Program

Program

Politechnika Warszawska, 07 listopada 2015 r.
Wystąpienia plenarne

Odczytanie listu od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Wojciech Kolarski

Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Drogi rozwoju społeczno-kulturowego Polski

dr Jan Szomburg

Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, inicjator Kongresu Obywatelskiego

Szklane sufity nad polską gospodarką? Bariery rozwoju i metody ich przezwyciężania

Mateusz Morawiecki

Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK SA, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Jak wyzwolić energię Polaków?

Rafał Sonik

kierowca rajdowy, zwycięzca rajdu Dakar, przedsiębiorca

Panel dyskusyjny: Jak możemy stać się lepsi?

Tomasz Zaboklicki

Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz SA

Robert Firmhofer

Dyrektor Centrum Nauki Kopernik, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Olga Malinkiewicz

fizyk, która wniosła znaczący wkład w rozwój ogniw słonecznych na bazie perowskitów, Saule Sp. z o.o.

Andrzej Byrt

Ambasador RP we Francji i Monako, b. Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich

Marta Daniło

Prezes Koła Gospodyń Wiejskich Lesznowola

Moderator: prof. Małgorzata Bogunia-Borowska, Uniwersytet Jagielloński Głosy wprowadzenia
 • prof. Tomasz Szlendak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Beata Łaciak, Uniwersytet Warszawski
 • Bronisław Wildstein, „Do Rzeczy”
 • Sławomir Sierakowski,Krytyka Polityczna”
Uczestnicy debaty okrągłego stołu
 • Maciej Bennewicz,  Dyrektor Rozwoju w Norman Benett Group, trener, coach
 • Krzysztof Dudek, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury
 • Wojciech Engelking, pisarz, publicysta, autor powieści („niepotrzebne skreślić”), stały współpracownik tygodnika „Kultura Liberalna”
 • Maciej Gablankowski, Dyrektor Wydawniczy, Znak Horyzont
 • dr Michał Łuczewski, Uniwersytet Warszawski
 • prof. Małgorzata Molęda-Zdziech, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Maciej Pawlicki, producent telewizyjny i filmowy, scenarzysta i publicysta czasopisma „W Sieci”
 • Wojciech Szpil, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego
Dyskusja uczestników sesji Odniesienie do dyskusji
 • Konrad Szymański, Poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2014
 • Jarosław Makowski, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

Partnerzy sesji

Totalizator Sportowy
Narodowe Centrum Kultury
Moderator: Jan Szomburg Jr., Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Polska gospodarka w punkcie zwrotnym
 • Andrzej Halesiak, Dyrektor w Biurze Analiz Ekonomicznych Banku Pekao SA, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego Kończą się proste rezerwy wzrostu – Polska wobec zmiany modelu konkurowania
Jakie strategie przedsiębiorstw?
 • Witold Radwański, Prezes Zarządu Krokus Private Equity Sp. z o.o., Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego Jak w czasach „średniej produktywności” przebijać szklany sufit rozwoju?
Pojedyncze wyspy nie wystarczą – potrzebne ekosystemy
 • Marek Darecki, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny WSK „PZL – Rzeszów” SA Dlaczego stworzyliśmy ekosystem rozwojowy? Bez niego nie bylibyśmy tam, gdzie jesteśmy
 • Stanisław Szultka – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Dziś nie konkurują pojedyncze firmy, lecz całe ekosystemy, a kluczowa jest jakość relacji i zachodzących w nich interakcji
 • Paweł Panczyj, Dyrektor Zarządzający ABSL Jak skutecznie tworzyć warunki firmom, tak by cała społeczność „odcinała kupony”?
 • Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Zarządu,Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jaka polityka publiczna dla wspierania ekosystemów rozwojowych?
Dyskusja uczestników sesji Odniesienie do dyskusji
 • Mateusz Morawiecki, Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK SA, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego
 • Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE SA

