Sesje tematyczne

Moderator:

 • Edwin Bendyk, Tygodnik „Polityka”

Paneliści:

 • dr Dariusz Karłowicz, Teologia Polityczna – Jak wygląda nasz potencjał etyczny i jakiego potencjału nam potrzeba do dalszego rozwoju?
 • prof. dr hab. Janina Jóźwiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Statystyki i Demografii – Rozwój czy stagnacja, czyli jak wykorzystać potencjał demograficzny Polski?
 • dr Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan – Potencjał kobiet – jaki jest i jak go wykorzystać?
 • prof. dr hab. Maciej Nowicki, b. Minister Ochrony Środowiska – Środowisko naturalne – przesłanka czy ograniczenie rozwoju?

Komentarz:

 • dr Maciej Grabowski, Wiceminister Finansów
 • prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Członek Rady Programowej PFO

Dyskusja z udziałem sali

Odniesienie do panelu i dyskusji – Refleksje na zakończenie sesji:

 • Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki

Partner sesji:

Orlen

Moderator:

 • dr hab. Paweł Śpiewak, prof. UW, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Paneliści:

 • dr Michał Łuczewski, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski, Członek Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego – Wspólnotowość w duchu romantycznym
 • Jan Filip Staniłko, Członek Zarządu, Instytut Sobieskiego – Wspólnotowość w duchu republikańskim
 • dr Aneta Gawkowska, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski – Wspólnotowość w duchu komunitariańskim
 • dr Karolina Wigura, „Kultura Liberalna” – Wspólnotowość w duchu liberalnym
 • dr Maciej Gdula, „Krytyka Polityczna” – Wspólnotowość w duchu demokratycznym

Komentarze:

 • Paweł Lisicki, Redaktor Naczelny, „Rzeczpospolita”
 • Jacek Żakowski, Tygodnik „Polityka”

Dyskusja z udziałem sali

Partner sesji:

BZ WBK

Moderator:

 • prof. dr hab. Danuta Hübner, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego – Wprowadzenie: Węzły gordyjskie rządzenia w Polsce na tle Unii Europejskiej

Paneliści:

 • prof. dr hab. Marcin Król, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski – Budowa realnej wspólnoty politycznej warunkiem poprawy rządzenia w Polsce
 • dr hab. Marek Zubik, prof. UW, Przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów – Jak poprawić polską legislację?
 • dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Jak zapewnić ciągłość i horyzontalność działania władz centralnych?
 • dr  hab. Piotr Żuk, kierownik Zakładu Socjologii Sfery Publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim – Wspólnota obywatelska czy spółka z o.o.? Refleksje o polskiej demokracji lokalnej i sferze publicznej
 • Jakub Wygnański, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA” – Jak zwiększyć partycypację obywateli w rządzeniu?

Komentarze:

 • dr hab. Jacek Czaputowicz, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
 • Michał Chyczewski, b. Wiceminister Skarbu, Doradca Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego

Dyskusja z udziałem sali

Odniesienie do panelu i dyskusji – Refleksje na zakończenie sesji:

 • Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Partner sesji:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Moderator:

 • dr Marta Bucholc, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski – Jaką skrzynką z narzędziami rozwoju kulturowego dysponujemy?

Paneliści:

 • dr Bogusław Grabowski, Prezes Zarządu, Skarbiec Asset Management Holding S.A. – Co z rozwojem kulturowym i gospodarczym w warunkach pogłębiających się podziałów kulturowych i ekonomicznych? Czy znajdziemy drogę między nihilizmem a ekstremizmem ideologicznym?
 • prof. dr hab. Paweł Boski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Jakie kierunki i sposoby odnowy kulturowej Polaków?
 • dr Juliusz Braun, dyrektor Departamentu Strategii i Analiz, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Jak budować kapitał społeczny w Polsce?
 • dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski – Jakie cele i sposoby edukacji kulturowej Polaków?
 • Maciej Strzembosz, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych – Jak wykorzystać media do rozwoju kulturowego Polaków?
 • Jacek Nowiński, Dyrektor Biblioteki Elbląskiej – Jak lepiej wykorzystać instytucje kultury dla rozwoju kulturowego Polaków?

Głosy:

 • Maciej Kochanowicz, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • dr hab. Marek Krajewski, prof. UAM, Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dyskusja z udziałem sali

Moderator:

 • dr hab. Tomasz Zarycki, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych

Paneliści:

 • dr hab. Tomasz Komornicki, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN – Nowy kręgosłup komunikacyjny Polski – czyli jak zwiększyć inteligencję i spójność Polski?
 • dr Radosław Sojak, Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Gdzie tkwią korzenie trudności Polaków z deliberacją publiczną i jak ją poprawić?
 • Olga Syska, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista d/s komunikacji w przestrzeni publicznej – Jaka komunikacja dla budowy polskiego Razem w XXI wieku?
 • Marcin Skrzypek, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Lublin – Przestrzeń dla dialogu – dialog dla przestrzeni – perspektywa miejska
 • dr Alek Tarkowski, Członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska – Nowe media – integrator czy dezintegrator polskiego społeczeństwa? Jak je wykorzystać dla poprawy komunikacji Polaków?

