Narodowy Coaching. Jak rozwinąć nasze skrzydła?

Narodowy Coaching to debata poświęcona postawom i umiejętnościom potrzebnym nam Polakom, by odnieść indywidualny i zbiorowy sukces w XXI wieku. Projekt inspirował do zbiorowego spojrzenia w lustro i próby odpowiedzi na pytania: jacy jako społeczeństwo jesteśmy, jacy chcielibyśmy być, jakie są nasze silne i słabe strony, jakich kompetencji wymaga od nas jutro?

Projekt zakładał wywołanie szerokiej refleksji nad kondycją naszych kompetencji osobistych i cywilizacyjnych oraz sposobami ich poprawy. Miał także spowodować realne zmiany we wzorcach myślenia i zachowań Polaków, czerpiąc z już posiadanych doświadczeń.

Sformułowanie „Narodowy Coaching” odnosi się nie tylko do zakresu tego procesu, ale przede wszystkim jego natury – uczenia się od siebie nawzajem, wzajemnego wspierania się i inspirowania, ale także autocoachingu.

Debaty lokalne zostały zainicjowane podczas IX Kongresu Obywatelskiego, który odbył się 25 października 2014 roku w Warszawie. W sesji pt. „Narodowy Coaching w edukacji, kulturze i biznesie – jak rozwinąć nasze skrzydła?” oraz spotkaniu w formule warsztatowej wzięli udział bibliotekarze i bibliotekarki – przyszli gospodarze debat lokalnych.

20 i 21 marca 2015 r. w 40 bibliotekach publicznych w całej Polsce ponad tysiąc osób spotkało się w ramach debaty „Kompetencje przyszłości – jak rozwinąć nasze skrzydła”, by rozmawiać o rozwoju Polaków i lokalnych społeczności. Wszędzie podkreślano, że wartością spotkań była wymiana doświadczeń ludzi, którzy na co dzień nie mają okazji się ze sobą spotkać. Wśród uczestników debat znaleźli się m.in. samorządowcy, nauczyciele, uczniowie, pracownicy bibliotek i domów kultury, a także działacze obywatelscy, przedsiębiorcy oraz dziennikarze. Debaty miały charakter nie tylko ponadsektorowy, ale także międzypokoleniowy – uczestniczyli w niej zarówno ludzie młodzi, jak i dorośli i seniorzy.

Raport do pobrania TUTAJ.

Projekt został zrealizowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

ibngr-okragle-cmyk-v2 frsi

Partner projektu

Fundacja PZU

Patronat honorowy

Minister Edukacji Narodowej

Partnerzy medialni

jedynka_logo_2_2_1 tvp_logo_500

 

Na górę
Close