Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Partnerzy medialni

Organizacje Współpracujące

FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU to organizacja typu think-and-do-tank, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. W Forum Odpowiedzialnego Biznesu podchodzimy z dużą uwagą do transparentności naszych działań. Dlatego regularnie publikujemy sprawozdania finansowe i prezentacje działalności merytorycznej. Począwszy od roku 2013 rozpoczęliśmy również publikacje raportów społecznych, zgodnych z wytycznymi GRI. Forum Odpowiedzialnego Biznesu ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. 22 627 18 71 fax. 22 627 18 72 biuro@fob.org.pl www.odpowiedzialnybiznes.pl http://www.kongresobywatelski2.pl/category/x-kongres-obywatelski/www.odpowiedzialnybiznes.pl

FUNDACJA IM. HEINRICHA BÖLLA to niezależny think-tank polityczny wspierający edukację obywatelską. Dzięki współpracy z setką organizacji w ponad 60 państwach promuje demokratyczne zaangażowanie, aktywność społeczno-polityczną i ponadkulturowe porozumienie. Warszawskie biuro od 2002 roku prowadzi aktywności w komponentach demokracja płci i równouprawnienie kobiet, demokracja oraz polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Działa w obszarze „Energia i klimat” wokół wdrożenia zrównoważonego ekologicznie i społecznie miksu energetycznego. Fundacja im. Heinricha Bölla ul. Żurawia 45 00-680 Warszawa tel. 22 594 23 33 pl-info@pl.boell.org www.pl.boell.org/pl http://pl.boell.org/pl

FUNDACJA „OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU” jest organizacją przedstawicielską i rzecznictwa interesów seniorów. Aktualnie zrzesza 125 UTW, ale projekty jej mają ogólnopolski zasięg i adresowane są do bardzo szerokiego grona 500 UTW i innych organizacji senioralnych. Aktywność na rzecz środowiska senioralnego, jej inicjatywy oraz zaangażowanie w proces integracji spowodował, że Fundacja „OP UTW” otrzymała prestiżowe Honorowe Wyróżnienie „Teraz Polska”. Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” ul. Gruszy 32 04-779 Warszawa tel. 605 957 084 tel./fax: 22 615 24 46 biuro@fundacjaoputw.pl www.fundacjaoputw.pl http://www.kongresobywatelski2.pl/category/x-kongres-obywatelski/www.fundacjaoputw.pl

KLUB INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ jest dobrowolną organizacją zrzeszającą firmy z różnych sektorów i branż. Powstał z inicjatywy środowisk gospodarczych. Klub ma charakter otwarty. Mogą do niego należeć zarówno duże firmy będące liderami w swojej branży, jak i firmy małe o charakterze rodzinnym. Dzięki swojej nowatorskiej działalności, klub zyskał uznanie na rynku ogólnopolskim. Współpracuje z wieloma instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość, integrację z Unią Europejską, demokrację i prawa człowieka.

Europejskie Forum Przedsiębiorczości jest założycielem i administratorem Klubu Integracji Europejskiej, wydawcą magazynu oraz telewizji ludzi biznesu „przedsiębiorcy@eu”.

Klub Integracji Europejskiej
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
tel. 501 243 876
uro@kie.biz.pl
www.kie.biz.pl

http://www.kie.biz.pl/

STOWARZYSZENIE MIASTA W INTERNECIE jest ekspercką organizacją pozarządową działającą od 1998 roku na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wspiera działania samorządów regionalnych i lokalnych w wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych dla transformacji cywilizacyjnej oraz dla stymulowania rozwoju gospodarczego. Zajmuje się transferem wiedzy i europejskich doświadczeń w zakresie e-rozwoju, wypracowanych w wiodących regionach Unii Europejskiej. Stowarzyszenie działa aktywnie na rzecz zwalczania barier cywilizacyjnego rozwoju Polski powodowanych zjawiskiem wykluczenia z aktywnego i w pełni satysfakcjonującego życia zawodowego, społecznego i osobistego znaczącej grupy Polaków po 50 roku życia. Od 2011 r. realizuje – wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji – projekt Polska Cyfrowa Równych Szans (PCRS) – mający zachęcać przedstawicieli pokolenia 50+ do korzystania z Internetu. Stowarzyszenie Miasta w Internecie ul. Krakowska 11A 33-100 Tarnów tel.: 14 628 42 10, 688 80 12 fax: 14 628 43 11 biuro@mwi.pl www.mwi.pl www.latarnicy.pl http://www.mwi.pl/

