Ludzie kongresu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Z

Absolwentka kulturoznawstwa (wrocławskiego), socjolog młodzieży, antropolog współczesności, zajmuje się również metodologią badań społecznych. Autorka licznych projektów badawczych i publikacji (polskich i zagranicznych). W Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW kieruje Ośrodkiem Badań Młodzieży i Katedrą Metod Badania Kultury. Prezes Zarządu Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza.  Więcej informacji na stronach: http://badamykulture.pl/index.php/category/zespol/ oraz http://ozkultura.pl.

Ekonomista, w latach 2004-2010 członek Rady Polityki Pieniężnej. Ukończył w 1973 studia z zakresu handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Obronił następnie doktorat, a w 1989 habilitację. Po studiach pozostał na uczelni, pracując kolejno na stanowiskach od asystenta do profesora nadzwyczajnego w 1992.
W latach 1992–1995 prowadził zajęcia w Center for Russian and East European Studies na Uniwersytecie Michigan. Współpracował również z Central European University. Specjalizuje się w historii myśli ekonomicznej, makroekonomii oraz funkcjonowaniu przedsiębiorstw transnarodowych. Podczas swojej kariery naukowej był promotorem m.in. 8 rozpraw doktorskich. Od 1999 r. zajmował stanowisko głównego ekonomisty Banku Pekao S.A. Wchodził również w skład Europejskiej Rady Ekonomistów. Od 2000 był komentatorem ekonomicznym „Rzeczpospolitej”.

Dr Arseniusz Jerzy Finster – burmistrz miasta Chojnice od 1998 roku, samorządowiec i ekonomista. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej, obecnie Politechniki Koszalińskiej, studia podyplomowe w zakresie zarządzania firmą na Politechnice Koszalińskiej; studia doktoranckie w Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Socjalnym w Moskwie, zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych. Od ponad 20 lat zajmuje się polityką społeczną i gospodarczą, brał udział w tworzeniu strategii województwa pomorskiego; koordynował prace Rady Strategii Rozwoju Chojnic do 2020 roku. Wyróżnienia: „Najlepszy Włodarz” w rankingu „Perły Samorządu 2012” w podkategorii miasta do 100 tys. mieszkańców; prestiżowy tytuł: „Menedżer Regionu” przyznany w 2012 i „Menedżer Roku” przyznany w 2014; Nagroda specjalna Marszałka Województwa Pomorskiego, Mieczysława Struka, „Za zmianę oblicza Chojnic” przyznana w 2016 r.

Urodzona w 1992 roku w Słupsku, absolwentka I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Studentka  kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim.

Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Absolwent historii filozofii na UKSW, jest współtwórcą projektu budowy pierwszego w Polsce centrum nauki i od początku liderem tego procesu. Od 2006 roku Dyrektor Centrum Nauki Kopernik.

Robert Firmhofer jest również współtwórcą Pikniku Naukowego Polskiego Radia i od początku, czyli 1997 roku, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Pikniku Naukowego. W tym czasie Piknik Naukowy stał się największą w Europie plenerową imprezą popularyzującą naukę.

W latach 1994–2004 Robert Firmhofer był z-cą dyrektora Polskiego Radia BIS, edukacyjnego programu Polskiego Radia, a w latach 2004–2005 redaktorem naczelnym Redakcji Popularyzacji Wiedzy w Polskim Radiu. Jest także członkiem Rady Upowszechniania Nauki PAN oraz Rady Programowej Festiwalu Nauki.

Od 2011 jest Prezesem Zarządu Ecsite, stowarzyszenia europejskich muzeów i centrów nauki.

Psycholog społeczny, coach, kompozytor i autor tekstów, wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i KUL, specjalizuje się w problematyce wpływu społecznego oraz rozwoju osobistego, prowadzi badania nad obroną przed manipulacją. Autor ośmiu książek, w tym wyróżnionej Nagrodą Teofrasta "Pozytywnej psychologii porażki".