Program

Program

Politechnika Gdańska, 13 maja 2006 r.

Przedstawienie idei Kongresu: Przez dialog do zaufania i współpracy

dr Jan Szomburg

Przewodniczący Rady IBnGR, Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Słowo na otwarcie Kongresu

Bogdan Borusewicz

Wicemarszałek Senatu

Słowo na otwarcie Kongresu

Co znaczy wspólnota obywatelska?

prof. Piotr Sztompka

Uniwersytet Jagielloński

Dialog drogą do budowy pomorskiej wspólnoty regionalnej

Ks. Krzysztof Niedałtowski

Rektor Kościoła św. Jana, Duszpasterz Środowisk Twórczych Archidiecezji Gdańskiej

Dlaczego potrzebujemy wspólnoty regionalnej – jak ją budować?

ś.p. prof. Brunon Synak

Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego w latach 2002‑2010

Przesłanki sukcesu rozwojowego regionów w UE

dr Jan Olbrycht

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Pomorze w oczach młodego pokolenia

Refleksje kongresowe

ś.p. Grzegorz Miecugow

Dziennikarz i prezenter

Sprawozdania z 9 sesji tematycznych

Droga od pierwszej „Solidarności” do dziś – Co wynika z naszych doświadczeń?

prof. Jerzy Buzek

Poseł do Parlamentu Europejskiego, b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i b. Premier RP

Zakończenie Kongresu

dr Jan Szomburg

Przewodniczący Rady IBnGR, Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Na górę
Close