prof. Grzegorz Rydlewski

Kierownik Katedry Nauk o Państwie i Administracji, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

Prof. Grzegorz Rydlewski – politolog i administratywista, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, profesor nauk humanistycznych, kierownik Katedry Nauk o Państwie i Administracji Publicznej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkunastu książek (m.in.: Coś więcej niż spór o model rządzenia. Kilka kwestii do przemyślenia nie tylko przez politologów, Warszawa 2017; Rządy i rządzenie w Polsce 1918‑2018. Ciągłość i zmiany, Warszawa, 2018; Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji, Warszawa, 2021) i ponad stu innych publikacji na temat decydowania publicznego, jakości rządzenia i strategii bezpieczeństwa. W latach 1993‑2006, równolegle do pracy naukowej, aktywny także w administracji rządowej, m.in. jako sekretarz Komitetu Społeczno­‑Politycznego Rady Ministrów, sekretarz Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, szef doradców Prezesa Rady Ministrów oraz konsultant OECD, przedstawiciel Polski na Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat administracji publicznej i członek Rady Służby Cywilnej.

Na górę
Close