Program

Warszawa, 20 października 2018 r.
WYSTĄPIENIA WPROWADZAJĄCE

Przywitanie i przedstawienie idei Kongresu

Jan Szomburg

dr Jan Szomburg

Przewodniczący Rady IBnGR, Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Napięcia między globalizacją a lokalnością, jakie są i czy można je wygrywać?

Robert Firmhofer

Robert Firmhofer

Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Dyrektor Centrum Nauki Kopernik

Siła lokalności – na czym polega, jak ją wydobywać

prof. Cezary Obracht-Prondzyński

prof. Cezary Obracht-Prondzyński

Kierownik Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą, Uniwersytet Gdański, Prezes Instytutu Kaszubskiego

DEBATA PRAKTYKÓW: WSPÓLNOTY LOKALNE – JAK JE BUDOWAĆ I WYKORZYSTYWAĆ ICH SIŁĘ?

Wprowadzenie i moderacja

Luk Palmen

Luk Palmen

Prezes Zarządu, InnoCo, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Władza a intencje życia obywateli w przestrzeni lokalnej

Marcin Skrzypek

Marcin Skrzypek

Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”

Rola władz samorządowych w wydobywaniu siły lokalności

Ewa Całus

Ewa Całus

Zastępczyni Burmistrza Wadowic

Kultura i sztuka jako spoiwo rozwoju wspólnot lokalnych

prof. Tomasz Rakowski

prof. Tomasz Rakowski

Uniwersytet Warszawski

Jak realizować dobro wspólne na szczeblu lokalnym?

Małgorzata Dąbrowska

Małgorzata Dąbrowska

Sołtys Bończy w gminie Warka

Moderator:

 • dr hab. Paweł Kubicki, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Uniwersytet Jagielloński

Paneliści:

 • dr Karol Janas, Obserwatorium Polityki Miejskiej
 • Hanna Gill­‑Piątek, ekspertka ds. rewitalizacji
 • Artur Łeszczyński, Koordynator ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju, Skanska Residential Development Poland

 

Sesja tematyczna realizowana przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

fundusze_europejskie_2014

Moderator:

 • Maria Mach, Dyrektor, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Paneliści:

 • Danuta Skalska­‑Cygan, wicedyrektor Zespołu Szkół w Zakliczynie
 • Dariusz Bojek, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie, opiekun Klubu Małego Odkrywcy

Partner sesji

Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci

Moderator:

 • Wojciech Szeląg, Telewizja Polsat

Paneliści:

 • Stefan Dunin­‑Wąsowicz, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, ekspert technologiczny, Członek Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, Zmiany w filozofii i stylach życia a lokalność
 • dr Piotr Siuda, socjolog, Prodziekan Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Prosumenckie sieci społeczne dla budowy kapitału społecznego, kulturowego i gospodarczego
 • prof. Wojciech Knieć, socjolog, Kierownik Zakładu Socjologii Obszarów Rustykalnych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Konsumenci i rolnicy – sieci oddolnej współpracy. Alternatywne sieci produkcji i dystrybucji żywności

Partner sesji

Olivia Business Centre

Moderator:

 • prof. Cezary Obracht­‑Prondzyński, Kierownik Zakładu Antropologii Społecznej UG, Prezes Instytutu Kaszubskiego

Wystąpienie wprowadzające:

 • dr hab. Rafał Wiśniewski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

Paneliści:

 • Alina Witkowska, Dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, Budowa lokalnej wspólnotowości, tożsamości i kapitału symbolicznego na przykładzie projektu Otwarte Ogrody
 • Sulisława Borowska, Członek Zarządu Fundacji Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Perspektywa Uniwersytetów Ludowych
 • Artur Wrochna, Burmistrz miasta i gminy Olsztynek, Wiceprezydent Cittaslow International, Perspektywa praktyki zarządzania wspólnotami lokalnymi małych miast

Patronat Honorowy

Narodowe Centrum Kultury

Moderator:

 • dr hab. Renata Mieńkowska­‑Norkiene, Uniwersytet Warszawski

Paneliści:

 • Wojciech Domosławski, publicysta, Terapia narodowa z perspektywy myśli Stanisława Wyspiańskiego
 • Agnieszka Szpila, felietonistka, blogerka, Najpierw uzdrówmy naszą komunikację
 • dr Krzysztof Jedliński, psychoterapeuta i trener psychologiczny, Terapia narodowa – spojrzenie praktyka­‑psychoterapeuty

Lokalne dobro wspólne - czym jest i jak je tworzyć?

