XIII Ogólnopolski Kongres Obywatelski - zapisy audio

Sesja plenarna otwierająca
Sesja I – 1. Jakie miasta dla budowania żywych i kreatywnych wspólnot lokalnych
Sesja I – 2. Edukacja do odkrywania lokalności i współkształtowania świata, który nas otacza
Sesja I – 3. Nowe technologie dla rozwoju lokalnej tożsamości, wspólnotowości i gospodarki
Sesja I – 4. Rola animatorów kultury w budowaniu lokalnej tożsamości i kapitału symbolicznego. Debata międzypokoleniowa
Sesja II – 1. Terapia narodowa – w kierunku dojrzałości | Swobodna debata (Hydepark)
Sesja II – 2. Lokalne dobro wspólne – czym jest i jak je tworzyć
Sesja II – 3. Przemysł 4.0 szansą na stworzenie nowej przewagi konkurencyjnej Polski opartej na lokalności oraz małych i średnich przedsiębiorstwach
Sesja II – 4. Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej
Sesja plenarna kończąca