Aktualności

prof. Jerzy Bralczyk: jaki język do budowy wspólnoty Polaków?

Język polski – o ile zmierzymy się z jego organicznym, historycznie uwarunkowanym bagażem buntu – ma spory potencjał wspólnotowy. Mamy obfitość zdrobnień czy też naturalną skłonność do autoironii, absurdu. Tym ...

Mikrowyprawy, wielkie przeżycia. Rozmowa z Łukaszem Długowskim

Choć mikropodróżuję od czterech lat, wciąż nie mogę się nadziwić, jak niewiele trzeba, by umilić sobie dzień, wyrwać się z rutyny, przeżyć coś niezwykłego, sprawić, by życie nie było szare – ...

prof. Dariusz Jemielniak: Co oznacza dojrzałość w sieci?

Dojrzałe korzystanie z sieci to korzystanie świadome. Musimy zdawać sobie sprawę, że wszystko, co zamieszczamy w internecie, zostaje tam na zawsze. Każda nasza prywatna wypowiedź może w przyszłości okazać się publiczna. Pamiętajmy ...

dr hab. Rafał Matyja: Elity dojrzałego państwa

Dojrzała Rzeczpospolita to państwo rządzone przez polityków pod okiem silnej elity społecznej. Potrafiącej wystąpić w roli bezstronnego arbitra demokratycznej rywalizacji i wymusić na rządzących dalekowzroczność działań.  Nie pozwalającej na instrumentalizowanie i wzmacnianie konfliktów ...

M. Dzierżanowski, S. Szultka: Jak pożenić naukę z biznesem?

Polska gospodarka stoi dziś przed wyzwaniem przejścia od konkurowania głównie kosztami do modelu tworzenia wyższej wartości dodanej, opartej m.in. na nowoczesnych technologiach Nie będzie to możliwe bez efektywnego współdziałania nauki z biznesem. Dotychczas ...

Po IX Pomorskim Kongresie Obywatelskim: „Lepsze życie Pomorzan. Pasje – Obywatelska wspólnota – Europa”

Ukazała się publikacja po IX Pomorskim Kongresie Obywatelskim pt. „Lepsze życie Pomorzan. Pasje – Obywatelska wspólnota – Europa”. Zapraszamy do lektury!

Michał Michalski: Zdrowa frustracja napędem rozwoju?

Młodzi Polacy nie porównują się dziś do swoich rodziców, lecz do społeczeństw zachodnioeuropejskich. Nie mają wybujałych aspiracji. Wiedzą, że polska gospodarka nie stanie się z dnia na dzień niemiecką, a nasz system socjalny nie będzie nagle ...

Łukasz Zgiep: Nie bójmy się Ubera – stwórzmy własnego

Po raz pierwszy w historii mamy szansę aktywnie uczestniczyć w globalnej rewolucji przemysłowej jako wolna gospodarka i wolne społeczeństwo. Internet, cyfryzacja, smartfony i wynikające z nich nowe modele biznesowe, takie jak ...

dr Jan Olbrycht: Miasto to sztuka kompromisu

Zrównoważony rozwój miasta to sztuka balansowania – pomiędzy różnymi sferami funkcjonowania metropolii, pomiędzy interesami poszczególnych grup społecznych, pomiędzy strategią wybranych przez mieszkańców władz, a oczekiwaniami ruchów miejskich oraz organizacji ...
Na górę
Close