XIV Kongres Obywatelski – ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam do udziału w XIV Kongresie Obywatelskim, który odbędzie się 19 października 2019 r. w Centrum Nauki Kopernik w godzinach 10.00–17.30.

Ideą tegorocznego Kongresu Obywatelskiego jest pytanie o współczesne POLSKIE „RAZEM”, czyli najważniejsze dobro wspólne i wyzwanie, przed którym stoimy jako naród i społeczeństwo.

Albo je wspólnie wymyślimy i wcielimy w życie albo przegramy najważniejszą historycznie szansę, jaką daliśmy sami sobie poprzez „Solidarność” i jaką dała nam sytuacja geopolityczna na przełomie XX i XXI wieku.

Wokół czego budować to POLSKIERAZEM” XXI wieku? Wokół wartości? Wspólnych reguł gry (zasad), wspólnych celów czy zagrożeń? Czy robić to odgórnie – na zasadzie wymuszania i narzucania, czy oddolnie – na zasadzie praktycznego wypracowywania i uzgadniania? Co nam przeszkadza w stworzeniu nowego polskiego „RAZEM” na miarę XXI wieku? Czy są to reguły gry politycznej – politycy „muszą” nas dzielić i antagonizować by wygrywać? Czy to jest raczej nasza kondycja mentalna – sami chcemy się nawzajem wykluczać, wywyższając się i hejtując, a politycy tylko zaspokajają te nasze „potrzeby”? Co jest przyczyną, a co skutkiem?

Jak budować pomosty między różnymi systemami wartości, które w Polsce były, są i będą? Czy stać nas na swoiste „partnerstwo” wartości – np. wolności i solidarności, czy wolności i wspólnotowości – na ich „pokojową koegzystencję” dla dobra wspólnego? Czy Polska może wygrać ekonomiczną konkurencję międzynarodową w oparciu tylko o wartości „tradycyjne” i czy Polska może zachować spójność społeczną i podmiotowość tylko w oparciu o wartości „nowoczesne” (emancypacyjno-indywidualistyczne)? Jak stworzyć naszą nową, prorozwojową syntezę między nimi?

W czasie tegorocznego Kongresu będziemy próbowali odpowiedzieć na te pytania zarówno ogólnie, jak i w odniesieniu do wybranych dziedzin oraz wyzwań – takich jak zmiany środowiskowo-klimatyczne, edukacja („RAZEM” w pokoju nauczycielskim w szkole, wokół szkoły), kultura, rozwój regionów, innowacje, czysty transport.

Zgodnie z naszą tradycją w ramach każdej z równoległych sesji tematycznych około połowę czasu rezerwujemy na debatę z udziałem sali. Będą mieli Państwo możliwość aktywnego włączenia się w obywatelską dyskusję.

Szczegółowy program Kongresu, aktualności oraz artykuły programowe znajdą Państwo na naszej stronie internetowej oraz Facebooku.

Zachęcamy do przyjścia na Kongres z całą rodziną i przyjaciółmi. Zaprośmy też przedstawicieli młodego pokolenia – niech uczą się udziału w debacie publicznej! Wstęp bezpłatny. Obowiązuje rejestracja, liczba miejsc jest ograniczona.

Łączę najlepsze pozdrowienia i wyrazy szacunku,

dr Jan Szomburg
Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator Kongresu Obywatelskiego

XIV Kongres Obywatelski – PROGRAM

Szczegółowy program XIV Kongresu Obywatelskiego, który odbędzie się 19 październikaCentrum Nauki Kopernik w Warszawie pod hasłem Jakie „razem” Polaków w XXI wieku – wokół zasad, celów czy zagrożeń? dostępny jest tutaj -kliknij-

Obrady odbędą się w sprawdzonej w ubiegłym roku formule dwóch sesji plenarnych i dwóch rund sesji tematycznych, w ramach których każdy z uczestników może wybrać spośród 5 różnorodnych tematów takich jak m.in. edukacja, kultura obywatelska, zmiany klimatyczne, czysty transport czy innowacyjność.

Rejestracja elektroniczna: kliknij tutaj

Wstęp jest bezpłatny, rejestracja obowiązkowa, liczba miejsc ograniczona.

