Debata publiczna

Dobro czynić dobrze – rozmowa z Dagmarą Sypniewską-Skwarą

W każdym z nas istnieje – czasem nieuświadomiona – potrzeba bycia i robienia czegoś razem. Rolą lokalnych liderów jest tworzenie warunków do spełniania tej potrzeby, wyciąganie pomocnej dłoni do ludzi, którzy nie wiedzą, ...

Artykuł Jacka Królikowskiego, Prezesa Zarządu Fundacji Społeczeństwa Informacyjnego, w NaTemat.pl

Potencjał identyfikowania potrzeb mieszkańców, szukania adekwatnych odpowiedzi na te potrzeby oraz podejmowania efektywnych działań musi być w znacznym stopniu wewnętrznym potencjałem wspólnoty – pisze w kontekście rozwoju lokalnego Jacek Królikowski, ...

I. Gadaj: Jak napędzić rozwój lokalny? Doświadczenia Biłgoraja

Ważne jest, żeby jak największa liczba ludzi, organizacji i samorząd lokalny były zainteresowane rozwojem lokalnym, żeby popierali proces rozwoju i chcieli w nim aktywnie uczestniczyć – pisze Irena Gadaj, Prezes Zarządu Fundacji ...
Na górę
Close