Sesje tematyczne cz. 2

Sesje tematyczne cz. 2

Politechnika Warszawska, 10 marca 2007 r.

 

Prowadzący: dr Tadeusz Bartoś, filozof i teolog

Paneliści:     

 prof. Barbara Fatyga, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

dr Piotr Dardziński, Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II

Maria Rogaczewska, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

prof. Tomasz Szlendak, Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prowadzący:  Ryszard Praszkier, Stowarzyszenie Innowatorów Społecznych „Ashoka”; Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Paneliści:       

Kazimierz Jaworski, Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe

"Dolina Strugu"

Marek Sztark, Dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie

Zofia Oszacka, Wójt Gminy Lanckorona

Andrzej Augustyński, Stowarzyszenie „U Siemachy”

 

            Prowadzący: Stefan Dunin-Wąsowicz, Menadżer ds. Rozwoju, BPI Polska Sp. z o.o.

            Paneliści:    

   dr Krzysztof Rybiński, Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego

dr Jarosław Bauc, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Polkomtel S.A.

Andrzej Gołyga, Prezes Jabil Circuit Poland Sp. z o.o.

dr Mariusz Orłowski, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Freescale Francja

Prowadzący:  Janusz Sepioł, b. Marszałek Województwa Małopolskiego

Paneliści:       

prof. Grzegorz Gorzelak, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych
i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski

dr Jan Olbrycht, Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego

Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice

dr Piotr Żuber, Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

prof. Tomasz Parteka, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Polska Akademia Nauk

Prowadzący: dr Anna Giza-Poleszczuk, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Paneliści:     

Justyna Dąbrowska, Redaktor Naczelna miesięcznika „Dziecko”

Łukasz Hardt, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

prof. Irena Kotowska, Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa

dr Piotr Szukalski, Instytut Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Łódzki

Na górę
Close