Ludzie kongresu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Studium Scenariuszowego. Scenarzystka lub współscenarzystka kilkunastu filmów fabularnych i kilku seriali telewizyjnych, a także producentka filmowa. Od kilku lat pisze felietony w "Teletygodniu", rok temu wydała powieść. Członkini władz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Zastępca dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II. Doktor socjologii, psycholog, metodolog. Pracuje również jako adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelny pisma antydyscyplinarnego „Stan Rzeczy” i członek zespołu redakcyjnego „44/Czterdzieści i Cztery”. Stypendysta m.in. Collegium Invisibile, Fundacji im. W. Fulbrighta na Columbia University (2005–2006) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Autor kilku książek oraz wielu publikacji w najlepszych polskich pismach socjologicznych, historycznych i antropologicznych.

Profesor psychologii, specjalizujący się w psychologii osobowości, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Jest członkiem Komitetu Psychologii PAN. Napisał m.in.: "Szanse rozwoju osobowości", "Wielkie pytania psychologii", "Wytrwałość w działaniu" (z Magdaleną Marszał-Wiśniewską) oraz "Udrękę życia" (Nagroda Teofrasta za najlepszą książkę psychologiczną w 2012 roku).

Prof. dr hab. Paweł Łuków jest filozofem, etykiem i bioetykiem. Kierownik Zakładu Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Komitetu Etyki w Nauce PAN, redaktor naczelny półrocznika Etyka.