Informacje o II Ogólnopolskim Kongresie Obywatelskim

II Kongres Obywatelski – debata osób z różnych pokoleń, środowisk i części Polski (60 mówców, 10 tematów)

Polska potrzebuje dziś prawdziwej debaty i rzeczywistego dialogu. To oczywiste. Bez tego nie będzie wzajemnego zrozumienia, a bez zrozumienia nie będzie zaufania i zdolności do współpracy, która we współczesnym świecie jest warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego.

Potrzebujemy też wzajemnej zachęty do myślenia i działania w imię dobra publicznego.

Tym właśnie celom służy II Kongres Obywatelski. Organizujemy go po raz drugi na Politechnice Warszawskiej – 10 marca 2007 roku. II Kongres Obywatelski jest przedsięwzięciem ściśle obywatelskim, pozapolitycznym, polegającym na stworzeniu nowej możliwości dialogu między różnymi pokoleniami, między różnymi środowiskami (biznesem, kulturą, nauką, samorządami, sektorem pozarządowym, mediami) oraz mieszkańcami zarówno Polski metropolitalnej, jak i lokalnej. Jest platformą, która pozwoli różnym środowiskom (grupom) społecznym lepiej się zrozumieć, by móc wspólnie kreślić wizję modernizacji i rozwoju Polski. Bez takiego dialogu międzyobywatelskiego również dialog na linii władza – obywatele nie będzie efektywny.

Hasłem przewodnim Kongresu jest: „Rozwój przez wspólnotę i konkurencyjność”.

Chcielibyśmy, aby to pozapolityczne przedsięwzięcie przyczyniło się do likwidacji blokad emocjonalnych dialogu Polaków, dostarczyło pozytywnej energii i pozwoliło lepiej zrozumieć szanse i wyzwania, przed którymi jako kraj i społeczeństwo stoimy.

Tematami Kongresu będą:

1          Czy potrafimy wybić się na nowoczesne państwo – jak je rozumiemy?

2          Kultura i demokracja w Polsce wobec rewolucji komunikacyjnej

3          Jakie pożytki z migracji Polaków dla modernizacji Polski?

4          Czy potrzebujemy polskich przedsiębiorstw globalnych?

5          Jakiej solidarności potrzebujemy? Solidarność między pokoleniami, solidarność wobec biednych i wykluczonych, solidarność w przedsiębiorstwie – jaka jest, jaka być powinna?

  • Jakie wartości będą cenić Polacy w roku 2020?
  • Wizja rozwoju polskiej gospodarki w kontekście globalizacji
  • Enklawy modernizacji Jak powstają, jak działają, czy są wzorcem i drogą rozwoju całego kraju?
  • Polskie metropolie – wyzwania globalizacji a spójność terytorialna
  • Czy i jakiej polityki rodzinnej potrzebujemy? Czy polityka rodzinna jest dobrą odpowiedzią na spadek dzietności?

W Kongresie udział wezmą m.in. Bogdan Borusewicz, prof. Jerzy Buzek, Rafał Dutkiewicz, prof. Jadwiga Staniszkis, prof. Zdzisław Krasnodębski, dr Marek Cichocki.

Więcej: www.pfo.net.pl

Jan Szomburg

Inicjator II Kongresu Obywatelskiego

Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

Na górę
Close