Nr 2(9)/2022

2/2022 | Polskie regiony wobec nowej rzeczywistości

Pobierz

  • Na jakie wyzwania muszą znaleźć odpowiedź samorządy wojewódzkie w turbulentnych czasach?
  • Co dla polskich regionów oznacza wojna w Ukrainie?
  • Jakie zmiany przyniosą depopulacja i migracje?
  • Dlaczego i w którą stronę ewoluuje polityka UE wobec regionów?
  •  
  • Na publikację składa się ponad 30 zróżnicowanych opracowań. To pierwsza tego typu inicjatywa badawczo-wydawnicza gromadząca najlepszych w Polsce ekspertów i praktyków z dziedziny rozwoju regionalnego i gospodarczego oraz polityki spójności, stawiająca ważne pytania o przyszłą rolę regionów w Europie i w Polsce. Wśród autorów znaleźli się m.in. Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, liderzy samorządów regionalnych: Olgierd Geblewicz, Prezes Zarządu Związku Województw, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego; Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego; Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego; Elżbieta A. Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego; Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego; Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego; Maciej Popowski, Dyrektor DG NEAR w Komisji Europejskiej; dr Piotr Żuber, Uniwersytet Warszawski, Radca Generalny w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; prof. Paweł Churski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; prof. Tomasz Komornicki, PAN; prof. Adam Drobniak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach czy Rafał Baliński, Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zapraszamy do obejrzenia debat online towarzyszących premierze tej publikacji:

  • Wojna w Ukrainie a polskie regiony – z udziałem dra Piotra Żubera (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Radca Generalny w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej), Zbigniewa Wojciechowskiego (Wicemarszałka Województwa Lubelskiego), Bogdana Kawałko (Dyrektora Departamentu Strategii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego) oraz Marka Dareckiego (Prezes Zarządu klastra Dolina Lotnicza).
  • Polskie regiony wobec nowej rzeczywistości –  z udziałem Władysława Ortyla (Marszałek Województwa Podkarpackiego), Elżbiety A. Polak (Marszałek Województwa Lubuskiego) oraz Janusza Sepioła (Marszałka Województwa Małopolskiego w latach 2002-2006).

Partnerzy

Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdańsk Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Maritex Base Group

Partnerzy numeru

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej        20 lat dla Polski - Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej        Mazowsze - serce Polski        Podkarpackie - przestrzeń otwarta        Samorząd Województwa Opolskiego        Lubuskie - warte zachodu        Warmia i Mazury        Olivia Centre

Na górę
Close