Ludzie Kongresu

Artur Łączyński

Główny Urząd Statystyczny, Departament Rolnictwa

Artur Łączyński – Dyrektor Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym; kierownik projektów dot. badania struktury gospodarstw rolnych w 2010, 2013‑2016 i 2020, ekspert ds. statystyki rolnictwa międzynarodowych organizacji FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa), ILO (Międzynarodowa Organizacja Pracy), Banku Światowego, Komisji Europejskiej.

Ilona Łepkowska

scenarzystka filmowa, autorka scenariuszy seriali telewizyjnych i pisarka

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Studium Scenariuszowego. Scenarzystka lub współscenarzystka kilkunastu filmów fabularnych i kilku seriali telewizyjnych, a także producentka filmowa. Od kilku lat pisze felietony w "Teletygodniu", rok temu wydała powieść. Członkini władz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Piotr Łosin

Prezes Zarządu, Niviss

Piotr Łosin – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów MBA Nottingham Trent University. Od początku kariery zawodowej, blisko 20 lat, związany z firmą Maritex, gdzie obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego. Od 2012 roku zarządza firmą Niviss.

Marek Łucyk

Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju

Marek Łucyk – od 2018 r. Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju oraz Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. realizacji projektów strategicznych. Wcześniej był m.in. dyrektorem Gdyńskiego Centrum Sportu oraz radnym Gdyni. Był również przewodniczącym rady sportu, a także odpowiadał za organizację imprez sportowych, których renoma wykracza daleko poza granice kraju, takich jak Red Bull Air Race, Volvo Gdynia Sailing Days czy IRONMAN 70.3 Gdynia.

dr hab. Michał Łuczewski

Uniwersytet Warszawski

W latach 2013-2019 Zastępca dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II. Doktor socjologii, psycholog, metodolog. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelny pisma antydyscyplinarnego „Stan Rzeczy” i członek zespołu redakcyjnego „44/Czterdzieści i Cztery”. Stypendysta m.in. Collegium Invisibile, Fundacji im. W. Fulbrighta na Columbia University (2005–2006) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Autor kilku książek oraz wielu publikacji w najlepszych polskich pismach socjologicznych, historycznych i antropologicznych.

prof. Wiesław Łukaszewski

profesor psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Profesor psychologii, specjalizujący się w psychologii osobowości, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Jest członkiem Komitetu Psychologii PAN. Napisał m.in.: "Szanse rozwoju osobowości", "Wielkie pytania psychologii", "Wytrwałość w działaniu" (z Magdaleną Marszał-Wiśniewską) oraz "Udrękę życia" (Nagroda Teofrasta za najlepszą książkę psychologiczną w 2012 roku).

prof. Paweł Łuków

Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Paweł Łuków jest filozofem, etykiem i bioetykiem. Kierownik Zakładu Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Komitetu Etyki w Nauce PAN, redaktor naczelny półrocznika Etyka.

Na górę
Close