Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej

Projekt debat lokalnych prowadzonych w całej Polsce (w latach 2015-2017) wyrósł z idei społecznej dyskusji poświęconej postawom i umiejętnościom potrzebnym nam, Polakom, by odnieść indywidualny i zbiorowy sukces w XXI wieku. Projekt inspirował do zbiorowego spojrzenia w lustro i próby odpowiedzi na pytanie: jacy jesteśmy jako społeczeństwo, jacy chcielibyśmy być, jakie są nasze silne i słabe strony, jakich kompetencji wymaga od nas jutro?

Diagnoza:

Przed Polską lokalną stoją liczne wyzwania rozwojowe, które blokują rozwój lokalnych społeczności. Aby je pokonać potrzebujemy budowy sieci i więzi obywatelskiej współpracy opartej na zrozumieniu, zaufaniu i wzajemnej lojalności. To bowiem one doprowadzą do osiągnięcia „wglądu w siebie” i zbudowania oddolnie zbiorowej mądrości – podstawy dla zdiagnozowania konkretnych wyzwań i wspólnego odnalezienia „pomysłu na rozwój”. Pozwalają także na wykształcenie się liderów lokalnych – wspólnotowego przywództwa nowego typu. Z połączenia obywatelskich sieci i przywództwa powstaje stabilny mechanizm rozwojowy – zdolny do uwolnienia i ukierunkowania oddolnej energii lokalnej społeczności.

Cele:

  • zbudowanie stabilnego mechanizmu rozwojowego lokalnych społeczności opartego na sieciach obywatelskiej współpracy i nowym typie wspólnotowego przywództwa,
  • stworzenie sieci liderów lokalnych w ramach Kongresu Obywatelskiego jako (wzorcotwórczego – tworzącego oraz utrwalającego pozytywne wzorce zachowania i nawyki) mechanizmu dialogu i wymiany doświadczeń,
  • wyłonienie liderów lokalnych nowego typu,
  • zbudowanie pomostów pomiędzy Polską metropolitarną i lokalną, poprzez wsparcie dwukierunkowego przepływu wiedzy, doświadczeń i energii,
  • wypromowanie i dowartościowanie – symbolicznie, intelektualnie i energetycznie – działania na rzecz rozwoju lokalnych wspólnot,
  • zmotywowanie młodzieży z Polski lokalnej do rozwoju osobistego, w tym rozbudzenie jej aspiracji i zainspirowanie do odkrywania własnych talentów oraz zbudowanie kompetencji do samodzielnego kierowania swoim rozwojem,
  • wprowadzenie do debaty publicznej kluczowych kwestii dla wyzwolenia potencjału rozwojowego lokalnych społeczności (poprzez współpracę z mediami).

Przebieg debat:

Łącznie w debatach o rozwoju Polski lokalnej w latach 2015–2017 wzięło udział ponad 4 tysiące uczestników. Odbyło się 148 spotkań w całej Polsce – w 2017 roku rekordowo było ich 56. Dyskutowano aż w 80 miejscowościach, z czego w 20 z nich organizowaliśmy debaty trzykrotnie, w 28 – dwukrotnie, a w 32 – jednokrotnie.

Mapa - debaty lokalneDodatkowym  działaniem, skierowanym do uczniów gimnazjów / szkół ponadgimnazjalnych były działania edukacyjne mające budować kompetencje młodych ludzi w zakresie samodzielnego kierowania swoim rozwojem i ścieżką kariery zawodowej oraz zarządzania budżetem własnymi finansami. W jego ramach odbyły się warsztaty w postaci gry symulacyjnej „Jak osiągnąć sukces?” w 50 szkołach na terenie całej Polski.

Raporty z projektu:

Fotorelacja:

 

Projekt był realizowany w latach 2015-2017 w ramach Kongresu Obywatelskiego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

ibngr-okragle-cmyk-v2 frsi

Patronat honorowy

PREZYDENT.PL

Partner Strategiczny

PKO Bank Polski

Partner  projektu

Instytut Książki

Partnerzy medialni

Polska Press Grupa TVP Kultura NGO

 

Na górę
Close