Powrót do lokalności – XIII Kongres Obywatelski

Szanowni Państwo, Drodzy Kongresowicze,

lokalność zawsze miała swoją wartość i zawsze intrygowała myślicieli i twórców kultury jako przestrzeń prozy i magii życia. Dzisiaj, w czasach swoistego „nadmiaru” globalizacji lokalność przeżywa swój renesans. Hasło „myśl lokalnie – działaj globalnie” zaczynamy równoważyć hasłem „myśl globalnie – działaj lokalnie”. W lokalnej skali łatwiej bowiem znaleźć stabilność, poczucie przynależności i  bezpieczeństwa oraz sensu życia.

Atrakcyjność lokalności jawi się jednak nie tylko w kontekście równoważenia działania globalizacji, ale również w kontekście naszych polskich wyzwań. Łatwiej jest rozmawiać, zawierać kompromisy i jednoczyć siły wokół spraw konkretnych – jak np. ile zieleni w mieście, jaki model transportu, na ile stawiać na dzielnice a na ile na centrum miast itp. – niż wokół narracji narodowych czy wizji ideologicznych.

Szczególną zaletą lokalności jest to, że w tej skali łatwiej jest ćwiczyć myślenie całościowe, dostrzegać wzajemne powiązania i współzależności. Kara za zbyt wycinkowe myślenie przychodzi tutaj szybko i jest bezpośrednio odczuwalna (np. osiedla bez infrastruktury). Tymczasem tego myślenia całościowego bardzo nam brakuje i gdy chodzi o Polskę i świat (np. zmiany klimatyczne).

Dlatego taką całościową a jednocześnie wielowarstwową dyskusję planujemy na XIII Kongresie Obywatelskim który odbędzie się 20 października br. w Centrum Nauki Kopernik. Dyskusja toczyć się będzie w następujących sesjach tematycznych:

  • Jakie miasta dla budowania żywych i kreatywnych wspólnot lokalnych

  • Edukacja do odkrywania lokalności i współkształtowania świata, który nas otacza

  • Nowe technologie dla rozwoju lokalnej tożsamości, wspólnotowości i gospodarki

  • Rola animatorów kultury w budowaniu lokalnej tożsamości i kapitału symbolicznego. Debata międzypokoleniowa

  • Terapia narodowa – w kierunku dojrzałości | Swobodna debata (Hydepark)

  • Lokalne dobra wspólne – czym są i jak je tworzyć

  • Przemysł 4.0 szansą na stworzenie nowej przewagi konkurencyjnej Polski opartej na lokalności oraz małych i średnich przedsiębiorstwach

  • Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej

Zachęcam do nadsyłania maili z Państwa sugestiami jakie kwestie warto poruszyć w ramach wskazanych sesji tematycznych. Rejestracja zostanie uruchomiona w II. połowie września. Już teraz serdecznie zachęcam do dzielenia się zaproszeniem z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi i rezerwowania w kalendarzu terminu na nasze obywatelskie spotkanie.

Zapraszam także do odwiedzenia i bezpośredniego odkrywania nowości na naszej stronie  www.kongresobywatelski.pl Serdecznie polecam artykuł Luka Palmena, Członka naszej Rady Programowej, Prezesa InnoCo  pt. Dlaczego wracamy do lokalności? Polecam uwadze również pozostałe artykuły, które ukazały się w tym miesiącu w ramach naszego thinklettera Idee dla Polski: wywiad z prof. Aleksandrem Nawratem, Zastępcą Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. Rewolucja 4.0 – rewolucja interdyscyplinarności? oraz  artykuł prof. Włodzimierza Mędrzeckiego pt. Istota polskości – odwieczny spór. Ten artykuł ukazał się również w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Serdecznie zachęcam do dokonywania wpłat wspierających misję Kongresu Obywatelskiego na konto organizatora Kongresów tj.  Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, numer konta 82 1240 1255 1111 0000 1523 6225, wskazując w tytule przelewu „darowizna na cele statutowe z przeznaczeniem na Kongres Obywatelski”. Dzięki wpłatom będziemy mogli zachować jak najwięcej z dotychczasowego formatu spotkań, działać przez cały rok (m.in. w ramach prac nad thinkletterem „Idee dla Polski”) oraz utrzymać niezależność od polityki i biznesu.

Łączę najlepsze pozdrowienia i wyrazy szacunku,

dr Jan Szomburg
Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Temat XIII Kongresu Obywatelskiego

Szanowni Państwo, Drodzy Kongresowicze,

w ramach Kongresu Obywatelskiego od lat staramy się odpowiedzieć na pytanie, jak uczynić Polskę lepszą, silniejszą, bardziej przyjazną i atrakcyjną. Wiemy już, że pomoże w tym więcej wspólnotowości, odpowiedzialności władzy i obywateli, dobra wspólnego, bezpieczeństwa, rozszerzenia przestrzeni dla kreatywności i lepszego wykorzystania zasobów.

Najważniejsze jest teraz pytanie od czego zależą te procesy i jak je uruchamiać? Czy jest to tylko rola wielkich narracji narodowych i władzy centralnej? Gdzie są fundamenty naszego rozwoju, nasza codzienna praktyka, mająca wpływ na nasze życie? Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie kieruje nas do miejsca, w którym żyjemy, do naszych małych ojczyzn (lokalności) – w mieście czy na wsi. Wspólnota narodowa nie może być zawieszona w powietrzu, jej podstawą są wspólnoty lokalne i regionalne – miejsca naszych codziennych doświadczeń.