PARTNERZY SESJI

KDPW
PARP
Moderator: Luk Palmen, Prezes Zarządu InnoCo, członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego Jakich postaw i kompetencji potrzebujemy?
 • Bogdan Rogala, General Manager, Philips Lighting CEE – Jakich kompetencji potrzebują nowoczesne przedsiębiorstwa, aby się rozwijać w ekosystemach?
 • Janusz Dziurzyński, Dyrektor Procter & Gamble, ABSL Academy – Jakich kompetencji potrzebujemy w dobie automatyzacji? Skąd się bierze paradoks rynku pracy? Czego brakuje młodym, wchodzącym na rynek pracy?
 • dr Adam Bartosz Czyżewski, Główny Ekonomista PKN Orlen - Jakie kompetencje są potrzebne, by przejść drogę od rynkowego naśladowcy do lidera?
 • prof. Iwona Hofman, Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej –  Kompetencje potrzebne do pracy i życia w różnych środowiskach kulturowych.
 • Jolanta Jaworska, Dyrektor Programów Publicznych IBM Europa Centralna i Wschodnia – Jak dobrze ułożyć współpracę między biznesem a edukacją? Jaki podział ról?
Jak kształtować postawy i kompetencje?
 • Robert Firmhofer, Dyrektor Centrum Nauki Kopernik – Poznanie poprzez współdziałanie
 • Marzena Kędra, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Przedszkola „Cogito” w Poznaniu, Fundacja „Familijny Poznań” – Jak budować w szkole podmiotowość ucznia?
 • dr Joanna Stocka, Dyrektor XXI LO im. Hugo Kołłątaja w Warszawie – Jak włączyć w edukację szkolną otoczenie?
Dyskusja uczestników sesji Odniesienie do dyskusji
 • Zofia Grudzińska, przedstawicielka Rady Programowej III Kongresu Polskiej Edukacji

PATRONAT HONOROWY

Minister Edukacji Narodowej

PARTNER SESJI

Polskie LNG

PARTNER MEDIALNY

Głos Nauczycielski
Moderator: Maciej Dzierżanowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Wprowadzenie: Adam Góral, Prezes Zarządu, Asseco Poland SA – Szanse na generowanie usług IT o wysokiej wartości dodanej! Panel dyskusyjny – I runda: Jakie rynki generują szanse na rozwój zaawansowanych usług IT?
 • Adam Sawicki*, Prezes Zarządu T-Mobile SA – Jakie nowe szanse dla biznesu otworzą telekomy w perspektywie 5-10 lat 
 • Jarosław Mastalerz, Wiceprezes mBank SA – Bankowość elektroniczna i polskie platformy e-handlu
 • Sebastian Ptak, Członek Zarządu, Grupa Blue Media – Historia sukcesu – z garażu na listę największych polskich firm IT 
 • Mirosław Bieliński, Prezes Grupy Energa SA w latach 2008- 2015 –Potencjał dla wdrożeń IT w dużych i średnich polskich firmach
 • dr Jarosław Bułka, Wiceprezes Zarządu Silvermedia –Rodzime rozwiązania IT w obszarze e-zdrowia
Dyskusja uczestników sesji Panel dyskusyjny – II runda: Jak wspierać rozwój polskiej specjalizacji IT i jakie kompetencje rozwijać
 • dr hab. Roman Szwed, Prezes Zarządu, Atende – Jak wykorzystać zamówienia publiczne do rozwoju polskiego sektora IT?
 • Piotr Janczyk, Prezes Zarządu Bilander Group
 • Eliza Kruczkowska CEO,  Startup Poland –Jak zamieniać start-up’y w dobrze funkcjonujące modele biznesowe?
 • Franciszek Hutten-Czapski, Dyrektor Zarządzający Boston Consulting Group – Jak zbudować w Polsce hub start-up’owy?
 • prof. Krzysztof Diks, Uniwersytet Warszawski – Wizja Polski jako centrum edukacji informatycznej
 • Magdalena Dziewguć, Dyrektor Programowa Foundation for Strategic Competence Development, Head of Google for Work CEE – Jakie kompetencje dla rozwoju specjalizacji cyfrowej i zaawansowanych usług IT?
Dyskusja uczestników sesji Odniesienie do dyskusji:
 • Anna Streżyńska, Prezes Zarządu, Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa
 • prof. dr hab. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015

