Program

Program

Politechnika Warszawska, 17 maja 2008 r.

Powitanie

dr Jan Szomburg

Przewodniczący Rady IBnGR, Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Słowo na otwarcie

Bogdan Borusewicz

Wicemarszałek Senatu

Jaka modernizacja Polski?

prof. Jerzy Buzek

Poseł do Parlamentu Europejskiego, b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i b. Premier RP

Rola elit w modernizacji Polski

prof. Aleksander Wolszczan

Uniwersytet Stanowy Pensylwania, USA

Jak sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym?

prof. Michał Kleiber

Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015

Modernizacja Polski z perspektywy wsi

Mirosław Lech

Wójt Gminy Korycin, w latach 2000‑2019 Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Jakich szkół wyższych pragniemy? – głos młodego pokolenia

Magdalena Krawczyk

Uniwersytet Warszawski

Prowadzący:
Witold Radwański
, Krokus Private Equity Sp. z o.o.

Paneliści:
Tomasz Merta
, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków;
Marek Kłoczko, Krajowa Izba Gospodarcza;
Mirosław A. Boruc, Instytut Marki Polskiej;
Szymon Gutkowski, Fundacja Projekt: Polska, DDB Warszawa;
Prof. Anna Wyka, Uniwersytet Warszawski

Sprawozdawca:
Witold Radwański
, Krokus Private Equity Sp. z o.o.

Prowadzący:
dr Jan Fazlagić
, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Paneliści:
prof. Janusz Czapiński
, Uniwersytet Warszawski – Czy budowa kapitału społecznego jest najważniejszym zadaniem edukacji w Polsce?;
prof. Stefan Kwiatkowski – Polska Akademia Nauk – Jakich kwalifikacji będzie potrzebowała polska gospodarka w roku 2020?,
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan – Kwalifikacje potrzebne do budowy kapitału intelektualnego Polski;
Renata Gut, Trener rozwoju osobistego – Jak budować wysokie poczucie własnej wartości w szkole?

Sprawozdawca:
dr Jan Fazlagić
, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Prowadzący:
prof. Karol Życzkowski
, Uniwersytet Jagielloński

Paneliści:
prof. dr hab. Maciej Żylicz
, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – Jaka reforma nauki i szkół wyższych w Polsce?;
dr Witold Palosz
, USA (NASA) – Lekcje z amerykańskiego systemu akademickiego;
prof. dr hab. Roman Galar
, Politechnika Wrocławska – Ile konkurencji i jaka konkurencja w nauce?;
Jan Filip Staniłko
, Uniwersytet Jagielloński – Szkoły wyższe z perspektywy młodego pokolenia;
Marek Darecki
, WSK PZL – Rzeszów S.A – Jakich szkół wyższych potrzebuje przemysł?

Sprawozdawca:
prof. Karol Życzkowski
, Uniwersytet Jagielloński

Prowadzący:
dr Maciej Grabowski
, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Paneliści:
dr Tomasz Nowakowski
, Telekomunikacja Polska S.A.;
dr Piotr Żuber
, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
dr Radosław Zubek
, London School of Economics, Ernst&Young – Program „Sprawne Państwo”;
Bartłomiej Pawlak
, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – Jak zarządzać majątkiem państwowym?

Sprawozdawca:
dr Maciej Grabowski
, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Prowadzący:
dr Tomasz Zarycki
, Uniwersytet Warszawski

Paneliści:
Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Co zmienić w ustroju regionów?;
Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Jak budować regiony z krwi i kości?
dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, Sejmik Województwa Mazowieckiego – Czy polskie regiony mogą być silne w Europie i świecie?

Sprawozdawca:
dr Tomasz Zarycki
, Uniwersytet Warszawski

rowadzący:
dr Krzysztof Rybiński
, Ernst&Young

Paneliści:
Piotr Grzegorz Woźniak
, były Minister Gospodarki – Bezpieczeństwo energetyczne – ścieżka krytyczna;
Maciej Witucki, Telekomunikacja Polska S.A. – Infrastruktura dla społeczeństwa informacyjnego;
Aleksander Kwiatkowski – AT. Kearney – Jaka infrastruktura dla konkurencyjności przedsiębiorstw?;
dr hab. Tomasz Komornicki, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN – Infrastruktura transportowa – ostatnia szansa rozwoju

Sprawozdawca:
dr Krzysztof Rybiński
, Ernst&Young

Prowadzący:
prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska
, Uniwersytet Warszawski

Paneliści:
dr Dominika Milczarek-Andrzejewska
, Uniwersytet Warszawski – Trendy w rolnictwie europejskim i globalnym a ich znaczenie dla rolnictwa polskiego;
dr Waldemar Guba, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoku Wsi – Ekonomiczne zasoby, szanse i kierunki rozwoju polskiego rolnictwa;
dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk – Czy polska wieś wróciła przez Brukselę do Polski?;
Lesław Kuzaj, GE International S.A. Oddział w Polsce – Jak zapewnić samodzielność energetyczną wsi?;
dr Wacław Idziak, Fundacja Wspomagania Wsi – Musimy wymyślić wieś od nowa;
dr Piotr Łysoń – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Lepsza komunikacja szansą rozwojowo-modernizacyjną dla wsi i aglomeracji miejskich;
Urszula Budzich-Szukała, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich – Potencjał modernizacyjny wsi wynikający z aktywności obywatelskiej

Sprawozdawca:
prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska
, Uniwersytet Warszawski

Relacje sprawozdawców z debat tematycznych
Wystąpienia

Tożsamość i wartości polskiej modernizacji;

Jarosław Gowin

W latach 2020‑2021 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Jaka edukacja dla sukcesu Polaków i Polski w XXI wieku?

Stanisław Hyduke

Prezes, Aldec, Inc – Las Vegas, USA

Zakończenie

dr Jan Szomburg

Przewodniczący Rady IBnGR, Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Na górę
Close