Ludzie Kongresu

Marcin Faleńczyk

Dyrektor JLL Gdańsk

Marcin Faleńczyk – posiada 12 lat doświadczenia w doradztwie i bezpośrednich inwestycjach zagranicznych. Pracuje w JLL od 2016 r. jako Dyrektor gdańskiego oddziału. Wcześniej pracował jako Zastępca Dyrektora w Invest in Pomerania. Magister prawa, absolwent studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej z zakresu procesu inwestycyjnego.

prof. Barbara Fatyga

Kierownik Ośrodka Badań Młodzieży i Katedry Metod Badania Kultury UW, Prezes Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza

Absolwentka kulturoznawstwa (wrocławskiego), socjolog młodzieży, antropolog współczesności, zajmuje się również metodologią badań społecznych. Autorka licznych projektów badawczych i publikacji (polskich i zagranicznych). W Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW kieruje Ośrodkiem Badań Młodzieży i Katedrą Metod Badania Kultury. Prezes Zarządu Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza.  Więcej informacji na stronach: http://badamykulture.pl/index.php/category/zespol/ oraz http://ozkultura.pl.

prof. Dariusz Filar

Uniwersytet Gdański

Ekonomista, w latach 2004-2010 członek Rady Polityki Pieniężnej. Ukończył w 1973 studia z zakresu handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Obronił następnie doktorat, a w 1989 habilitację. Po studiach pozostał na uczelni, pracując kolejno na stanowiskach od asystenta do profesora nadzwyczajnego w 1992.
W latach 1992–1995 prowadził zajęcia w Center for Russian and East European Studies na Uniwersytecie Michigan. Współpracował również z Central European University. Specjalizuje się w historii myśli ekonomicznej, makroekonomii oraz funkcjonowaniu przedsiębiorstw transnarodowych. Podczas swojej kariery naukowej był promotorem m.in. 8 rozpraw doktorskich. Od 1999 r. zajmował stanowisko głównego ekonomisty Banku Pekao S.A. Wchodził również w skład Europejskiej Rady Ekonomistów. Od 2000 był komentatorem ekonomicznym „Rzeczpospolitej”.

dr Arseniusz Finster

Burmistrz Miasta Chojnice

Dr Arseniusz Jerzy Finster – burmistrz miasta Chojnice od 1998 roku, samorządowiec i ekonomista. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej, obecnie Politechniki Koszalińskiej, studia podyplomowe w zakresie zarządzania firmą na Politechnice Koszalińskiej; studia doktoranckie w Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Socjalnym w Moskwie, zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych. Od ponad 20 lat zajmuje się polityką społeczną i gospodarczą, brał udział w tworzeniu strategii województwa pomorskiego; koordynował prace Rady Strategii Rozwoju Chojnic do 2020 roku. Wyróżnienia: „Najlepszy Włodarz” w rankingu „Perły Samorządu 2012” w podkategorii miasta do 100 tys. mieszkańców; prestiżowy tytuł: „Menedżer Regionu” przyznany w 2012 i „Menedżer Roku” przyznany w 2014; Nagroda specjalna Marszałka Województwa Pomorskiego, Mieczysława Struka, „Za zmianę oblicza Chojnic” przyznana w 2016 r.

Karolina Firlej

studentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim

Urodzona w 1992 roku w Słupsku, absolwentka I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Studentka  kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim.

Robert Firmhofer

Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Dyrektor Centrum Nauki Kopernik

Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Absolwent historii filozofii na UKSW, jest współtwórcą projektu budowy pierwszego w Polsce centrum nauki i od początku liderem tego procesu. Od 2006 roku Dyrektor Centrum Nauki Kopernik.

Robert Firmhofer jest również współtwórcą Pikniku Naukowego Polskiego Radia i od początku, czyli 1997 roku, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Pikniku Naukowego. W tym czasie Piknik Naukowy stał się największą w Europie plenerową imprezą popularyzującą naukę.

W latach 1994–2004 Robert Firmhofer był z-cą dyrektora Polskiego Radia BIS, edukacyjnego programu Polskiego Radia, a w latach 2004–2005 redaktorem naczelnym Redakcji Popularyzacji Wiedzy w Polskim Radiu. Jest także członkiem Rady Upowszechniania Nauki PAN oraz Rady Programowej Festiwalu Nauki.

Od 2011 jest Prezesem Zarządu Ecsite, stowarzyszenia europejskich muzeów i centrów nauki.

dr Jarosław Flakowski

Dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Dr Jarosław Flakowski – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Absolwent studiów menedżerskich Executive Master of Business Administration (Apsley Business School in London i Collegium Humanum w Warszawie) i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W latach 2018‑2021 Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Od 2021 r. pracuje na stanowisku Dyrektora Departamentu Rozwoju i Innowacji, gdzie odpowiada m.in. za realizację założeń Strategii Rozwoju Województwa oraz Program Rozwoju Innowacji. Posiada ponad 10‑letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE. Pracuje także jako adiunkt w Katedrze Polityki Regionalnej, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.

dr Paweł Fortuna

psycholog, mentor, trener biznesu

Psycholog społeczny, coach, kompozytor i autor tekstów, wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i KUL, specjalizuje się w problematyce wpływu społecznego oraz rozwoju osobistego, prowadzi badania nad obroną przed manipulacją. Autor ośmiu książek, w tym wyróżnionej Nagrodą Teofrasta "Pozytywnej psychologii porażki".

Adam Fularz

ekonomista

Adam Fularz – ekonomista, wydawca portali internetowych, prowadzi niewielką agencję prasową.

Na górę
Close