Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Władysław Ortyl – absolwent studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1979‑1992 specjalista konstruktor w Ośrodku Badawczo­‑Rozwojowym WSK PZL Mielec. W latach 1992‑1998 prezes Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu. W 1997 r. założyciel Stowarzyszenia Inkubator Przedsiębiorczości IN‑MARR w Mielcu. Od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”.

W latach 1998‑2005 radny województwa podkarpackiego oraz członek zarządu (1998‑2002) i wicemarszałek (2001‑2002). W latach 2000‑2003 członek oraz wiceprzewodniczący komitetów sterujących i monitorujących kilka programów pomocowych. W latach 2001‑2003 zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA, a w okresie od 2002 do 2005 r. był pełnomocnikiem zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA oraz od 2004 do 2005 r. członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego Programu Rozwoju Regionalnego.

Od 2005 do 2013 r. pełnił mandat senatora RP. W tym czasie, w latach 2005‑2007, pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a w Senacie był m.in przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej oraz wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

27 maja 2013 r. Sejmik Województwa Marszałkowskiego powierzył mu funkcję marszałka, którą piastuje do dziś. Od 2016 roku jest członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Aktualnie jest także wiceprezesem Związku Województw RP oraz członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Na górę
Close