Aktualności

„Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej” – premiera książki

Miło nam zaprezentować nową książkę z serii „Wolność i Solidarność” pt. „Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej”. W niniejszej publikacji znajdą Państwo teksty m.in. prof. Tomasza Zaryckiego, prof. Andrzeja Tyszki, prof. Włodzimierza Mędrzeckiego czy prof. Andrzeja Saksona.

Partnerami książki są Samorządy Województw: Pomorskiego, Małopolskiego, Śląskiego oraz Wielkopolskiego. W publikacji znajdziecie Państwo także głosy reprezentantów tych regionów.

Książkę można nieodpłatnie pobrać klikając na link poniżej. Życzymy ciekawej lektury i zachęcamy do dalszej dystrybucji publikacji.

Pobierz książkę

 

Partnerzy Projektu

Transmisja obrad XIII Kongresu Obywatelskiego

Transmisja sesji plenarnych oraz dwóch sesji tematycznych rozpocznie się wraz z XIII Kongresem Obywatelskim o godzinie 11:00 w sobotę 20 października. Zapraszamy do śledzenia obrad!

Sesja otwierająca: Siła lokalności w kontekście zmian kulturowych, technologicznych i biznesowych


Sesja tematyczna: Nowe technologie dla rozwoju lokalnej tożsamości, wspólnotowości i gospodarki


Sesja tematyczna: Terapia narodowa – w kierunku dojrzałości | Swobodna debata (Hydepark)


Sesja podsumowująca: Zrozumieć nasze chłopskie korzenie i wykorzystać ich potencjał

Premiera nowej książki z serii „Wolność i Solidarność”

Miło nam poinformować, że podczas sesji pt. „Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej” w ramach XIII Kongresu Obywatelskiego będzie miała miejsce premiera książki pod tym samym tytułem. Uczestnicy sesji otrzymają ją nieodpłatnie.

Partnerami niniejszej publikacji są Samorządy Województw: Pomorskiego, Małopolskiego, Śląskiego oraz Wielkopolskiego.

Poniżej znajduje się spis treści najnowszej publikacji.

 

PERSPEKTYWA ETOSOWA W MYŚLENIU O POLSCE I REGIONACH

 • Jan Szomburg
  Etosy niedocenionym ogniwem rozwoju
 • Tomasz Zarycki
  Etosy regionalne a tożsamość narodowa – pole gry
 • Andrzej Tyszka
  O potrzebie ethosu obywatelskiego
 • Cecylia Leszczyńska
  O etosie chłopskim i jego znaczeniu we współczesnej Polsce
 • Włodzimierz Mędrzecki
  Istota polskości – odwieczny spór

ZRÓŻNICOWANIE ETOSÓW REGIONALNYCH W KONTEKŚCIE ETOSU NARODOWEGO

 • Jerzy Zygmunt Bartkowski
  Polska tradycja etosowa – różnorodność zdominowana przez romantyzm
 • Bohdan Jałowiecki
  Polska tożsamość to nie tylko mit Kongresówki
 • Mariusz Kowalski
  Co ukształtowało regionalne zróżnicowania preferencji wyborczych?
 • Tomasz Zarycki
  Kongresówka – etosowy triumf inteligencji
 • Andrzej Sakson
  Rodzące się etosy Ziem Odzyskanych

ETOSY REGIONALNE

 • Cezary Obracht-Prondzyński
  Etos pomorskiej wspólnoty obywatelskiej
 • Janusz Sepioł
  Małopolskie dziedzictwo kultury politycznej i administracyjnej
 • Anna Śliż, Marek Szczepański
  Regionalna dezintegracja pozytywna na przykładzie Górnego Śląska
 • Kazimierz Kozłowski
  Budowa polskiego regionu na Pomorzu Zachodnim
 • Czesław Osękowski
  Ziemia Lubuska – rodząca się tożsamość, nowe aspiracje
 • Andrzej Sadowski
  Podlasie – wspólnota zróżnicowana kulturowo

WYPOWIEDZI MARSZAŁKÓW – SPOJRZENIE PRAKTYCZNE

 • Mieczysław Struk
  Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Jacek Krupa
  Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Marek Woźniak
  Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Henryk Mercik
  Członek Zarządu Województwa Śląskiego

Jan Szomburg
W kierunku etosu partnerstwa

 

Partnerzy Projektu

Otwarcie rejestracji – XIII Kongres Obywatelski

Szanowni Państwo, Drodzy Kongresowicze,

Serdecznie zapraszam do udziału w XIII Kongresie Obywatelskim, który odbędzie się 20 października 2018 r. w Centrum Nauki Kopernik w godzinach 11.00–17.15.

