Program

Program

Politechnika Warszawska, 10 marca 2007 r.

Słowo na otwarcie Kongresu

dr Jan Szomburg

Przewodniczący Rady IBnGR, Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Wierzę w społeczeństwo obywatelskie

Bogdan Borusewicz

Wicemarszałek Senatu

Zaufanie i współpraca fundamentem rozwoju Polski

prof. Piotr Sztompka

Uniwersytet Jagielloński

Jak budować prorozwojową wspólnotę dużego miasta – przykład Wrocławia

Rafał Dutkiewicz

Prezydent Wrocławia w latach 2002–2018

Jak zmienić najbiedniejszy region Europy w bogaty region high-tech? Przypadek Doliny Lotniczej i Podkarpacia

Marek Darecki

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Dolina Lotnicza

Prowadzący: dr Tomasz Żukowski, Instytut Polityki Społecznej UW

Paneliści:       

prof. Jadwiga Staniszkis, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

prof. Zdzisław Krasnodębski, Kierownik Katedry Współczesnej Myśli Socjologicznej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Mirosława Boryczka, wykładowca, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, b. Dyrektor Generalna Ministerstwa Gospodarki

prof. Jerzy Hausner, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Prowadzący:  Bogusław Chrabota, Redaktor Naczelny Telewizji Polsat S.A.

Paneliści:       

prof. Andrzej Mencwel, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

prof. Wiesław Godzic, Dyrektor Instytutu Kultury i Komunikowania, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

dr Dominik Batorski, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Koehler, Dyrektor TVP Kultura

Grzegorz Miecugow, Zastępca Dyrektora Programowego TVN 24

Andrzej Zarębski, ekspert medialny

Prowadzący:  prof. Maria Romanowska, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów, Szkoła Główna Handlowa

Paneliści:       

Arkadiusz Krężel, Impexmetal S.A., b. Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu

Wiesław Walendziak, Wiceprezes Zarządu Prokom Investments S.A.

Krzysztof Skóra, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Witold Radwański, Prezes Krokus Private Equity Sp. z o.o.

 

Prowadzący:  Irena Wóycicka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Paneliści:       

Rafał Antczak, główny ekonomista Grupy PZU

prof. Juliusz Gardawski, Katedra Socjologii Ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa

prof. Elżbieta Tarkowska, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk

Anna Machalica-Pułtorak, Prezes Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”

Prowadzący: dr Maciej Grabowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową          

Paneliści:       

prof. Dariusz Stola, Collegium Civitas; Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski

prof. Izabella Bukraba-Rylska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk

dr Michał Boni, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Aleksandra Rybińska, Redaktor dziennika „Rzeczpospolita”

 

Prowadzący: dr Tadeusz Bartoś, filozof i teolog

Paneliści:     

 prof. Barbara Fatyga, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

dr Piotr Dardziński, Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II

Maria Rogaczewska, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

prof. Tomasz Szlendak, Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prowadzący:  Ryszard Praszkier, Stowarzyszenie Innowatorów Społecznych „Ashoka”; Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Paneliści:       

Kazimierz Jaworski, Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe

"Dolina Strugu"

Marek Sztark, Dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie

Zofia Oszacka, Wójt Gminy Lanckorona

Andrzej Augustyński, Stowarzyszenie „U Siemachy”

 

            Prowadzący: Stefan Dunin-Wąsowicz, Menadżer ds. Rozwoju, BPI Polska Sp. z o.o.

            Paneliści:    

   dr Krzysztof Rybiński, Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego

dr Jarosław Bauc, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Polkomtel S.A.

Andrzej Gołyga, Prezes Jabil Circuit Poland Sp. z o.o.

dr Mariusz Orłowski, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Freescale Francja

Prowadzący:  Janusz Sepioł, b. Marszałek Województwa Małopolskiego

Paneliści:       

prof. Grzegorz Gorzelak, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych
i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski

dr Jan Olbrycht, Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego

Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice

dr Piotr Żuber, Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

prof. Tomasz Parteka, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Polska Akademia Nauk

Prowadzący: dr Anna Giza-Poleszczuk, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Paneliści:     

Justyna Dąbrowska, Redaktor Naczelna miesięcznika „Dziecko”

Łukasz Hardt, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

prof. Irena Kotowska, Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa

dr Piotr Szukalski, Instytut Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Łódzki

Sprawozdania z sesji tematycznych

prof. Jerzy Buzek

Poseł do Parlamentu Europejskiego, b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i b. Premier RP

dr Jan Szomburg

Przewodniczący Rady IBnGR, Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Na górę
Close