To właśnie poprzez lokalność – miejską i wiejską – wiedzie najważniejszy dla przyszłości Polski proces zmiany kulturowo­‑mentalnej. Dojrzewania nas jako społeczeństwa i wspólnoty obywatelskiej. Ćwiczenie myślenia i działania w imię dobra wspólnego – od troski o postawienie nowej ławeczki na naszym osiedlu, przez myślenie o rozwoju dzielnicy i dobru miasta, aż do zaangażowania się w to, co korzystne dla kraju. Odchodzenie od indywidualistycznego modelu życia polegającego na posiadaniu i konsumpcji – ku życiu czerpiącemu radość i sens z przynależności, współtworzenia, dzielenia się, budowania tkanki społecznej, odpowiedzialności ekologicznej itp.

Dlatego w tym szczególnym roku setnej rocznicy odzyskania Niepodległości, a zarazem wyborów samorządowych, chcemy zorganizować XIII Kongres Obywatelski wokół hasła Siła lokalności – siła Polski. Nie sposób nie pamiętać, że ideą programu historycznej „Solidarności” była „Samorządna Rzeczpospolita” (uchwalona na I Zjeździe, 7 października 1981 r.), wyciągająca lekcje z całej historii Polski.

Na Kongresie Obywatelskim, który planujemy na 20 października, będziemy się zastanawiać nad tym, na czym polega siła lokalności – zarówno ta „odwieczna” (immanentna – wynikająca z poczucia bliskości), jak i ta nowa, wynikająca ze współczesnych możliwości technologicznych (nowe metody komunikacji i wytwarzania np. druk 3D). Technologie stwarzają szansę odrodzenia lokalności w postaciach łączących zakorzenienie z otwarciem na świat.

Jak wykorzystać siłę nowej i tradycyjnej lokalności do budowy silnej Polski? Jaką rolę w jej definiowaniu odgrywają „nowi mieszczanie” i „nowi wieszczanie”? Co blokuje lub neutralizuje te nowe procesy rozwojowe? O tym właśnie będziemy debatować na październikowym Kongresie.

Kluczowe znaczenie dla wykorzystania potencjału lokalności będzie miał proces zmiany ról przyjmowanych przez nas, Polaków – od zabieganych pracowników, masowych konsumentów, gromadzących statusowe przedmioty i doświadczenia (podróże, hobby, uroczystości) do postawy kreatorów lokalnych wspólnot, zaangażowanych obywateli i twórców etosów w różnych dziedzinach życia.

Dlatego z przyjemnością polecam nowości naszego thinklettera: tekst prof. Andrzeja Tyszki pt. O potrzebie ethosu obywatelskiego, artykuł Marcina Wandałowskiego pt. Od Polaka konsumenta do twórcy wspólnotowości oraz artykuł dr hab. Pawła Kubickiego pt. Polskie miasta nieszczęśliwe?, który ukazał się równolegle w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Będę też wdzięczny za wszelkie sugestie pytań i kwestii, które warto byłoby omówić na październikowym Kongresie (ułatwienia, bariery, praktyki, synergie, sensy itd.).

Odpowiadając na Państwa wielokrotne sugestie uruchamiamy również możliwość finansowego wsparcia Kongresu Obywatelskiego, jest nam ono rzeczywiście bardzo potrzebne. Wpłaty naszej Kongresowej Wspólnoty pozwolą zachować jak najwięcej z dotychczasowego formatu spotkań i działać również przez cały rok, m. in. w ramach prac nad thinkletterem „Idee dla Polski”. Wpłat dokonywać można na konto organizatora Kongresów Obywatelskich, tj. Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, nr konta 82 1240 1255 1111 0000 1523 6225, wskazując w tytule przelewu „darowizna na cele statutowe z przeznaczeniem na Kongres Obywatelski”. Dzięki wpłatom będziemy mogli zachować niezależności od biznesu i polityki.

Łączę serdeczne pozdrowienia,

dr Jan Szomburg
Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator Kongresu Obywatelskiego

 

Jesienią spotkamy się na Kongresie!

Szanowni Państwo, Drodzy Kongresowicze,

otrzymaliśmy bardzo liczne maile i telefony, w których przekonywali nas Państwo jak ważne jest coroczne bezpośrednie spotkanie naszej Wspólnoty. Biorąc pod uwagę te głosy  zdecydowaliśmy się podjąć trud organizacji XIII Kongresu Obywatelskiego jeszcze w tym roku. Oczywiście nie oznacza to, że problemy, o których wcześniej informowaliśmy, zniknęły. Zmobilizowani Państwa reakcjami, podjęliśmy jednak działania zmierzające do zachowania jak najwięcej z dotychczasowej formuły, nawet przy ograniczonych możliwościach.

Przy tej okazji chciałbym szczególnie serdecznie podziękować za wszystkie nadesłane przez Państwa słowa wsparcia i uznania, które dają nam siłę i wiarę w sens naszych działań. Dziękuję również za dzielenie się pomysłami i za konstruktywną krytykę. Wszystko to w namacalny sposób pokazuje, że nie myliłem się, pisząc w ostatnim artykule do „Rzeczpospolitej”, że współpraca Polaków ponad podziałami jest możliwa – dzieje się w ramach Kongresu Obywatelskiego.

Szczegóły tegorocznego spotkania będziemy przedstawiać systematycznie, wraz z powstawaniem programu wydarzenia. Już teraz zapraszamy do podzielenia się z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi tą dobrą informacją, że Kongres Obywatelski jednak się w tym roku odbędzie. Zachęcam również do czerpania intelektualnej inspiracji z najnowszych thinkletterów i do dzielenia się swoimi refleksjami na naszym Facebooku.

Łączę serdeczne pozdrowienia,

dr Jan Szomburg
Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Strona 2 z 2
12