki, ratownik GOPR

PANELIŚCI:

 • Maria Rothert, Wydział Edukacji i Udostępniania Lasu, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Przyrodnicza turystyka poznawcza – odkryjmy na nowo piękno Polski!
 • Kamil Zimnicki, specjalista ds. programowych i promocji, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Ziemi Elbląskiej, Przyroda – niewykorzystany potencjał promocji turystyki aktywnej
 • mgr inż. Alicja Gasek, Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych, Czego uczy nas las?

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM SALI

PRZYKŁADY PRAKTYCZNE:

 • hm. Jolanta Kreczmańska, Wiceprzewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego, Jak i po co zarażać pasją do przyrody?
 • Krzysztof Kwiatkowski, Pedagog resocjalizacji, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polska Szkoła Survivalu, Dla ludzi, którzy wstydzą się przyznać, że są słabi, najlepszym środkiem jest SURVIVAL
 • Łukasz Długowski, Autor książki „Mikrowyprawy w wielkim mieście”, Nie trzeba jechać w Himalaje, aby przeżyć przygodę!
 • Michał Jurewicz, Prezes, Stowarzyszenie POMBA (Polish Mountain Bikers Alliance), Jak dla realizacji pasji współpracować z samorządem i leśnikami?

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM SALI

Partner Sesji

Lasy Państwowe
Las Polski
Ekologia

MODERATOR:

 • Witold Jurasz, Prezes Ośrodka Analiz Strategicznych Centrum Forbes

RUNDA I: JAKI SENS I KSZTAŁT UE?

PERSPEKTYWA USTROJOWA:

 • Kazimierz Michał Ujazdowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • prof. Jan Zielonka, St Antony's College, Oxford University
 • Adam Janczak, Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomicznego UE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

PERSPEKTYWA BIZNESU: POLSKIE INTERESY GOSPODARCZE WOBEC UE

 • Arkadiusz Krężel, Przewodniczący Rady Nadzorczej Impexmetal SA
 • Bogdan Rogala, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Wiceprezes Philips Lighting Poland Sp. z o.o.

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM SALI

RUNDA II: MIGRACJE – SZANSE I ZAGROŻENIA?

PANELIŚCI:

 • prof. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Tomasz Sieradz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM SALI

Partnerzy Sesji

Philips
AIESEC
KLUB INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

MODERATOR: Katarzyna Szymielewicz, Współzałożycielka i Prezeska Fundacji Panoptykon

(reż. Werner Herzog, USA, 2016) połączony z dyskusją, zorganizowany we współpracy z Against Gravity i Centrum Cyfrowym

 

Partnerzy Sesji

Against Gravity
Centrum Cyfrowe
DYSKUSJA PANELOWA

prof. Jerzy Bralczyk

Językoznawca, Uniwersytet Warszawski

prof. Andrzej Nowak

Historyk, Uniwersytet Jagielloński

prof. Anna Cegieła

Zespół Etyki Słowa Rady Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski

SŁOWO NA ZAKOŃCZENIE KONGRESU

Maciej Witucki

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej

Na górę
Close