Ludzie Kongresu

Tomasz Ignalski

Dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury

Animator kultury, pedagog, pomysłodawca i organizator projektów w przestrzeniach kultury i aktywizacji społecznej. Absolwent Wydziału Pedagogiczno­‑Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie, Szkoły Liderów Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Programu International Visitor Leadership Departamentu Stanu USA. Od 2015 roku dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury, w latach 2002‑20015 dyrektor Miejskiego Domu Kultury BATORY w Chorzowie. Twórca i dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu BLUESTRACJE (od 1995 roku).

dr Marek Ignor

Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju

Dr Marek Ignor – z wykształcenia ekonomista. Doświadczony menadżer, przedsiębiorca i doradca. Współpracował lub doradzał w procesach restrukturyzacji i konsolidacji wielu przedsiębiorstw i instytucji. Ekspert, pomysłodawca i inicjator programów wspierania przedsiębiorczości, doskonale znający problematykę sektora MŚP. Przez ostatnie lata związany z obszarem funduszy publicznych finansujących przedsięwzięcia rozwojowe za pomocą instrumentów finansowych, w tym twórca i zarządzający przez blisko 6 lat Dolnośląskim Funduszem Rozwoju z aktywami przekraczającymi 400 mln zł. Od kilku lat doradza w obszarze instrumentów finansowych, zarządzania i rozwoju instytucjonalnego regionalnych funduszy rozwoju. Obecnie jako Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju koordynuje prace Stowarzyszenia, wspierając działania RFR na rzecz rozwoju regionalnego w Polsce.

dr Krzysztof Iszkowski

socjolog, ekonomista, analityk

Związany z „Krytyką Polityczną” na początku istnienia pisma, był jednym z sygnatariuszy „Listu Otwartego do Europejskiej Opinii Publicznej”. W latach 2006-2007 publicysta Tygodnika Idei „Europa”, od roku 2010 jest członkiem zespołu redakcyjnego „Liberte!”.

Autor książki „Po co nam Europa? O rozbieżnych wizjach integracji”, był ekspertem Ruchu Palikota w obszarze polityki zagranicznej.

Magdalena Iwanowska

asystent, Uniwersytet Gdański

Magdalena Iwanowska – pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Dziennikarstwa i Mediów Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, zawodowo specjalista ds. komunikacji w trzecim sektorze, absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz psychologii. Pod kierunkiem prof. Anny M. Zawadzkiej przygotowuje pracę doktorską poświęconą związkom między korzystaniem z mediów społecznościowych a dobrostanem dzieci i młodzieży (obszar psychologii mediów). Zaangażowana w działania Stowarzyszenia Dziecko bez Reklamy i Educational Cha(lle)nge. Współpracownik IBnGR do 2017 r.

Na górę
Close