* udział niepotwierdzony

Moderator: Przemysław Babiarz, dziennikarz i komentator sportowy

Panel dyskusyjny

 • Maria Rogaczewska, Centrum Wyzwań Społecznych UW – Uciec jak najdalej – jaki jest stosunek młodych do aktywności sportowych?
 • prof. Ewa Kozdroń, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+ Naładować akumulatory – jaki jest stosunek seniorów do aktywności sportowej?
 • Rafał Piechota, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki – Sport jako wybór strategiczny i koło napędowe rozwoju
 • Marek Tronina, Prezes Fundacji Maraton Warszawski – Rola sportu i szansa dla biznesu w społeczeństwie obywatelskim
 • Zygmunt Berdychowski, Szef Rady Programowej Fundacji Festiwal Biegów - Jak sport wzmacnia zaangażowanie społeczne?

Głosy umówione

 • Ewa Lewandowska, Prezes Fundacji „Sport to zdrowie”Czy aktywny styl życia może leczyć?
 • Paweł Pytlarczyk, Dyrektor Generalny Fundacji V4Sport – Projekt PZU Trasy Zdrowia jako pomysł na popularyzowanie idei zdrowego i aktywnego stylu życia wśród lokalnych społeczności

Dyskusja uczestników sesji

Odniesienie do dyskusji

 • Ireneusz Raś, poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki
 • Wojciech Wróblewski, Dyrektor Zarządzający ds. Korporacyjnych w Grupie PZU

Dyskusja uczestników sesji

PARTNER SESJI

PZU Zdrowie
Moderator: Wojciech Kłosowski, Urząd Miasta Łodzi Panel dyskusyjny
 • dr Marek Nowak, Uniwersytet Adama Mickiewicza Jaka przestrzeń pozwoli rozwinąć nam skrzydła?
 • prof. Maciej Błaszak, Uniwersytet Adama Mickiewicza Jaka przestrzeń jest dostosowana do pracy naszego mózgu?
 • Marta Bejnar-Bejnarowicz, architekt i urbanista,Radna Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jak zaprojektować przestrzeń dla lepszego życia?
 • Mikołaj Baliszewski, Stowarzyszenie „Miasto jest nasze” - Jak włączyć mieszkańców do tworzenia przyjaznych miast?
Głos umówiony
 • Rajmund Ryś, Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Przykłady praktyczne
 • Jarosław Bator, Członek Zarządu PKP SA – Odczarowujemy polskie dworce. Jak tworzyć przyjazną przestrzeń dla podróżowania i spotkań?
 • Katarzyna Zawodna, Dyrektor Zarządzająca Skanska Property Poland
Dyskusja uczestników sesji Odniesienie do dyskusji:
 • Janusz Sepioł, Senator RP
Dyskusja uczestników sesji

PARTNERZY SESJI

PKP
Skanska
Moderator: dr Maciej Tarkowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego Słowo wstępne: Wojciech Kolarski*, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Panel dyskusyjny
 • dr Bohdan Skrzypczak, Prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL Wspólnotowe przywództwo – czego potrzeba, żeby działać razem?
 • Irena Gadaj, Prezes Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej - Współpraca jako źródło rozwoju – jak zapewnić synergię partnerskich działań?
 • Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Jak wykorzystać fundusze UE do uwolnienia potencjału lokalnych wspólnot?
 • Mariusz Klimczak, b. Prezes Banku Ochrony Środowiska SA Odnawialne źródła energii szansą na rozwój Polski lokalnej
 • Piotr Zbieranek, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Rozwój kompetencji jako droga rozwoju lokalnych społeczności
Przykłady praktyczne
 • Danuta Woronowicz, Członek Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
 • Jacek Królikowski, Wiceprezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Odniesienie do dyskusji panelistów
 • Wojciech Kolarski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Dyskusja uczestników sesji Odniesienie do dyskusji
 • Artur Olech, Prezes Pocztowego Towarzystwa Ubez3zeń Wzajemnych i Pocztowego Towarzystwa Ubez3zeń na Życie

