Uczestnicy projektu na XI Kongresie Obywatelskim

5 listopada 2016 r. – w ramach XI Kongresu Obywatelskiego – odbyło się uroczyste podsumowanie II edycji projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”. Symbolicznie rozpoczęto także III edycję projektu debat lokalnych.

Podczas krótkiego spotkania przed oficjalnym rozpoczęciem XI Kongresu Obywatelskiego organizatorom debat lokalnych II edycji podziękowania złożyli: w imieniu pana Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pan Wojciech Kolarski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, pan Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, dr Jan Szomburg, prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz pan Jacek Królikowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz raport prezentujący wnioski z majowych debat nad aktywnością obywatelską.

Następnie wszyscy udali się na sesję otwierającą XI Kongres Obywatelski. Uczestniczką panelu dyskusyjnego była pani Sylwia Chojnacka-Tuzimek, Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi, która z pasją opowiadała, w jaki sposób biblioteki pomagają w budowaniu wspólnot lokalnych.

Uczestnicy projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” wzięli także udział w sesji tematycznej „Jak budować wspólnoty lokalne – w oparciu o tożsamość, interesy czy wspólne projekty ?”. Na temat aktywności obywatelskiej wypowiadali się m.in. pan Jacek Królikowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz pani Dagmara Sypniewska-Skwara, Zastępca Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie (przeczytaj wywiad). Temat sesji jest związany z III edycją debat lokalnych i stanowił wprowadzenie do wieczornej dyskusji.

Tego samego dnia – po zakończeniu Kongresu – miał miejsce warsztat przygotowujący do kolejnej odsłonę debat lokalnych. Dyskusja podczas warsztatów była poświęcona mechanizmom rozwoju Polski lokalnej. W spotkaniu wzięło udział ponad pięćdziesiąt osób, gospodarzy przyszłorocznych debat. Po pierwsze, starano się wyciągnąć wnioski z poprzedniego cyklu debat – zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i organizacyjnym. Prezentacji swoich doświadczeń dokonała dwójka organizatorów – pani Joanna Kalisz-Dziki ze Gorlic oraz pani Stanisława Ciesielska z Barcina. Następnie gospodarze debat lokalnych – pracując indywidualnie i w grupach – zastanawiali się nad tym, co decyduje o rozwoju ich lokalnych społeczności. Wnioski z warsztatu stanowią punkt wyjścia do określenia tematu przyszłorocznych debat lokalnych. 

Na górę
Close