Ludzie kongresu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Z

Adam Talarowski jest doktorantem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naukowo­‑merytoryczny książek poświęconych Pawłowi Włodkowicowi i polskiej szkole prawa międzynarodowego. Członek redakcji „Teologii Politycznej”.

Źródło zdjęcia: www.teologiapolityczna.pl

Wiceprezes Zarządu PD Co. W 2014 r. – pełnił funkcję Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. Wcześniej, od 2013 r. Prezes Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W latach 2001–2012 w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., gdzie od 2008 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Absolwent Akademii Górniczo­‑Hutniczej w Krakowie (specjalność: projektowanie i budowa kopalń), Szkoły Controllingu w Katowicach oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: zarządzanie finansami przedsiębiorstw).

Absolwent studiów geograficznych na Uniwersytecie Gdańskim (1999). Od 1999 r. pracownik lub stały współpracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Od 2002 r. nauczyciel akademicki zatrudniony w Katedrze Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: geografii ekonomicznej, geografii pracy, rozwoju lokalnego i regionalnego, przestrzennego zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Dr Maciej Tarkowski brał udział w kilkunastu projektach o charakterze badawczym jak i stosowanym. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Stale publikuje na łamach Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Założycielka i Prezes Zarządu Tataj Innovation, przedsiębiorstwa pomagającego szefom firm i ich zespołom wdrażać innowacyjne rozwiązania, budować strategie rozwoju i tworzyć interesujące start­‑upy. Pomaga firmom, rządom i uczelniom wyższym w podejmowaniu innowacyjnych rozwiązań wobec wyzwań takich jak cyfryzacja, mobilność i energia. Światowej klasy ekspertka w dziedzinie sieci innowacji i twórczyni Network IQ Index, który ocenia wszystkie umiejętności potrzebne do budowania partnerstw, sieci i zaufanych społeczności. Współtwórczyni Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Była przewodnicząca doradców wysokiego szczebla przy komisarzu UE ds. Badań, nauki i innowacji oraz członek Rady Globalnej Agendy Światowego Forum Ekonomicznego.

Publikacje:

Z zawodu nauczyciel i urzędnik samorządowy, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Nadzoruje i wspiera pracę szkół ponadgimnazjalnych i placówek specjalnych w powiecie kartuskim.

Z Komisją Europejską związany od 2004 r. Od 2021 r. Dyrektor ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej, makroregionów, Interreg i wdrażania programów w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Wcześniej, w latach 2016‑2021, Dyrektor ds. innowacji i zaawansowanej produkcji w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP. Tytuł doktora uzyskał w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji.

Członek zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych, koordynatorka projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” (PO KL 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia” www.malszkola.pl), specjalistka ds. doskonalenia zawodowego nauczycieli, trenerka, ewaluatorka i superwizorka programów edukacyjnych, współautorka i redaktorka wielu publikacji metodycznych. Koordynatorka ds. rozwoju kompetencji kluczowych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Anna Tomecka – od 2018 r. prokurent w gdańskiej firmie budowlanej Elmal, gdzie zajmuje się m.in. usprawnianiem procesów. Wcześniej pracowała w Departamencie Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie zajmowała się zagadnieniem cyfryzacji gospodarki. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Absolwent University of Cambridge oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się zagadnieniami związanymi z Europejskim Zielonym Ładem, a zwłaszcza z dekarbonizacją energetyki i przemysłu. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Dwukrotnie wyróżniony stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.

Dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB – od 2006 r. Prezydent Białegostoku. Od 2019 r. Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich, skupiającej 12 największych polskich miast. Wcześniej pełnił funkcję m.in. doradcy ministra rozwoju regionalnego. Pracował także w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych nad Strategią Rozwoju Kraju oraz Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Z wykształcenia ekonomista, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor Uniwersytetu w Białymstoku.

Obecnie związany z Wydziałem Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. Jeden z założycieli Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, gdzie w latach 1996‑2004 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych. W latach 2011‑2014 Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, współzałożyciel Stowarzyszenia Liberałów i Kongresu Liberalno­‑Demokratycznego, założyciel Instytutu Maxa Webera oraz redaktor naczelny European Journal of Management and Social Science. Autor blisko 70 publikacji naukowych, w tym książek z zakresu strategii rozwoju, innowacji oraz zarządzania. Współautor Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, kilkunastu strategii gmin oraz przedsiębiorstw. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego.

Do 2016 r. Dyrektor ds. Komunikacji i CSR w Grupie LOTOS. Odpowiadała za działania w obszarze komunikacji, PR, sponsoringu sportowego i kultury oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Była Przewodniczącą Komisji Funduszu Celowego zarządzającej polityką dobroczynną firmy. Absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz absolwentka studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie organizacji i zarządzania oraz strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Członek Rady Nadzorczej Lechii Gdańsk S.A.

Sebastian Tyrakowski – menedżer kultury, z wykształcenia ekonomista. Od 2003 r. związany z sektorem publicznym. Doświadczenie zdobywał za granicą w strukturach samorządowych. Pracował w jednostce nadzorującej wdrażanie strategii i polityki regionalnej dla brytyjskiego hrabstwa Merseyside. Uczestniczył w opracowaniu oraz realizacji 5‑letniego programu obchodów miasta Liverpool w związku z otrzymaniem tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2008. Był również konsultantem dla miasta Gdańsk i współautorem aplikacji konkursowej do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Od 2012 r. pracuje w Muzeum Emigracji w Gdyni. Uczestniczył w tworzeniu placówki i ekspozycji stałej, pełni funkcję zastępcy dyrektora.

Absolwent Politechniki Gdańskiej w zakresie technologii chemicznej oraz doktor nauk technicznych w zakresie planowania przestrzennego. Specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko oraz lokalizacji inwestycji.

Od 1992 roku właściciel i dyrektor Biura Projektowo-Doradczego EKO-KONSULT w Gdańsku. W latach 1998-2010 wydawca i redaktor kwartalnika Problemy Ocen Środowiskowych. Od 1990 roku członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko. Były doradca Podkomisji Sejmu RP m.in. w sprawie ustaw: Prawo ochrony środowiska oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.