Audio/Wideo

XIV Ogólnopolski Kongres Obywatelski

Sesja plenarna otwierająca: Wspólnota wokół zasad, celów czy zagrożeń?
IV sesja tematyczna: Idea prawdy – czy jest nam jeszcze potrzebna?
X sesja tematyczna: Polskie regiony wobec wyzwań przyszłości (obchody 20-lecia Samorządu Regionalnego)
Sesja plenarna zamykająca: Rola kultury w budowaniu polskiego „RAZEM”

XIV Ogólnopolski Kongres Obywatelski

I sesja tematyczna: Kultura obywatelska – czym jest, jakie jest jej znaczenie i jak ją budować?
II sesja tematyczna: Zmiany klimatyczno-środowiskowe – co nas czeka i jak się do tego wspólnie przygotować?
III sesja tematyczna: Rozwój proinnowacyjny Polski – jakich postaw i kompetencji oraz kultur współdziałania potrzebujemy?
V sesja tematyczna: Polskie regiony – 20 lat doświadczeń samorządności (obchody 20-lecia Samorządu Regionalnego)
VI sesja tematyczna: Jaka demokracja lokalna? W kierunku demokracji partycypacyjnej
VII sesja tematyczna: Jakie razem w edukacji po reformie i protestach nauczycieli?
VIII sesja tematyczna: Debata Młodych: Ratunek dla klimatu i powietrza – poprzez indywidualne zachowania czy zmiany systemowe?
IX sesja tematyczna: RAZEM dla czystego transportu
Na górę
Close