Debata 2016 w mediach

Dobro czynić dobrze – rozmowa z Dagmarą Sypniewską-Skwarą

W każdym z nas istnieje – czasem nieuświadomiona – potrzeba bycia i robienia czegoś razem. Rolą lokalnych liderów jest tworzenie warunków do spełniania tej potrzeby, wyciąganie pomocnej dłoni do ludzi, którzy nie wiedzą, ...

I. Gadaj: Jak napędzić rozwój lokalny? Doświadczenia Biłgoraja

Ważne jest, żeby jak największa liczba ludzi, organizacji i samorząd lokalny były zainteresowane rozwojem lokalnym, żeby popierali proces rozwoju i chcieli w nim aktywnie uczestniczyć – pisze Irena Gadaj, Prezes Zarządu Fundacji ...

Wideo promujące rolę dialogu w rozwoju społeczności lokalnych

Na potrzeby projektu powstało wideo promujące rolę dialogu w rozwoju społeczności lokalnych. Krótki film, zawierający wypowiedzi aktywnych Polaków, stanowił wstęp do dyskusji podczas debat lokalnych w bibliotekach. W nagraniu udział ...

W. Kolarski: Odkryjmy potencjał Polski powiatowej

Polityka jest domeną przywództwa. Wyzwaniem jest znalezienie prawdziwych liderów, którzy traktują politykę w najlepszym tego słowa znaczeniu – jako troskę o dobro wspólne– pisze w kontekście rozwoju lokalnego Wojciech Kolarski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Cały artykuł można przeczytać na blogu: www.obywatelski.natemat.pl/176701,w-kolarski-odkryjmy-potencjal-polski-powiatowej Tekst ukaże się w publikacji książkowej Kongresu Obywatelskiego „Polska lokalna – jak się rozwijać?”.
Na górę
Close