wis-82 - baner

Miło nam poinformować, że podczas sesji pt. „Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej” w ramach XIII Kongresu Obywatelskiego będzie miała miejsce premiera książki pod tym samym tytułem. Uczestnicy sesji otrzymają ją nieodpłatnie.

Partnerami niniejszej publikacji są Samorządy Województw: Pomorskiego, Małopolskiego, Śląskiego oraz Wielkopolskiego.

Poniżej znajduje się spis treści najnowszej publikacji.

 

PERSPEKTYWA ETOSOWA W MYŚLENIU O POLSCE I REGIONACH

 • Jan Szomburg
  Etosy niedocenionym ogniwem rozwoju
 • Tomasz Zarycki
  Etosy regionalne a tożsamość narodowa – pole gry
 • Andrzej Tyszka
  O potrzebie ethosu obywatelskiego
 • Cecylia Leszczyńska
  O etosie chłopskim i jego znaczeniu we współczesnej Polsce
 • Włodzimierz Mędrzecki
  Istota polskości – odwieczny spór

ZRÓŻNICOWANIE ETOSÓW REGIONALNYCH W KONTEKŚCIE ETOSU NARODOWEGO

 • Jerzy Zygmunt Bartkowski
  Polska tradycja etosowa – różnorodność zdominowana przez romantyzm
 • Bohdan Jałowiecki
  Polska tożsamość to nie tylko mit Kongresówki
 • Mariusz Kowalski
  Co ukształtowało regionalne zróżnicowania preferencji wyborczych?
 • Tomasz Zarycki
  Kongresówka – etosowy triumf inteligencji
 • Andrzej Sakson
  Rodzące się etosy Ziem Odzyskanych

ETOSY REGIONALNE

 • Cezary Obracht-Prondzyński
  Etos pomorskiej wspólnoty obywatelskiej
 • Janusz Sepioł
  Małopolskie dziedzictwo kultury politycznej i administracyjnej
 • Anna Śliż, Marek Szczepański
  Regionalna dezintegracja pozytywna na przykładzie Górnego Śląska
 • Kazimierz Kozłowski
  Budowa polskiego regionu na Pomorzu Zachodnim
 • Czesław Osękowski
  Ziemia Lubuska – rodząca się tożsamość, nowe aspiracje
 • Andrzej Sadowski
  Podlasie – wspólnota zróżnicowana kulturowo

WYPOWIEDZI MARSZAŁKÓW – SPOJRZENIE PRAKTYCZNE

 • Mieczysław Struk
  Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Jacek Krupa
  Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Marek Woźniak
  Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Henryk Mercik
  Członek Zarządu Województwa Śląskiego

Jan Szomburg
W kierunku etosu partnerstwa

 

Partnerzy Projektu

powrót