Ludzie kongresu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Adam Talarowski jest doktorantem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naukowo­‑merytoryczny książek poświęconych Pawłowi Włodkowicowi i polskiej szkole prawa międzynarodowego. Członek redakcji „Teologii Politycznej”.

Źródło zdjęcia: www.teologiapolityczna.pl

Wiceprezes Zarządu PD Co. W 2014 r. – pełnił funkcję Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. Wcześniej, od 2013 r. Prezes Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W latach 2001–2012 w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., gdzie od 2008 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Absolwent Akademii Górniczo­‑Hutniczej w Krakowie (specjalność: projektowanie i budowa kopalń), Szkoły Controllingu w Katowicach oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: zarządzanie finansami przedsiębiorstw).

Absolwent studiów geograficznych na Uniwersytecie Gdańskim (1999). Od 1999 r. pracownik lub stały współpracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Od 2002 r. nauczyciel akademicki zatrudniony w Katedrze Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: geografii ekonomicznej, geografii pracy, rozwoju lokalnego i regionalnego, przestrzennego zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Dr Maciej Tarkowski brał udział w kilkunastu projektach o charakterze badawczym jak i stosowanym. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Stale publikuje na łamach Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Z zawodu nauczyciel i urzędnik samorządowy, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Nadzoruje i wspiera pracę szkół ponadgimnazjalnych i placówek specjalnych w powiecie kartuskim.

Członek zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych, koordynatorka projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” (PO KL 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia” www.malszkola.pl), specjalistka ds. doskonalenia zawodowego nauczycieli, trenerka, ewaluatorka i superwizorka programów edukacyjnych, współautorka i redaktorka wielu publikacji metodycznych. Koordynatorka ds. rozwoju kompetencji kluczowych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Członek St Edmund’s college Uniwersytetu w Cambridge. Jego badania skupiają się na wpływie czwartej rewolucji technologicznej na politykę energetyczną. Obecnie realizuje projekt w International Energy Agency w Paryżu dotyczący porównania różnych modelów rynku mocy. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Dwukrotnie wyróżniony stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

Dyrektor ds. Komunikacji i CSR w Grupie LOTOS. Odpowiada za działania w obszarze komunikacji, PR, sponsoringu sportowego i kultury oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.  Przewodnicząca Komisji Funduszu Celowego zarządzającej polityką dobroczynną firmy. Od 11 lat związana z Grupą LOTOS. Absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz absolwentka studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie organizacji i zarządzania oraz strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Członek Rady Nadzorczej Lechii Gdańsk S.A.

Absolwent Politechniki Gdańskiej w zakresie technologii chemicznej oraz doktor nauk technicznych w zakresie planowania przestrzennego. Specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko oraz lokalizacji inwestycji.

Od 1992 roku właściciel i dyrektor Biura Projektowo-Doradczego EKO-KONSULT w Gdańsku. W latach 1998-2010 wydawca i redaktor kwartalnika Problemy Ocen Środowiskowych. Od 1990 roku członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko. Były doradca Podkomisji Sejmu RP m.in. w sprawie ustaw: Prawo ochrony środowiska oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.