Sesje tematyczne

 1. Czy tożsamość narodowa jest dzisiaj ważna? Jakie są trzy najważniejsze cechy naszej narodowej tożsamości? Czy nasza tożsamość jest spójna i funkcjonalna?
 2. Czy jako Polacy mamy zaniżoną samoocenę (zbyt niskie poczucie własnej wartości)? Jak w tym kontekście rozumieć nasze narodowe aspiracje?
 3. Czy potrzebujemy terapii tożsamościowej? Jakie mogłyby być jej metody?
 4. Jakiej tożsamości potrzebujemy w świetle wyzwań XXI wieku (przyszłości)? Czy w zglobalizowanym świecie obecny kształt polskiej tożsamości i jej źródła to raczej szansa, czy obciążenie?

MODERATOR:

 • Jan Maciejewski, „Rzeczpospolita” – Plus Minus

WPROWADZENIE DIAGNOSTYCZNE:

 • prof. Krzysztof Koseła, dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego – W świetle badań socjologicznych
 • prof. Adam Leszczyński, Instytut Studiów Politycznych PAN – W świetle analiz tekstów

PANELIŚCI:

 • prof. Jacek Raciborski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Paweł Kubicki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. Izabella Bukraba-Rylska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

PODSUMOWANIE DYSKUSJI:

 • Jan Maciejewski, „Rzeczpospolita” – Plus Minus

Partner Sesji

SWPS
 1. Jak uczyć rozumienia siebie i bycia nie tylko odbiorcą rzeczywistości, ale również jej kreatorem?
 2. Jaka edukacja i jakie wychowanie wobec wyzwań współczesnego świata? Jakie doświadczenia edukacyjne ośmielają do formułowania własnych opinii, krytycznego myślenia i podjęcia działań w realnym życiu?
 3. Co powinno być nadrzędnym celem edukacji – przekazywanie wiedzy i narzędzi rozumienia świata; inspirowanie do działania i innowacyjności; wychowywanie do współpracy i działań prospołecznych czy uczenie rozpoznania samego siebie – własnych emocji, predyspozycji i odkrywania zainteresowań? Z czym polski system edukacji ma największy problem?
 4. Jakie miejsce w systemie edukacji powinna zajmować szkoła? Jak na proces kształtowania młodego pokolenia będzie wpływać edukacja pozaszkolna, świat wirtualny i media?

MODERATOR:

 • Zofia Dzik, Prezes Zarządu, Fundacja Humanites

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE:

 • prof. dr. hab. Andrzej Zybała, Szkoła Główna Handlowa, Polska kultura umysłowa – skąd się wzięła i co ją cechuje?

PANELIŚCI:

 • prof. dr hab. Jan Fazlagić, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Jak edukować do innowacyjnego myślenia?
 • Wojciech Eichelberger, psycholog, psychoterapeuta, Zacznijmy od poznania siebie
 • Robert Firmhofer, Dyrektor Centrum Nauki Kopernik, Jak zrozumieć otaczający nas świat?
 • kpt. Krzysztof Baranowski, Szkoła pod Żaglami, Jak edukować do współpracy i partnerstwa?
 • Janusz Wardak, niezależny doradca edukacyjny, Wyzwanie wychowania do nieznanego. Jakie rodzicielstwo?
 • dr Joanna Stocka, dyrektor XXI LO im. H. Kołłątaja w Warszawie, Jakie miejsce szkoły w rzeczywistości XXI wieku?

Partnerzy Sesji

Centrum Edukacji Obywatelskiej
Fundacja Humanites
 1. Jak powinna wyglądać Niepodległa w następnym stuleciu? Jakie są marzenia, aspiracje i dążenia młodego pokolenia Polaków?
 2. Co najdotkliwiej „uwiera” młode pokolenie w obecnej rzeczywistości? Co decyduje o tym, że Polacy wyjeżdżają z kraju? Jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z najnowszej historii aby za kilkadziesiąt lat Polska była dobrym miejscem do życia i pracy?
 3. Jaki jest zestaw determinant, które zadecydują o przyszłym sukcesie lub porażce w globalnej konkurencji państw?
 4. Jakie są dla Polski najistotniejsze zagrożenia związane z destabilizacją światowego systemu bezpieczeństwa, migracjami i przemianami globalnymi? Jak przekuć je w naszą narodową szansę?

