Kongres Obywatelski partnerem Design Thinking Week 2017

Design Thinking Week Polska to ogólnopolska inicjatywa absolwentów programu Top 500 Innovators, w którym uczestniczą naukowcy i specjaliści transferu technologii. Tematem tegorocznej edycji warsztatów, które odbędą się w dniach 8-14 maja w 13 miastach Polski wybrane zostało wyzwanie budowania zaufania społecznego.

Uczestnicy Design Thinking Week będą poszukiwać najlepszych pomysłów na budowanie zaufania w naszym społeczeństwie: począwszy od tych najmniejszych do największych idei i działań. Rozwiązania zaproponowane w ramach warsztatów, webinariów i prelekcji muszą być realne, czyli możliwe do wprowadzenia w życie i powinny brać pod uwagę specyfikę grup społecznych, do których są kierowane.

Kongres Obywatelski jest partnerem merytorycznym tegorocznej edycji wydarzenia. Jest to okazja do promocji idei Kongresu Obywatelskiego poprzez grupę młodych, bardzo dobrze zsieciowanych osób (organizatorów lokalnych wydarzeń) oraz wśród uczestników (spodziewana liczba uczestników w całej Polsce: około 600 osób). Wymiernym elementem promocji idei i działań Kongresu jest także broszura wprowadzająca w przestrzeń merytoryczną Festiwalu, zawierająca artykuł wiodący dra Jana Szomburga Jakich wartości i reguł gry potrzebujemy, aby stać się krajem wysoko rozwiniętym oraz teksty tematyczne prof. Michała Bilewicza i prof. Tomasza Szlendaka stanowiące przedruk z wcześniejszych publikacji Kongresu Obywatelskiego. Wspomniane materiały stanowią pierwszy element pracy w ramach warsztatów design thinking.

W dniach 24-25 lutego, we Wrocławiu, w siedzibie Skanska S.A., odbył się Design Thinking Camp, w którym uczestniczyło około 60 osób z całej Polski (organizatorzy majowych). Spotkanie było okazją do rozwoju umiejętności pracy metodą design thinking oraz do dyskusji nad obszarem merytorycznym.

DTW
źródło: Facebook – Design Thinking Week Polska
DTW
źródło: Facebook – Design Thinking Week Polska
DTW
źródło: Facebook – Design Thinking Week Polska

 

Na górę
Close