Sesje tematyczne

Sesje tematyczne

Politechnika Warszawska, 07 listopada 2015 r.
Moderator: prof. Małgorzata Bogunia-Borowska, Uniwersytet Jagielloński Głosy wprowadzenia
 • prof. Tomasz Szlendak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Beata Łaciak, Uniwersytet Warszawski
 • Bronisław Wildstein, „Do Rzeczy”
 • Sławomir Sierakowski,Krytyka Polityczna”
Uczestnicy debaty okrągłego stołu
 • Maciej Bennewicz,  Dyrektor Rozwoju w Norman Benett Group, trener, coach
 • Krzysztof Dudek, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury
 • Wojciech Engelking, pisarz, publicysta, autor powieści („niepotrzebne skreślić”), stały współpracownik tygodnika „Kultura Liberalna”
 • Maciej Gablankowski, Dyrektor Wydawniczy, Znak Horyzont
 • dr Michał Łuczewski, Uniwersytet Warszawski
 • prof. Małgorzata Molęda-Zdziech, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Maciej Pawlicki, producent telewizyjny i filmowy, scenarzysta i publicysta czasopisma „W Sieci”
 • Wojciech Szpil, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego
Dyskusja uczestników sesji Odniesienie do dyskusji
 • Konrad Szymański, Poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2014
 • Jarosław Makowski, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

Partnerzy sesji

Totalizator Sportowy
Narodowe Centrum Kultury
Moderator: Jan Szomburg Jr., Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Polska gospodarka w punkcie zwrotnym
 • Andrzej Halesiak, Dyrektor w Biurze Analiz Ekonomicznych Banku Pekao SA, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego Kończą się proste rezerwy wzrostu – Polska wobec zmiany modelu konkurowania
Jakie strategie przedsiębiorstw?
 • Witold Radwański, Prezes Zarządu Krokus Private Equity Sp. z o.o., Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego Jak w czasach „średniej produktywności” przebijać szklany sufit rozwoju?
Pojedyncze wyspy nie wystarczą – potrzebne ekosystemy
 • Marek Darecki, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny WSK „PZL – Rzeszów” SA Dlaczego stworzyliśmy ekosystem rozwojowy? Bez niego nie bylibyśmy tam, gdzie jesteśmy
 • Stanisław Szultka – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Dziś nie konkurują pojedyncze firmy, lecz całe ekosystemy, a kluczowa jest jakość relacji i zachodzących w nich interakcji
 • Paweł Panczyj, Dyrektor Zarządzający ABSL Jak skutecznie tworzyć warunki firmom, tak by cała społeczność „odcinała kupony”?
 • Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Zarządu,Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jaka polityka publiczna dla wspierania ekosystemów rozwojowych?
Dyskusja uczestników sesji Odniesienie do dyskusji
 • Mateusz Morawiecki, Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK SA, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego
 • Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE SA

PARTNERZY SESJI

KDPW
PARP
Moderator: Luk Palmen, Prezes Zarządu InnoCo, członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego Jakich postaw i kompetencji potrzebujemy?
 • Bogdan Rogala, General Manager, Philips Lighting CEE – Jakich kompetencji potrzebują nowoczesne przedsiębiorstwa, aby się rozwijać w ekosystemach?
 • Janusz Dziurzyński, Dyrektor Procter & Gamble, ABSL Academy – Jakich kompetencji potrzebujemy w dobie automatyzacji? Skąd się bierze paradoks rynku pracy? Czego brakuje młodym, wchodzącym na rynek pracy?
 • dr Adam Bartosz Czyżewski, Główny Ekonomista PKN Orlen - Jakie kompetencje są potrzebne, by przejść drogę od rynkowego naśladowcy do lidera?
 • prof. Iwona Hofman, Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej –  Kompetencje potrzebne do pracy i życia w różnych środowiskach kulturowych.
 • Jolanta Jaworska, Dyrektor Programów Publicznych IBM Europa Centralna i Wschodnia – Jak dobrze ułożyć współpracę między biznesem a edukacją? Jaki podział ról?
Jak kształtować postawy i kompetencje?
 • Robert Firmhofer, Dyrektor Centrum Nauki Kopernik – Poznanie poprzez współdziałanie
 • Marzena Kędra, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Przedszkola „Cogito” w Poznaniu, Fundacja „Familijny Poznań” – Jak budować w szkole podmiotowość ucznia?
 • dr Joanna Stocka, Dyrektor XXI LO im. Hugo Kołłątaja w Warszawie – Jak włączyć w edukację szkolną otoczenie?
Dyskusja uczestników sesji Odniesienie do dyskusji
 • Zofia Grudzińska, przedstawicielka Rady Programowej III Kongresu Polskiej Edukacji

