Transmisja obrad XIV Kongresu Obywatelskiego

Transmisja sesji plenarnych oraz dwóch sesji tematycznych rozpocznie się wraz z XIV Kongresem Obywatelskim o godzinie 10:00 w sobotę 19 października. Zapraszamy do śledzenia obrad!


  • Sesja plenarna otwierająca: Wspólnota wokół zasad, celów czy zagrożeń?


  • Sesja tematyczna: Idea prawdy – czy jest nam jeszcze potrzebna?


  • Sesja tematyczna: Polskie regiony wobec wyzwań przyszłości (Obchody 20-lecia samorządu regionalnego)


  • Sesja plenarna zamykająca: Rola kultury w budowaniu polskiego „RAZEM”


Na górę
Close