MŁODZI DWUDZIESTOLETNI to pierwsza gazeta internetowa stworzona przez ludzi młodych dla ludzi młodych. Przede wszystkim zależy nam na ustanowieniu przestrzeni w internecie, dzięki której licealiści oraz studenci będą mogli nazywać konkretne problemy dotyczące naszego kraju oraz społeczeństwa. Chcemy poruszać kwestie, które dotyczą nas – młodych – w sposób bezpośredni i na których zmianę mamy realny wpływ. Wierzymy w to, że młode pokolenie Polaków wniesie ciekawą perspektywę do debaty publicznej i że razem zdziałamy naprawdę wiele dobrego dla naszego kraju. Młodzi Dwudziestoletni www.mlodzidwudziestoletni.pl www.facebook.com/mlodzidwudziestoletni http://www.mlodzidwudziestoletni.pl/

NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW to organizacja z 35-letnią historią i doświadczeniem. Jako największa organizacja studencka w Polsce zrzesza studentów na blisko 40 uczelniach. NZS prowadzi 10 projektów ogólnopolskich o różnorodnej tematyce oraz organizuje setki wydarzeń w całym kraju. Główne obszary działalności organizacji to polityka młodzieżowa, promowanie kultury, wspieraniem studenckiej przedsiębiorczości, a także angażowanie się w akcje charytatywne. NZS kieruje się zasadą „profesjonalnego luzu”, co pozwala zdobywać uznanie wśród studentów w całej Polsce. Niezależne Zrzeszenie Studentów ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 21 00-325 Warszawa poczta@nzs.org.pl www.nzs.org.pl http://www.kongresobywatelski2.pl/category/x-kongres-obywatelski/www.nzs.org.pl

STOWARZYSZENIE EDUKATORÓW LEŚNYCH to organizacja non-profit, która zrzesza osoby związane z edukacją leśną na rzecz zrównoważonego rozwoju m.in. z Lasów Państwowych, parków narodowych, NGO’sów oraz uczelni wyższych. Jest platformą wymiany poglądów i dobrych praktyk oraz miejscem osobistego rozwoju dla edukatorów leśnych. Celem SEL jest propagowanie edukacji leśnej, środowiskowej, ekologicznej oraz edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, popularyzowanie działalności edukatorów leśnych oraz kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw w relacjach człowiek-przyroda oraz człowiek-człowiek. Członkowie stowarzyszenia biorą też aktywny udział w tworzeniu zasad edukacji leśnej na poziomie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym, w tym w strukturach europejskich, uczestnicząc m.in. w konferencjach i spotkaniach grupy roboczej Forest Pedagogics Network. Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych ul. Łukowska 1/98 04-113 Warszawa www.sel.edu.pl http://www.sel.edu.pl/

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO to największa i najstarsza organizacja wychowawcza w Polsce. Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. ZHP wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych, zaradnych i odpowiedzialnych obywateli. Podstawą takiego wychowania są normy moralne, wywodzące się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. Metoda harcerska stosowana w ZHP opiera się m.in. na edukacji nieformalnej poprzez działanie w małych grupach rówieśniczych.

Związek Harcerstwa Polskiego
Główna Kwatera
ul. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
tel. 22 339 0645
fax 22 339 0606
sekretariat.gk@zhp.pl
www.zhp.pl

https://zhp.pl/