MODERATOR:

 • Jarosław Sroka, Członek Zarządu Kulczyk Holding, były redaktor naczelny „Dziennika Gazety Prawnej” i „Pulsu Biznesu”

PANELIŚCI:

 • Sebastian Stodolak, Dziennik Gazeta Prawna, Obserwator Finansowy
 • Łukasz Maślanka, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Nowe Peryferie
 • dr Marta Anacka, Zastępca Dyrektora, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
 • Grzegorz Lewicki, Pressje

ODNIESIENIE DO DYSKUSJI:

 • Katarzyna Zawodna, Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Prezes Skanska CDE
 • Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy

Partner Sesji

Klub Debat UW
 1. Na czym ma polegać druga transformacja? Jakie będą jej kluczowe elementy i kto będzie podlegał temu procesowi? Czego potrzebuje polska gospodarka?
 2. Jaka mentalność dla rozwoju? Dlaczego potrzebujemy przejścia od podejścia transakcyjnego do partnerstwa biznesowego?
 3. Jaka może być nowa rola korporacji międzynarodowych obecnych w Polsce?
 4. Jak automatyzacja i robotyzacja przedefiniują dzisiejszą działalność przedsiębiorstw oraz procesy zachodzących w polskiej gospodarce?

MODERATOR I WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE:

 • Luk Palmen, Prezes Zarządu, InnoCo - Dlaczego potrzebujemy drugiej transformacji polskich przedsiębiorstw i na czym powinna ona polegać?

PANELIŚCI:

 • Bogdan Rogala, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Prezes Zarządu Philips Lighting Poland – Jaka mentalność dla rozwoju? Od podejścia transakcyjnego do partnerstwa biznesowego
 • Witold Radwański, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Prezes Zarządu Krokus Private Equity – Priorytety rozwoju – scale-up czy start-up?
 • Patryk Smok, Prezes Zarządu, Control Solutions – Korporacje międzynarodowe źródłem nowoczesnych polskich firm?
 • Jan Filip Staniłko, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji, Ministerstwo Rozwoju – Polska 4.0 – gdy maszyny zastąpią człowieka?
 • dr Adam Czyżewski, Główny Ekonomista PKN ORLEN – Koncerny i MŚP - kto jest komu bardziej potrzebny?

PODSUMOWANIE DYSKUSJI:

 • Luk Palmen, Prezes Zarządu, InnoCo

Partner Sesji

Philips
 1. Polska państwowość – lekcje z historii. Jakie przestrogi i inspiracje powinniśmy czerpać z dotychczasowych doświadczeń?
 2. Państwo strategiczne czy państwo partnerskie – czego bardziej potrzebujemy wobec współczesnych wyzwań?
 3. Jakie państwo może zapewnić nam równość szans i inkluzywny rozwój (włączający wszystkich)?
 4. Dlaczego zasada „rozliczalności” jest kluczowa dla budowy sprawnego państwa?

MODERATOR:

 • dr Renata Mieńkowska-Norkiene, Uniwersytet Warszawski

PANELIŚCI:

 • dr Andrzej Krajewski, historyk i publicysta – Jakie państwo najlepiej posłuży Polsce? – wnioski z naszej historii
 • Bartłomiej Radziejewski, Nowa Konfederacja – Jakie państwo dla inkluzywnego rozwoju?
 • prof. Maciej Kisilowski, Central European University w Budapeszcie – Jak zrealizować w Polsce ideę państwa strategicznego?
 • Jan Jakub Wygnański, Prezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” – Jakie korzyści z państwa partnerskiego dla rozwoju proinnowacyjnego?
 • dr Paweł Dobrowolski, Instytut Sobieskiego – Rozliczalność kluczem do sprawności (efektywności) każdego państwa

PODSUMOWANIE DYSKUSJI:

 • dr Renata Mieńkowska-Norkiene, Uniwersytet Warszawski

Partner Sesji

Instytut Sobieskiego
 1. Jak budować podmiotowość w relacjach lokalnych partnerów? Jak prawidłowo rozpoznać specyfikę miejsca, zrozumieć lęki, doświadczenia i pragnienia lokalnej wspólnoty?
 2. Dlaczego wydobywanie zbiorowej mądrości jest szczególnie ważne w lokalnych wspólnotach?
 3. Jak budować warunki sprzyjające lokalnemu partnerstwu samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz aktywnych mieszkańców?
 4. Jaki model partnerstwa pionowego? Jak administracja centralna może wpływać na dynamikę rozwoju lokalnego?

Podczas sesji nastąpi prezentacja raportu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, który stanowi podsumowanie trzyletniej edycji projektu debat lokalnych realizowanych we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Organizatorom debat lokalnych podziękowania wręczą: w imieniu Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, dr hab. Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP oraz Małgorzata Stompór, członek Zarządu IBnGR, organizator Kongresu Obywatelskiego.

