Audio/wideo

V Ogólnopolski Kongres Obywatelski

Sprawozdanie z sesji tematycznej „EDUKACJA XXI w. Cele, miejsca, metody”
Sprawozdanie z sesji tematycznej „TALENTY POLAKÓW W czym możemy być najlepsi?”
Sprawozdanie z sesji tematycznej „POLSKIE STYLE ŻYCIA Między miastem a wsią”
Sprawozdanie z sesji tematycznej „ROZWÓJ LOKALNY Bariery i stymulanty”
Sprawozdanie z sesji tematycznej „INTERESY POLSKI W EUROPIE I NA ŚWIECIE”
Sprawozdanie z sesji tematycznej „PRZESTRZEŃ DLA KOMUNIKACJI I DIALOGU POLAKÓW Warunki konieczne dla dobrej komunikacji i dialogu Polaków”
Sprawozdanie z sesji tematycznej „DROGI ROZWOJU KULTUROWEGO POLAKÓW”
Sprawozdanie z sesji tematycznej „JAK POPRAWIĆ RZĄDZENIE POLSKĄ W XXI W.? Jak zapewnić ciągłość i horyzontalność rządzenia oraz partycypację obywatelską?”
Sprawozdanie z sesji tematycznej „JAKA WSPÓLNOTOWOŚĆ POLAKÓW W XXI W.?”
Sprawozdanie z sesji tematycznej „ROZWÓJ, ALE JAKI? Cele i zasady rozwoju”
Na górę
Close