PARTNER SESJI

Poczta Polska

PARTNER MERYTORYCZNY SESJI

FRSI

PARTNER MEDIALNY SESJI

NGO.pl
Polska The Times
Moderator: Marcin Nowicki, Dyrektor Obszaru Badawczego Badania Regionalne i Europejskie, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Panel dyskusyjny
 • Stefan Dunin-Wąsowicz, Prezes Zarządu Efekt Technologies Sp. z o.o., Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego
 • prof. Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 • prof. Juliusz Gardawski, Szkoła Główna Handlowa
 • Jan Rutkowski, główny ekonomista Banku Światowego do spraw polityki socjalnej i rynku pracy
 • dr Iga Magda, Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Paweł Wojciechowski, główny ekonomista ZUS
Przykłady praktyczne
 • Anna Chylińska, Human Recourses Director, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Dyskusja uczestników sesji Odniesienie do dyskusji:

PARTNER SESJI

PGNiG
Moderator: Piotr Kossobudzki, dziennikarz naukowy, edukator Panel dyskusyjny
 • prof. Andrzej Grzywacz, Polskie Towarzystwo Leśne, Wydział Leśny SGGW
 • Anna Pikus, Naczelnik Wydziału Edukacji i Udostępniania Lasu, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
 • Jacek Bożek, Prezes Stowarzyszenia Klub Gaja, działacz na rzecz ochrony środowiska
 • dr Joanna Bagniewska, zoolog, University of Reading, School of Biological Sciences
 • dr Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
 • Magdalena Noszczyk, instruktorka GK Związku Harcerstwa Polskiego
Głos umówiony
 • dr Bogdan Ogrodnik, Wiceprezes Zarządu Fundacji Pracownia Edukacji Żywej
Dyskusja uczestników sesji Odniesienie do dyskusji
 • dr Piotr Otawski, Podsekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody

PARTNER SESJI

Lasy Państwowe

PARTNERZY MEDIALNI

Ekologia
Las Polski
Moderator: Andrzej Byrt, Ambasador RP we Francji i Monako, b. Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Uczestnicy debaty okrągłego stołu: Reprezentanci kultury
 • Ewa Gołębiowska, twórczyni i dyrektorka Zamku Cieszyn
 • dr Janusz Kapusta, wynalazca, wieloletni rysownik „New York Times
Reprezentanci biznesu i nauki
 • dr hab. inż. Herbert Wirth, Prezes KGHM Polska Miedź SA
 • Michał Sołowow, biznesmen, kierowca rajdowy, Honorowy Konsul Generalny Rumunii
 • Olga Malinkiewicz, fizyk, która wniosła znaczący wkład w rozwój ogniw słonecznych na bazie perowskitów, Saule Sp. z o.o.
 • Dorota Zimnoch, Polish City Club London
Reprezentanci administracji i instytucji publicznych
 • Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Sławomir Majman, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA
 • Paweł Potoroczyn, Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza
 • Michał Merczyński, Dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego
Odniesienie do dyskusji
 • dr Janusz Lewandowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisarz europejski ds. programowania finansowego i budżetu w latach 2010–2014

PARTNERZY SESJI

KGHM
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Paiz

PARTNERZY MEDIALNI

TVP Polonia
Link to Poland
Culture.pl

Polska jutra wobec szans i zagrożeń europejskich

dr Janusz Lewandowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisarz Europejski ds. Programowania Finansowego i Budżetu w latach 2010-2014

Polska wobec wyzwań rozwoju proinnowacyjnego

prof. Michał Kleiber

Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015

Sport i pasje drogą budowy lepszego społeczeństwa

Kamil Dąbrowa

Dyrektor Programu I Polskiego Radia

Cerując świat, cerujemy siebie

s. Małgorzata Chmielewska

Przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”, blogerka

Czas odejść od kultury folwarku

Jacek Santorski

Współwłaściciel Grupy Firm Doradczych Values, profesor honorowy Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

Na górę
Close