 1. Czym jest dobro wspólne i jak je określają społeczności lokalne (przykłady)?
 2. Jak animować społeczności lokalne do działania na rzecz dobra wspólnego? - metoda animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego
 3. Partnerstwo lokalne jako forma wspólnych działań na rzecz dobra wspólnego: jak je tworzyć i skutecznie w nim współpracować?
 4.  Co decyduje o trwałości dobra wspólnego?

Formuła dobra wspólnego pozwala połączyć potrzeby i oczekiwania różnych grup mieszkańców, a także daje możliwość włączenia we wspólne działania członków społeczności lokalnej. Jest znakomitym łącznikiem między zbiorowym interesem wspólnoty, a indywidualnymi potrzebami jej mieszkańców i podstawą do budowania partnerstw. Partnerstwo lokalne jest rodzajem społecznej umowy, dzięki której zarówno jednostki jak i organizacje czy instytucje angażują się w działania na rzecz dobra wspólnego i są za nie współodpowiedzialne. W ramach Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” na terenie jednej lub kilku sąsiednich gmin powstają partnerstwa lokalne składające się z, organizacji pozarządowych, firm, samorządów i mediów lokalnych. Dzięki ich współpracy udało się dokonać wielu pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach. Doświadczenia 38 partnerstw pozwoliły na wypracowanie i udoskonalenie metody animacji społeczności lokalnych w oparciu o dobro wspólne. O doświadczeniach tych opowiedzą animatorzy i eksperci, którzy w praktyce posługują się metodą, o której więcej można przeczytać na stronie www.lokalnepartnerstwa.org.pl.

Moderator:

 • Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Paneliści:

 • Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
 • Daniel Prędkopowicz, Stowarzyszenie Europa i My, Animator Dobra Wspólnego
 • Mateusz Małyska, Fundacja Sempre a Frente, partnerstwo „Młodzieżowa Straż Leśna”
 • Ewelina Langer, Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, partnerstwo „Pociąg do tradycji” oraz „Międzygminna e‑koalicja bibliotek na rzecz rozwoju kultury ziemi chrzanowskiej”

Partnerzy sesji

Lokalne Partnerstwa PAFW
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Moderator:

 • Stanisław Szultka, niezależny ekspert

Paneliści:

 • Robert Czarnecki, Dyrektor Biura Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Andrzej Soldaty, Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0, Nowe technologie i lokalność nową szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Bogdan Rogala, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Prezes Zarządu Philips Lighting Poland Sp. z o.o., Idea smart city – jak ją realizować

Odniesienie do dyskusji:

 • Jan Filip Staniłko, Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Partnerzy Sesji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Philips

Moderator:

 • prof. Tomasz Zarycki, Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych UW

Paneliści:

Współautorzy publikacji „Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej”

 • Janusz Sepioł, Marszałek Województwa Małopolskiego w l. 2002-2006, Etos Małopolski

 • dr Adam Mikołajczyk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Etos Pomorski

 • prof. Zbigniew Kadłubek, Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Etos Śląski

 • Krystyna Czajka, członek Gabinetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Etos Wielkopolski

Po zakończeniu sesji nastąpi dystrybucja książki pt. „Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej”.

Partnerzy Sesji

Samorząd Województwa Pomorskiego
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Samorząd Województwa Małopolskiego
Samorząd Województwa Śląskiego

Moderacja

Cecylia Leszczyńska

prof. Cecylia Leszczyńska

Katedra Historii Gospodarczej, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Chłopskość podstawą tożsamości fińskiej i sukcesu rozwojowego Finlandii

Stefan Widomski

Stefan Widomski

Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, były Wiceprezes Nokia Group

Etos chłopski a narodowe imaginarium? W kierunku większego zrównoważenia

Prof. Izabella Bukraba­‑Rylska

prof. Izabella Bukraba­‑Rylska

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, PAN Warszawa

Etapy emancypacji polskiego ludu – nieopowiedziana historia

Od chłopa do gospodarza, od gospodarza do przedsiębiorcy

Waldemar Pawlak

Waldemar Pawlak

Prezes, Polskie Młyny S.A., dwukrotny Prezes Rady Ministrów, w latach 2007‑2012 wicepremier i minister gospodarki

Słowo na zakończenie Kongresu

Jan Szomburg

dr Jan Szomburg

Przewodniczący Rady IBnGR, Inicjator Kongresu Obywatelskiego