sesje XIII KO

Szanowni Państwo, Drodzy Kongresowicze,

lokalność zawsze miała swoją wartość i zawsze intrygowała myślicieli i twórców kultury jako przestrzeń prozy i magii życia. Dzisiaj, w czasach swoistego „nadmiaru” globalizacji lokalność przeżywa swój renesans. Hasło „myśl lokalnie – działaj globalnie” zaczynamy równoważyć hasłem „myśl globalnie – działaj lokalnie”. W lokalnej skali łatwiej bowiem znaleźć stabilność, poczucie przynależności i  bezpieczeństwa oraz sensu życia.

Atrakcyjność lokalności jawi się jednak nie tylko w kontekście równoważenia działania globalizacji, ale również w kontekście naszych polskich wyzwań. Łatwiej jest rozmawiać, zawierać kompromisy i jednoczyć siły wokół spraw konkretnych – jak np. ile zieleni w mieście, jaki model transportu, na ile stawiać na dzielnice a na ile na centrum miast itp. – niż wokół narracji narodowych czy wizji ideologicznych.

Szczególną zaletą lokalności jest to, że w tej skali łatwiej jest ćwiczyć myślenie całościowe, dostrzegać wzajemne powiązania i współzależności. Kara za zbyt wycinkowe myślenie przychodzi tutaj szybko i jest bezpośrednio odczuwalna (np. osiedla bez infrastruktury). Tymczasem tego myślenia całościowego bardzo nam brakuje i gdy chodzi o Polskę i świat (np. zmiany klimatyczne).

Dlatego taką całościową a jednocześnie wielowarstwową dyskusję planujemy na XIII Kongresie Obywatelskim który odbędzie się 20 października br. w Centrum Nauki Kopernik. Dyskusja toczyć się będzie w następujących sesjach tematycznych:

  • Jakie miasta dla budowania żywych i kreatywnych wspólnot lokalnych

  • Edukacja do odkrywania lokalności i współkształtowania świata, który nas otacza

  • Nowe technologie dla rozwoju lokalnej tożsamości, wspólnotowości i gospodarki

  • Rola animatorów kultury w budowaniu lokalnej tożsamości i kapitału symbolicznego. Debata międzypokoleniowa

  • Terapia narodowa – w kierunku dojrzałości | Swobodna debata (Hydepark)

  • Lokalne dobra wspólne – czym są i jak je tworzyć

  • Przemysł 4.0 szansą na stworzenie nowej przewagi konkurencyjnej Polski opartej na lokalności oraz małych i średnich przedsiębiorstwach

  • Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej

Zachęcam do nadsyłania maili z Państwa sugestiami jakie kwestie warto poruszyć w ramach wskazanych sesji tematycznych. Rejestracja zostanie uruchomiona w II. połowie września. Już teraz serdecznie zachęcam do dzielenia się zaproszeniem z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi i rezerwowania w kalendarzu terminu na nasze obywatelskie spotkanie.

Zapraszam także do odwiedzenia i bezpośredniego odkrywania nowości na naszej stronie  www.kongresobywatelski.pl Serdecznie polecam artykuł Luka Palmena, Członka naszej Rady Programowej, Prezesa InnoCo  pt. Dlaczego wracamy do lokalności? Polecam uwadze również pozostałe artykuły, które ukazały się w tym miesiącu w ramach naszego thinklettera Idee dla Polski: wywiad z prof. Aleksandrem Nawratem, Zastępcą Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. Rewolucja 4.0 – rewolucja interdyscyplinarności? oraz  artykuł prof. Włodzimierza Mędrzeckiego pt. Istota polskości – odwieczny spór. Ten artykuł ukazał się również w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Serdecznie zachęcam do dokonywania wpłat wspierających misję Kongresu Obywatelskiego na konto organizatora Kongresów tj.  Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, numer konta 82 1240 1255 1111 0000 1523 6225, wskazując w tytule przelewu „darowizna na cele statutowe z przeznaczeniem na Kongres Obywatelski”. Dzięki wpłatom będziemy mogli zachować jak najwięcej z dotychczasowego formatu spotkań, działać przez cały rok (m.in. w ramach prac nad thinkletterem „Idee dla Polski”) oraz utrzymać niezależność od polityki i biznesu.

Łączę najlepsze pozdrowienia i wyrazy szacunku,

dr Jan Szomburg
Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator Kongresu Obywatelskiego

powrót