MODERATOR:

 • Jacek Królikowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

PREZENTACJA RAPORTU:

 • dr hab. Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP

WYSTĄPIENIA WPROWADZAJĄCE:

 • Marcin Skrzypek, działacz społeczno-kulturalny w Lublinie, TNN Ośrodek Brama Grodzka – Jak wyzwolić mądrość roju?
 • Artur Celiński, Res Publica – Poziome i pionowe partnerstwo na rzecz rozwoju Polski lokalnej
 • Grzegorz Molewski, koordynator Kina za Rogiem – Partnerstwo zaczyna się od zrozumienia lokalnej specyfiki

GŁOSY PRAKTYKÓW:

 • Grażyna Szafraniak, Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego
 • Małgorzata Dąbrowska, sołtyska wsi Bończa, liderka, członkini Lokalnego Partnerstwa PAFW zawiązanego wokół projektu "Jabłkowa Warka - Owoc naszej Pasji"

GŁOS ODNIESIENIA:

 • Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju

Partnerzy Sesji

FRSI
Instytut Książki
Lokalne Partnerstwa PAFW
NGO.pl
PKO Bank Polski
 1. Jak rewolucja cyfrowa wpłynie na funkcjonowanie społeczeństw? Czy globalne relacje, możliwe dzięki nowym technologiom, pozwolą nam stać się bardziej otwartymi i kooperującymi ludźmi? Czy kolejne wynalazki spowodują erozję dotychczasowych relacji społecznych?
 2. Czy nowe realia sprawią, że staniemy się lepszymi obywatelami? Czy wolny czas, który zyskamy dzięki robotyzacji przeznaczymy na rozwój pasji, wolontariat i zaangażowanie publiczne?
 3. Kogo najbardziej dotknie bezrobocie technologiczne? Jakie prawa powinny rządzić światem, w którym różne czynności obok ludzi będą wykonywały także boty lub roboty?
 4. Czy automatyzacja produkcji i sztuczna inteligencja będą służyć ludziom, czy koncentracji bogactwa i władzy? Czy powinniśmy się obawiać, że staniemy się niewolnikami maszyn lub algorytmów, czy może należy mieć nadzieję, że zdobędziemy więcej wolności i staniemy się bardziej podmiotowi?
 5. Jak odpowiedzieć na niepokojące zjawiska, które widzimy już dziś - wzrost atomizacji w społeczeństwie, agresję w sieci, brak zainteresowania sprawami publicznymi, konsumpcjonizm… Czy to symptomy nowego potężnego kryzysu społecznego i świadectwo naszej niewolniczej zależności od świata cyfrowego?

MODERATOR:

 • Katarzyna Szymielewicz, Prezes Fundacji Panoptykon

PANELIŚCI:

 • prof. Andrzej Zybertowicz, doradca społeczny prezydenta RP Andrzeja Dudy
 • dr Aleksandra Przegalińska, Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Edwin Bendyk, „Polityka”, Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas
 • dr Błażej Sajduk, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

PODSUMOWANIE DYSKUSJI:

 • Katarzyna Szymielewicz, Prezes Fundacji Panoptykon

Partner Sesji

Fundacja Panoptykon
 1. Dlaczego zdolność do integracji różnych dziedzin, technologii i kompetencji jest dziś drogą do budowy długofalowej konkurencyjności kraju?
 2. Jaki potencjał interdyscyplinarności zawiera projekt Ustawy 2.0?
 3. Jakie warunki mentalno-kulturowe, kompetencyjne, regulacyjne i organizacyjne trzeba stworzyć, aby koegzystowały ze sobą osie specjalizacyjne i interdyscyplinarne?
 4. Co konkretnie mogą zrobić uczelnie, dysponenci funduszy i władze akredytacyjne, aby sprzyjać rozwojowi „na styku”?

MODERATOR:

 • Maciej Dzierżanowski, ekspert Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

WYSTĄPIENIA WPROWADZAJĄCE:

 • dr Jan Szomburg, Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową – Idea dwupółkulowej Polski – strategia na rzecz budowania długofalowej konkurencyjności kraju
 • prof. Jerzy Axer, Dyrektor Kolegium Artes Liberales, UW – Interdyscyplinarność jako droga do rozwoju uniwersytetów i Polski

JAK WYKORZYSTAĆ USTAWĘ 2.0 DLA ROZWOJU EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH NA UCZELNIACH?

 • prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej
 • prof. Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

PRZYKŁADY PRAKTYCZNE

 • prof. Krystian Jażdżewski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. Mirosław Filiciak, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet SWPS
 • dr Monika Woźniak, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

JAK FINANSOWAĆ BADANIA INTERDYSCYPLINARNE?

 • prof. Zbigniew Błocki, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki
 • prof. Aleksander M. Nawrat, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
 • prof. Maciej Żylicz, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

DYSKUSJA

ODNIESIENIE DO DYSKUSJI:

 • prof. Aleksander Bobko, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Partner Sesji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

PROJEKCJA FILMU: Czy czeka nas koniec? (reż. Fisher Stevens, 95 min)

Wprowadzenie do dyskusji: dr Wojciech Szymalski, Prezes, Instytut na rzecz Ekorozwoju

Dyskusja

 

 

Partner Sesji

National Geographic