prof. Wojciech Janicki

Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno­‑Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie­‑Skłodowskiej, Lublin

Dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS – Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno­‑Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie­‑Skłodowskiej w Lublinie, członek Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, przedsiębiorca prowadzący spółkę działającą w branży wysokich technologii. Naukowo interesuje się przede wszystkim migracjami, szeroko rozumianą geografią polityczną, problematyką mniejszości, konfliktów oraz rozwojem regionalnym. Aktywny popularyzator nauki.

Na górę
Close