Mówcy

dr Jan Szomburg

Przewodniczący Rady IBnGR, Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Współzałożyciel, wieloletni Prezes, a obecnie Przewodniczący Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, inicjator Kongresu Obywatelskiego. Promotor publicznej refleksji i debaty nad tożsamością i wspólnotowością Polaków. Doktor nauk ekonomicznych. Współtwórca polskiej myśli transformacyjnej dotyczącej gospodarki. Autor wielu opracowań na temat kulturowych przesłanek i uwarunkowań rozwoju. Wydawca serii wydawniczej „Wolność i Solidarność” (od 2005). W latach 80. zaangażowany w gdańskiej „Solidarności”, w stanie wojennym współpracował z podziemiem. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego.

prof. Wiesław Łukaszewski

profesor psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Profesor psychologii, specjalizujący się w psychologii osobowości, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Jest członkiem Komitetu Psychologii PAN. Napisał m.in.: "Szanse rozwoju osobowości", "Wielkie pytania psychologii", "Wytrwałość w działaniu" (z Magdaleną Marszał-Wiśniewską) oraz "Udrękę życia" (Nagroda Teofrasta za najlepszą książkę psychologiczną w 2012 roku).

Marcin Nowicki

Dyrektor ds. rozwoju projektów, Brainstorm Ltd

Dyrektor Obszaru Badań Regionalnych i Europejskich w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową (od 2002  do 2016 r.).

Autor lub współautor kilkudziesięciu opracowań z zakresu: rozwój regionalny, atrakcyjność inwestycyjna i konkurencyjność polskich regionów, konsekwencje procesu integracji europejskiej, rozwój sektora MSP, rynek pracy, rozwój instytucjonalny.

dr Joanna Bagniewska

zoolożka, wykładowczyni na Brunel University London, popularyzatorka nauki na Uniwersytecie Oksfordzkim

Zoolożka, wykładała m.in. ekologię i bioróżnorodność na Nottingham Trent University oraz Univeristy of Reading. Obecnie wykłada nauki o środowisku na Brunel University London. Ukończyła licencjat w Jacobs University w Bremie, a magisterium i doktorat obroniła na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jest współzałożycielką Federacji Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii. Wyróżniona w finale międzynarodowego konkursu FameLab 2014 nagrodą laureatów.

dr Janusz Lewandowski

ekonomista i polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego

Poseł Europarlamentu Europejskiego. Komisarz europejski ds. programowania finansowego i budżetu w latach 2010–2014.

Jest absolwentem wydziału ekonomii na  Uniwersytecie Gdańskim. W 1984r. uzyskał tytuł doktora ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1974-1984 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1980-1989 był ekspertem w NSZZ Solidarność. W okresie 1991-1993 pełnił funkcję Posła na Sejm RP oraz Ministra Przekształceń Własnościowych. Od 1993 r. jest Przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Od 1997 r. do 2004 r. był Posłem na Sejm RP. W tym okresie pełnił funkcję zastępcy Przewodniczącego Sejmowej Komisji Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji a następnie Przewodniczącego Sejmowej Komisji Europejskiej. Od 2003r. do 2004 r. był Obserwatorem przy Parlamencie Europejskim. Od 2004 r. do 2010 r. był Posłem do Parlamentu Europejskiego. W latach 2004-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetowej.  W latach 2014-2015 Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze.

prof. Cezary Obracht-Prondzyński

Uniwersytet Gdański, Prezes Instytutu Kaszubskiego

Prof. Cezary Obracht­‑Prondzyński – pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie jest kierownikiem Zakładu Antropologii Społecznej, a ponadto kierownikiem Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą. Socjolog, antropolog i historyk. Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie problematyki Kaszub i Pomorza, a także uczestnictwa w kulturze, mniejszości narodowych i etnicznych, kulturowych problemów współczesności, polityki regionalnej, współczesnego społeczeństwa polskiego. Współzałożyciel, a obecnie prezes Instytutu Kaszubskiego.

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego od 2010 roku. Absolwent Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył podyplomowe studia organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim, a także trzyletnie studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1990 roku przez 12 lat był burmistrzem Jastarni, a od 1998 roku jest radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Andrzej Halicki

polski polityk, ekonomista, przedsiębiorca, poseł do Parlamentu Europejskiego

Polski polityk, ekonomista, przedsiębiorca, poseł na Sejm V, VI i VII kadencji. W latach 2014-2015 Minister Administracji i Cyfryzacji.

Jowita Twardowska

Dyrektor ds. Komunikacji i CSR w Grupie LOTOS w latach 2002-2016

Do 2016 r. Dyrektor ds. Komunikacji i CSR w Grupie LOTOS. Odpowiadała za działania w obszarze komunikacji, PR, sponsoringu sportowego i kultury oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Była Przewodniczącą Komisji Funduszu Celowego zarządzającej polityką dobroczynną firmy. Absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz absolwentka studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie organizacji i zarządzania oraz strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Członek Rady Nadzorczej Lechii Gdańsk S.A.

Alicja Gajewska

dyrektor Fabryki Sztuk, która powstała w 2007 r. jako Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie

Dyrektor Fabryki Sztuk, która powstała w 2007 r. jako Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie.

ś.p. Abp senior Tadeusz Gocłowski

polski biskup rzymskokatolicki, lazarysta, doktor prawa kanonicznego

Polski biskup rzymskokatolicki, lazarysta, doktor prawa kanonicznego, biskup pomocniczy gdański w latach 1983–1984, biskup diecezjalny gdański w latach 1984–2008 (od 1992 r. arcybiskup metropolita gdański), od 2008 r. arcybiskup senior archidiecezji gdańskiej. Kawaler Orderu Orła Białego.
Na górę
Close