 

XIV Kongres Obywatelski – otwarcie rejestracji

Szanowni Państwo, Drodzy Kongresowicze,

zdolność do myślenia i działania wspólnego (zbiorowego) jest najważniejszym testem dla naszej cywilizacyjnej dojrzałości i warunkiem poradzenia sobie przez Polskę z wyzwaniami przyszłości takimi jak zagrażające nam zmiany klimatyczno­‑ekologiczne, cyberbezpieczeństwo, innowacyjność czy starzenie się społeczeństw. Kluczowym naszym zadaniem jest więc budowanie polskiego RAZEM w warunkach takich, jakie są – zróżnicowanych preferencji co do systemu wartości, współistnienia odmiennych odcieni polskiej tożsamości i ścierania się różnych interesów ekonomicznych.

Odpowiedzialność za to zadanie spada na liderów życia politycznego i społecznego, ale nie zwalnia z troski o jego realizację zwykłych obywateli, którzy mają wpływ na tę rzeczywistość zarówno przez akt wyborczy jak i poprzez stanowcze prezentowanie swoich opinii i przekonań – te nastroje społeczne są przecież przez partie polityczne stale i dokładnie monitorowane.

To najważniejsze pytanie: wokół czego, w jaki sposób i w jakich sferach budować polskie RAZEM będzie przedmiotem debaty zbliżającego się XIV Kongresu Obywatelskiego. Odbędzie się on 19 październikaCentrum Nauki Kopernik w Warszawie pod hasłem Jakie „razem” Polaków w XXI wieku – wokół zasad, celów czy zagrożeń?

Musimy jasno odpowiedzieć na to, co generuje podziały oraz język nienawiści i wykluczenia. Czy to są „reguły gry” (system), w którym funkcjonujemy czy raczej świadczy to o naszej słabości i niedojrzałości jako ludzi (brak kultury społecznej i obywatelskiej)? Na ile budować to „razem” od góry, a na ile od dołu – zaczynając od codziennych zachowań poprzez zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności – gminy i regionu.

Obrady odbędą się w sprawdzonej w ubiegłym roku formule dwóch sesji plenarnych i dwóch rund sesji tematycznych, w ramach których każdy z uczestników będzie mógł wybrać spośród 5 różnorodnych tematów:

10:00 – 11:30 Sesja plenarna otwierająca: Wspólnota wokół wartości, zasad, celów czy zagrożeń?

11:30 – 12:00 Przerwa na kawę i odwiedzenie stoisk

12:00 – 13:30 Równoległe sesje tematyczne – Runda I

  • Sesja I. Kultura obywatelska – czym jest, jakie jest jej znaczenie i jak ją budować?
  • Sesja II. Zmiany klimatyczno­‑środowiskowe – co nas czeka i jak się do tego wspólnie przygotować?
  • Sesja III. Rozwój proinnowacyjny Polski – jakich postaw i kompetencji oraz kultur współdziałania potrzebujemy?
  • Sesja IV. Idea prawdy – czy jest nam jeszcze potrzebna?
  • Sesja V. Polskie regiony – 20 lat doświadczeń samorządności (obchody 20‑lecia samorządu regionalnego)

13:30 – 14:00 Przerwa na kawę i odwiedzenie stoisk

14:00 – 15:30 Równoległe sesje tematyczne – Runda II

  • Sesja VI. Jaka demokracja lokalna? W kierunku demokracji partycypacyjnej
  • Sesja VII. Jakie „RAZEM” w edukacji po reformie i protestach nauczycieli?
  • Sesja VIII. Debata młodych: ratunek dla klimatu i powietrza – poprzez indywidualne zachowania czy zmiany systemowe?
  • Sesja IX. „RAZEM” dla czystego transportu
  • Sesja X. Polskie regiony wobec wyzwań przyszłości (obchody 20‑lecia samorządu regionalnego)

15:30 – 16:15 Przerwa obiadowa

16:15 – 17:30 Sesja plenarna zamykająca: Rola kultury w budowaniu polskiego „RAZEM”

Szczegółowy program Kongresu: kliknij tutaj

Rejestracja elektroniczna: kliknij tutaj Wstęp jest bezpłatny, rejestracja obowiązkowa, liczba miejsc jest ograniczona.

Zadbajmy, aby spotkanie, na które serdecznie wszystkich Państwa zapraszam odbyło się w atmosferze wzajemnego szacunku i poszukiwania tego, co nas łączy. W szczególności zachęcam matki i ojców, by wybrali się na Kongres wraz ze swoimi dziećmi, by zachęcili je do zabierania głosu (będzie do tego dużo okazji) oraz sami dali przykład swoim udziałem w debacie.

Z najlepszymi pozdrowieniami,

dr Jan Szomburg
Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Strona 1 z 1