Nasz partner strategiczny o debatach

Lokalne wspólnoty stanowią od zawsze jedną z najbliższych człowiekowi przestrzeni społecznych. To właśnie w nich zachodzą procesy, które decydują o jakości naszego życia. Do działania na rzecz dobra wspólnego potrzebne jest jedno – poczucie bycia wspólnotą. Dlatego w ramach projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” zadajemy lokalnym liderom pytanie o to, jak tę wspólnotę budować i co robić, by wzmacniać więzi między mieszkańcami.

To już za kilka dni! A tymczasem zapraszamy do lektury artykułu poświęconego debatom, opublikowanego na portalu naszego partnera PKO Bank Polski.

Na górę
Close