Teksty Pomorskiego Thinklettera

Wnioski z kryzysu dla mniejszych pomorskich miast

dr Adam Mikołajczyk

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Główny wniosek z pandemii z perspektywy miast powinien brzmieć: warto różnicować swoją bazę gospodarczą i społeczną. Brak takiej dywersyfikacji i stawianie na jednowymiarowość jest w obecnym, niestabilnym świecie strategią jeszcze bardziej ryzykowną, niż w erze przedpandemicznej.

Pobierz pdf:Wnioski z kryzysu dla mniejszych pomorskich miast

Stan małych miast pomorskich – wnioski z badań

Wszystkie miasta w regionie, niezależnie od swojego położenia, ulegają procesowi rozpraszania zabudowy, chaotycznemu zainwestowaniu, a tym samym zwiększającemu się ryzyku dewastacji krajobrazu i niszczeniu ładu przestrzennego. Jakie jeszcze wnioski płyną z badań dotyczących przestrzeni pomorskich miast?

Pobierz pdf:Stan małych miast pomorskich – wnioski z badań
Na górę
Close