PATRONAT HONOROWY

Minister Edukacji Narodowej

PARTNER SESJI

Polskie LNG

PARTNER MEDIALNY

Głos Nauczycielski
Moderator: Maciej Dzierżanowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Wprowadzenie: Adam Góral, Prezes Zarządu, Asseco Poland SA – Szanse na generowanie usług IT o wysokiej wartości dodanej! Panel dyskusyjny – I runda: Jakie rynki generują szanse na rozwój zaawansowanych usług IT?
 • Adam Sawicki*, Prezes Zarządu T-Mobile SA – Jakie nowe szanse dla biznesu otworzą telekomy w perspektywie 5-10 lat 
 • Jarosław Mastalerz, Wiceprezes mBank SA – Bankowość elektroniczna i polskie platformy e-handlu
 • Sebastian Ptak, Członek Zarządu, Grupa Blue Media – Historia sukcesu – z garażu na listę największych polskich firm IT 
 • Mirosław Bieliński, Prezes Grupy Energa SA w latach 2008- 2015 –Potencjał dla wdrożeń IT w dużych i średnich polskich firmach
 • dr Jarosław Bułka, Wiceprezes Zarządu Silvermedia –Rodzime rozwiązania IT w obszarze e-zdrowia
Dyskusja uczestników sesji Panel dyskusyjny – II runda: Jak wspierać rozwój polskiej specjalizacji IT i jakie kompetencje rozwijać
 • dr hab. Roman Szwed, Prezes Zarządu, Atende – Jak wykorzystać zamówienia publiczne do rozwoju polskiego sektora IT?
 • Piotr Janczyk, Prezes Zarządu Bilander Group
 • Eliza Kruczkowska CEO,  Startup Poland –Jak zamieniać start-up’y w dobrze funkcjonujące modele biznesowe?
 • Franciszek Hutten-Czapski, Dyrektor Zarządzający Boston Consulting Group – Jak zbudować w Polsce hub start-up’owy?
 • prof. Krzysztof Diks, Uniwersytet Warszawski – Wizja Polski jako centrum edukacji informatycznej
 • Magdalena Dziewguć, Dyrektor Programowa Foundation for Strategic Competence Development, Head of Google for Work CEE – Jakie kompetencje dla rozwoju specjalizacji cyfrowej i zaawansowanych usług IT?
Dyskusja uczestników sesji Odniesienie do dyskusji:
 • Anna Streżyńska, Prezes Zarządu, Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa
 • prof. dr hab. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015

* udział niepotwierdzony

Moderator: Przemysław Babiarz, dziennikarz i komentator sportowy

Panel dyskusyjny

 • Maria Rogaczewska, Centrum Wyzwań Społecznych UW – Uciec jak najdalej – jaki jest stosunek młodych do aktywności sportowych?
 • prof. Ewa Kozdroń, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+ Naładować akumulatory – jaki jest stosunek seniorów do aktywności sportowej?
 • Rafał Piechota, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki – Sport jako wybór strategiczny i koło napędowe rozwoju
 • Marek Tronina, Prezes Fundacji Maraton Warszawski – Rola sportu i szansa dla biznesu w społeczeństwie obywatelskim
 • Zygmunt Berdychowski, Szef Rady Programowej Fundacji Festiwal Biegów - Jak sport wzmacnia zaangażowanie społeczne?

Głosy umówione

 • Ewa Lewandowska, Prezes Fundacji „Sport to zdrowie”Czy aktywny styl życia może leczyć?
 • Paweł Pytlarczyk, Dyrektor Generalny Fundacji V4Sport – Projekt PZU Trasy Zdrowia jako pomysł na popularyzowanie idei zdrowego i aktywnego stylu życia wśród lokalnych społeczności

Dyskusja uczestników sesji

Odniesienie do dyskusji

 • Ireneusz Raś, poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki
 • Wojciech Wróblewski, Dyrektor Zarządzający ds. Korporacyjnych w Grupie PZU

Dyskusja uczestników sesji

PARTNER SESJI

PZU Zdrowie
Moderator: Wojciech Kłosowski, Urząd Miasta Łodzi Panel dyskusyjny
 • dr Marek Nowak, Uniwersytet Adama Mickiewicza Jaka przestrzeń pozwoli rozwinąć nam skrzydła?
 • prof. Maciej Błaszak, Uniwersytet Adama Mickiewicza Jaka przestrzeń jest dostosowana do pracy naszego mózgu?
 • Marta Bejnar-Bejnarowicz, architekt i urbanista,Radna Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jak zaprojektować przestrzeń dla lepszego życia?
 • Mikołaj Baliszewski, Stowarzyszenie „Miasto jest nasze” - Jak włączyć mieszkańców do tworzenia przyjaznych miast?
Głos umówiony
 • Rajmund Ryś, Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Przykłady praktyczne
 • Jarosław Bator, Członek Zarządu PKP SA – Odczarowujemy polskie dworce. Jak tworzyć przyjazną przestrzeń dla podróżowania i spotkań?
 • Katarzyna Zawodna, Dyrektor Zarządzająca Skanska Property Poland
Dyskusja uczestników sesji Odniesienie do dyskusji:
 • Janusz Sepioł, Senator RP
Dyskusja uczestników sesji