Idei tegorocznego Kongresu Obywatelskiego, który odbędzie się pod hasłem Siła lokalności – siła Polski przyświeca myśl, że wspólnota narodowa nie może być zawieszona w powietrzu, jej podstawą są wspólnoty lokalne i regionalne – miejsca naszych codziennych przeżyć i doświadczeń praktycznych. To właśnie poprzez lokalność może dokonać się najważniejszy dla przyszłości Polski proces zmiany kulturowo­‑mentalnej. Proces dojrzewania nas jako społeczeństwa i wspólnoty obywatelskiej.

W czasie tegorocznej debaty kongresowej będziemy próbowali zastanawiać się na czym polega siła lokalności i jak ją wykorzystać. To właśnie w Polsce lokalnej odbywa się bowiem realne obywatelskie ćwiczenie myślenia i działania w imię dobra wspólnego – od troski o postawienie nowej ławeczki na naszym osiedlu, przez myślenie o rozwoju i dobru naszej miejscowości, aż do zaangażowania się w to, co korzystne dla kraju. Wzmocnienie tego trendu daje nadzieje na odejście od filozofii indywidualistycznego modelu życia polegającego na posiadaniu i konsumpcji – ku życiu czerpiącemu radość i sens z przynależności, współtworzenia, dzielenia się, budowania tkanki społecznej, odpowiedzialności ekologicznej itp.

Obrady odbędą się w nowej formule. W tym roku zaplanowaliśmy dwie tury równoległych sesji tematycznych, co pozwoli wziąć udział w większej liczbie dyskusji:

11:00–12:30 Sesja plenarna otwierająca: Siła lokalności w kontekście zmian kulturowych, technologicznych i biznesowych

 • Przywitanie i przedstawienie idei Kongresu
 • Wystąpienia wprowadzające
 • Debata praktyków: Wspólnoty lokalne – jak je budować i wykorzystywać ich siłę?

 

13:00–14:00 Równoległe sesje tematyczne – Runda I

1. Jakie miasta dla budowania żywych i kreatywnych wspólnot lokalnych

2. Edukacja do odkrywania lokalności i współkształtowania świata, który nas otacza

3. Nowe technologie dla rozwoju lokalnej tożsamości, wspólnotowości i gospodarki 1.

4. Rola animatorów kultury w budowaniu lokalnej tożsamości i kapitału symbolicznego. Debata międzypokoleniowa

 

14:30–15:30 Równoległe sesje tematyczne – Runda II

1. Terapia narodowa – w kierunku dojrzałości | Swobodna debata (Hydepark)

2. Lokalne dobro wspólne – czym jest i jak je tworzyć

3. Przemysł 4.0 szansą na stworzenie nowej przewagi konkurencyjnej Polski opartej na lokalności oraz małych i średnich przedsiębiorstwach

4. Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej

 

16:15–17:15 Sesja plenarna kończąca: Zrozumieć nasze chłopskie korzenie i wykorzystać ich potencjał

 

Zgodnie z naszą tradycją w ramach każdej z równoległych sesji tematycznych około połowę czasu rezerwujemy na debatę z udziałem sali. Będą mieli Państwo możliwość aktywnego włączenia się w obywatelską dyskusję.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowym programem Kongresu, oraz aktualnościami oraz artykułami programowymi na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do przyjścia na Kongres z całą rodziną i przyjaciółmi. Zaprośmy też przedstawicieli młodego pokolenia – niech uczą się udziału w debacie publicznej! Wstęp bezpłatny. Obowiązuje rejestracja, liczba miejsc jest ograniczona.

 

Łączę najlepsze pozdrowienia i wyrazy szacunku,

dr Jan Szomburg
Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Na górę
Close