Ludzie kongresu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Animator kultury, pedagog, pomysłodawca i organizator projektów w przestrzeniach kultury i aktywizacji społecznej.  Absolwent Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie, Szkoły Liderów Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Programu International Visitor Leadership Departamentu Stanu  USA. 

Od 2015 roku dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury, w latach 2002 – 20015 dyrektor Miejskiego Domu Kultury BATORY w Chorzowie. Wcześniej związany z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Widowiskowo Sportowym SPODEK w Katowicach. W latach 2008 -2009 wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości. Twórca i dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu BLUESTRACJE (od 1995 roku). Organizator radia oraz kin społecznościowych prowadzonych przez mieszkańców.  Założyciel i członek zarządów organizacji społecznych, m.in. Stowarzyszenia Wspomagania Twórczości i Rozwoju AKME, Polskiego Towarzystwa Kultury, Ogólnopolskiego Zrzeszenia Animatorów Kultury FORUM KRAKÓW. Trener i animator Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie. Aktywny muzyk.

Związany z „Krytyką Polityczną” na początku istnienia pisma, był jednym z sygnatariuszy „Listu Otwartego do Europejskiej Opinii Publicznej”. W latach 2006-2007 publicysta Tygodnika Idei „Europa”, od roku 2010 jest członkiem zespołu redakcyjnego „Liberte!”.

Autor książki „Po co nam Europa? O rozbieżnych wizjach integracji”, był ekspertem Ruchu Palikota w obszarze polityki zagranicznej.

Magdalena Iwanowska – pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Dziennikarstwa i Mediów Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, zawodowo specjalista ds. komunikacji w trzecim sektorze, absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz psychologii. Pod kierunkiem prof. Anny M. Zawadzkiej przygotowuje pracę doktorską poświęconą związkom między korzystaniem z mediów społecznościowych a dobrostanem dzieci i młodzieży (obszar psychologii mediów). Zaangażowana w działania Stowarzyszenia Dziecko bez Reklamy i Educational Cha(lle)nge.