PARTNERZY SESJI

PKP
Skanska
Moderator: dr Maciej Tarkowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego Słowo wstępne: Wojciech Kolarski*, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Panel dyskusyjny
 • dr Bohdan Skrzypczak, Prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL Wspólnotowe przywództwo – czego potrzeba, żeby działać razem?
 • Irena Gadaj, Prezes Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej - Współpraca jako źródło rozwoju – jak zapewnić synergię partnerskich działań?
 • Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Jak wykorzystać fundusze UE do uwolnienia potencjału lokalnych wspólnot?
 • Mariusz Klimczak, b. Prezes Banku Ochrony Środowiska SA Odnawialne źródła energii szansą na rozwój Polski lokalnej
 • Piotr Zbieranek, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Rozwój kompetencji jako droga rozwoju lokalnych społeczności
Przykłady praktyczne
 • Danuta Woronowicz, Członek Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
 • Jacek Królikowski, Wiceprezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Odniesienie do dyskusji panelistów
 • Wojciech Kolarski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Dyskusja uczestników sesji Odniesienie do dyskusji
 • Artur Olech, Prezes Pocztowego Towarzystwa Ubez3zeń Wzajemnych i Pocztowego Towarzystwa Ubez3zeń na Życie

PARTNER SESJI

Poczta Polska

PARTNER MERYTORYCZNY SESJI

FRSI

PARTNER MEDIALNY SESJI

NGO.pl
Polska The Times
Moderator: Marcin Nowicki, Dyrektor Obszaru Badawczego Badania Regionalne i Europejskie, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Panel dyskusyjny
 • Stefan Dunin-Wąsowicz, Prezes Zarządu Efekt Technologies Sp. z o.o., Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego
 • prof. Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 • prof. Juliusz Gardawski, Szkoła Główna Handlowa
 • Jan Rutkowski, główny ekonomista Banku Światowego do spraw polityki socjalnej i rynku pracy
 • dr Iga Magda, Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Paweł Wojciechowski, główny ekonomista ZUS
Przykłady praktyczne
 • Anna Chylińska, Human Recourses Director, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Dyskusja uczestników sesji Odniesienie do dyskusji:

PARTNER SESJI

PGNiG
Moderator: Piotr Kossobudzki, dziennikarz naukowy, edukator Panel dyskusyjny
 • prof. Andrzej Grzywacz, Polskie Towarzystwo Leśne, Wydział Leśny SGGW
 • Anna Pikus, Naczelnik Wydziału Edukacji i Udostępniania Lasu, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
 • Jacek Bożek, Prezes Stowarzyszenia Klub Gaja, działacz na rzecz ochrony środowiska
 • dr Joanna Bagniewska, zoolog, University of Reading, School of Biological Sciences
 • dr Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
 • Magdalena Noszczyk, instruktorka GK Związku Harcerstwa Polskiego
Głos umówiony
 • dr Bogdan Ogrodnik, Wiceprezes Zarządu Fundacji Pracownia Edukacji Żywej
Dyskusja uczestników sesji Odniesienie do dyskusji
 • dr Piotr Otawski, Podsekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody

PARTNER SESJI

Lasy Państwowe

PARTNERZY MEDIALNI

Ekologia
Las Polski
Moderator: Andrzej Byrt, Ambasador RP we Francji i Monako, b. Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Uczestnicy debaty okrągłego stołu: Reprezentanci kultury
 • Ewa Gołębiowska, twórczyni i dyrektorka Zamku Cieszyn
 • dr Janusz Kapusta, wynalazca, wieloletni rysownik „New York Times
Reprezentanci biznesu i nauki
 • dr hab. inż. Herbert Wirth, Prezes KGHM Polska Miedź SA
 • Michał Sołowow, biznesmen, kierowca rajdowy, Honorowy Konsul Generalny Rumunii
 • Olga Malinkiewicz, fizyk, która wniosła znaczący wkład w rozwój ogniw słonecznych na bazie perowskitów, Saule Sp. z o.o.
 • Dorota Zimnoch, Polish City Club London
Reprezentanci administracji i instytucji publicznych
 • Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Sławomir Majman, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA
 • Paweł Potoroczyn, Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza
 • Michał Merczyński, Dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego
Odniesienie do dyskusji
 • dr Janusz Lewandowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisarz europejski ds. programowania finansowego i budżetu w latach 2010–2014

PARTNERZY SESJI

KGHM
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Paiz

PARTNERZY MEDIALNI

TVP Polonia
Link to Poland
Culture.pl
Na górę
Close