Komentarze:

 • dr hab. Marek Czyżewski, prof. nadzw. UŁ, Zakład Badań Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Łódzki
 • Jarosław Gugała, Redaktor Naczelny Wydarzeń Polsatu

Dyskusja z udziałem sali

Odniesienie do panelu i dyskusji – Refleksje na zakończenie sesji:

 • Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta RP

Partner sesji:

Poczta Polska

Moderator:

 • Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, b. Premier RP

Paneliści:

 • prof. dr hab. Roman Kuźniar, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski – Interesy globalne Polski w transformującym się świecie
 • Małgorzata Kałużyńska, Dyrektor, Departament Polityki Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Szanse i zagrożenia kreowane przez zmieniającą się Unię Europejską
 • Paweł Świeboda, Prezes, demosEuropa Centrum Strategii Europejskiej – Chiny a sprawa Polska
 • prof. dr hab. Leszek Pawłowicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Jaka architektura międzynarodowego bezpieczeństwa finansowego posłuży Polsce?
 • Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa LOTOS S.A. – Rozwój i ekspansja zagraniczna polskich firm narzędziem budowy podmiotowości Polski

Komentarze:

 • Mateusz Morawiecki, Prezes Zarządu, Banku Zachodniego WBK S.A.
 • Tomasz Wróblewski, Redaktor Naczelny „Dziennik Gazeta Prawna”

Dyskusja z udziałem sali

Moderator:

 • dr Cezary Trutkowski, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Paneliści:

 • prof. dr hab. Jerzy Regulski, Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Bariery rozwoju samorządności
 • Władysław Husejko, Marszałek woj. zachodniopomorskiego – Rola samorządowych województw w stymulowaniu rozwoju lokalnego
 • Krystyna Fuerst, Prezes Akademii Inicjatyw Społecznych – Bariery i stymulanty rozwoju społeczności wiejskich
 • Marek Wójcik, Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polskich – Kształtowanie rozwoju lokalnego w perspektywie dynamicznych zmian cywilizacyjnych
 • Jerzy Zająkała, Wójt Gminy Łubianka w województwie kujawsko-pomorskim

Komentarz:

 • Andrzej Godlewski, Szef działu Opinie, Polska the Times
 • Jerzy Jurecki, Tygodnik Podhalański

Dyskusja z udziałem sali

Odniesienie do panelu i dyskusji – Refleksje na zakończenie sesji:

 • Waldemar Sługocki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Partner sesji:

Asseco Poland S. A.

Moderator:

 • prof. Beata Łaciak, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski – Słowo wstępne: Skąd się biorą nasze style życia i jakie mają znaczenie dla rozwoju Polski oraz polityki publicznej?

Paneliści:

 • prof. Ewa Rewers, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – W poszukiwaniu polskiej miejskości, czyli na czym polega specyfika naszej klasy kreatywnej?
 • dr hab. Tomasz Szlendak, prof. UMK, Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – Style życia Polaków a przyszłe kierunki rozwoju gospodarczego
 • dr Małgorzata Bogunia-Borowska, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński – Jak zmienia się nasza codzienność i jaki portret Polaków kreśli?
 • prof. Hanna Podedworna, Wydział Nauk Humanistycznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Style życia mieszkańców wsi
 • dr Iwona Oliwińska, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski – Jakie są style życia „srebrnych” generacji, jak się będą zmieniały i jakie to może mieć znaczenie dla rozwoju Polski

Komentarz:

 • Maciej Nowicki, Newsweek Polska

Dyskusja z udziałem sali

Partner sesji:

Bank BGŻ

Moderatorzy:

 • Witold Radwański – Prezes Zarządu, Krokus Private Equity, Członek Rady Programowej PFO (otwierający)
 • dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW – Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Paneliści:

 • Aleksandra Gołdys, Projekt Społeczny 2012 – Co o talentach Polaków mówią badania Instytutu Socjologii UW?
 • prof. dr hab. Janusz Rachoń, Senator RP, Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Mapa kompetencji Polaków
 • Marek Sztark, Dyrektor samorządowej instytucji kultury SZCZECIN 2016 – Czy talenty Polaków powinny być częścią polskiej marki?
 • Paweł Potoroczyn, Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza – Jakie cechy i talenty Polaków mogą być przesłanką budowania poczucia własnej wartości i promocji Polski na świecie oraz w kraju, skierowanej do samych Polaków?
 • Joanna Pommersbach, Hay Group, Członek Rady „Szkoły Liderów” – Czy kultura organizacyjna w biznesie i w sektorze pozarządowym sprzyja rozwojowi i wykorzystaniu talentów Polaków?
 • Enrico Pavoni, Prezes Zarządu, Fiat Auto Poland – Talenty Polaków z perspektywy biznesowej

Głos:

 • Stefan Dunin-Wąsowicz, Dyrektor, BPI Polska Sp. z o.o., Członek Rady Programowej PFO

Dyskusja z udziałem sali

Odniesienie do panelu i dyskusji – Refleksje na zakończenie sesji:

 • dr hab. Zbigniew Marciniak, prof. UW, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Moderator:

 • dr hab. Ireneusz Białecki, prof. UW, Centrum Badań Polityki Naukowej Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski

Paneliści:

 • dr hab. Agnieszka Kłakówna, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Cele edukacji w XXI w.
 • dr Marzena Żylińska – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu – W stronę nowej kultury nauczania i uczenia się
 • Stanisław Drzażdżewski, Radca Generalny, Ministerstwo Edukacji Narodowej – Nowy podział ról i sposobów ich wykonywania w edukacji przyszłości
 • Bogdan Rogala, General Manager, Philips Lighting Central South Europe, Philips Hungary Ltd. – Firma jako uniwersytet
 • Aneta Wilmańska, Wiceprezes Zarządu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Rola sektora szkoleniowego w systemie edukacji XXI wieku

Głos:

 • Małgorzata Dudziak, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego

Komentarz:

 • Piotr Pacewicz, Zastępca Redaktora Naczelnego, Gazeta Wyborcza

Dyskusja z udziałem sali

Odniesienie do panelu i dyskusji – Refleksje na zakończenie sesji:

 • Mirosław Sielatycki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej