Sesje tematyczne

Sesje tematyczne

Politechnika Warszawska, 17 maja 2008 r.

Prowadzący:
Witold Radwański
, Krokus Private Equity Sp. z o.o.

Paneliści:
Tomasz Merta
, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków;
Marek Kłoczko, Krajowa Izba Gospodarcza;
Mirosław A. Boruc, Instytut Marki Polskiej;
Szymon Gutkowski, Fundacja Projekt: Polska, DDB Warszawa;
Prof. Anna Wyka, Uniwersytet Warszawski

Sprawozdawca:
Witold Radwański
, Krokus Private Equity Sp. z o.o.

Prowadzący:
dr Jan Fazlagić
, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Paneliści:
prof. Janusz Czapiński
, Uniwersytet Warszawski – Czy budowa kapitału społecznego jest najważniejszym zadaniem edukacji w Polsce?;
prof. Stefan Kwiatkowski – Polska Akademia Nauk – Jakich kwalifikacji będzie potrzebowała polska gospodarka w roku 2020?,
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan – Kwalifikacje potrzebne do budowy kapitału intelektualnego Polski;
Renata Gut, Trener rozwoju osobistego – Jak budować wysokie poczucie własnej wartości w szkole?

Sprawozdawca:
dr Jan Fazlagić
, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Prowadzący:
prof. Karol Życzkowski
, Uniwersytet Jagielloński

Paneliści:
prof. dr hab. Maciej Żylicz
, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – Jaka reforma nauki i szkół wyższych w Polsce?;
dr Witold Palosz
, USA (NASA) – Lekcje z amerykańskiego systemu akademickiego;
prof. dr hab. Roman Galar
, Politechnika Wrocławska – Ile konkurencji i jaka konkurencja w nauce?;
Jan Filip Staniłko
, Uniwersytet Jagielloński – Szkoły wyższe z perspektywy młodego pokolenia;
Marek Darecki
, WSK PZL – Rzeszów S.A – Jakich szkół wyższych potrzebuje przemysł?

Sprawozdawca:
prof. Karol Życzkowski
, Uniwersytet Jagielloński

Prowadzący:
dr Maciej Grabowski
, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Paneliści:
dr Tomasz Nowakowski
, Telekomunikacja Polska S.A.;
dr Piotr Żuber
, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
dr Radosław Zubek
, London School of Economics, Ernst&Young – Program „Sprawne Państwo”;
Bartłomiej Pawlak
, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – Jak zarządzać majątkiem państwowym?

Sprawozdawca:
dr Maciej Grabowski
, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Prowadzący:
dr Tomasz Zarycki
, Uniwersytet Warszawski

Paneliści:
Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Co zmienić w ustroju regionów?;
Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Jak budować regiony z krwi i kości?
dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, Sejmik Województwa Mazowieckiego – Czy polskie regiony mogą być silne w Europie i świecie?

Sprawozdawca:
dr Tomasz Zarycki
, Uniwersytet Warszawski

rowadzący:
dr Krzysztof Rybiński
, Ernst&Young

Paneliści:
Piotr Grzegorz Woźniak
, były Minister Gospodarki – Bezpieczeństwo energetyczne – ścieżka krytyczna;
Maciej Witucki, Telekomunikacja Polska S.A. – Infrastruktura dla społeczeństwa informacyjnego;
Aleksander Kwiatkowski – AT. Kearney – Jaka infrastruktura dla konkurencyjności przedsiębiorstw?;
dr hab. Tomasz Komornicki, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN – Infrastruktura transportowa – ostatnia szansa rozwoju

Sprawozdawca:
dr Krzysztof Rybiński
, Ernst&Young

Prowadzący:
prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska
, Uniwersytet Warszawski

Paneliści:
dr Dominika Milczarek-Andrzejewska
, Uniwersytet Warszawski – Trendy w rolnictwie europejskim i globalnym a ich znaczenie dla rolnictwa polskiego;
dr Waldemar Guba, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoku Wsi – Ekonomiczne zasoby, szanse i kierunki rozwoju polskiego rolnictwa;
dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk – Czy polska wieś wróciła przez Brukselę do Polski?;
Lesław Kuzaj, GE International S.A. Oddział w Polsce – Jak zapewnić samodzielność energetyczną wsi?;
dr Wacław Idziak, Fundacja Wspomagania Wsi – Musimy wymyślić wieś od nowa;
dr Piotr Łysoń – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Lepsza komunikacja szansą rozwojowo-modernizacyjną dla wsi i aglomeracji miejskich;
Urszula Budzich-Szukała, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich – Potencjał modernizacyjny wsi wynikający z aktywności obywatelskiej

Sprawozdawca:
prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska
, Uniwersytet Warszawski

Na górę
Close