Program

Politechnika Gdańska, 13 maja 2006 r.

Przedstawienie idei Kongresu: Przez dialog do zaufania i współpracy

Jan Szomburg

dr Jan Szomburg

Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Słowo na otwarcie Kongresu

Bogdan Borusewicz

Wicemarszałek Senatu

Słowo na otwarcie Kongresu

Co znaczy wspólnota obywatelska?

prof. Piotr Sztompka

socjolog, profesor nauk humanistycznych

Dialog drogą do budowy pomorskiej wspólnoty regionalnej

Ks. Krzysztof Niedałtowski

Ks. Krzysztof Niedałtowski

Rektor Kościoła św. Jana, Duszpasterz Środowisk Twórczych Archidiecezji Gdańskiej

Dlaczego potrzebujemy wspólnoty regionalnej – jak ją budować?

prof. Brunon Synak

prof. Brunon Synak

Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego w latach 2002 - 2010

Przesłanki sukcesu rozwojowego regionów w UE

Jan Olbrycht

dr Jan Olbrycht

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Pomorze w oczach młodego pokolenia

Refleksje kongresowe

Grzegorz Miecugow

Grzegorz Miecugow

Dziennikarz i prezenter

Sprawozdania z 9 sesji tematycznych

Droga od pierwszej „Solidarności” do dziś – Co wynika z naszych doświadczeń?

Jerzy Buzek

prof. Jerzy Buzek

polski polityk, profesor nauk technicznych, poseł do Parlamentu Europejskiego

Zakończenie Kongresu

Jan Szomburg

dr Jan Szomburg

Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Inicjator Kongresu Obywatelskiego