Informacje o II Ogólnopolskim Kongresie Obywatelskim

II Kongres Obywatelski – debata osób z różnych pokoleń, środowisk i części Polski (60 mówców, 10 tematów)

Polska potrzebuje dziś prawdziwej debaty i rzeczywistego dialogu. To oczywiste. Bez tego nie będzie wzajemnego zrozumienia, a bez zrozumienia nie będzie zaufania i zdolności do współpracy, która we współczesnym świecie jest warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego. (więcej…)