Wyszków

„Gra od razu przyciągnęła uwagę uczniów. Wszyscy wczuli się w przydzielone im role. Początkowo większość podejmowała swoje decyzje bardzo zachowawczo, jednak, gdy spostrzegli, jak ich fikcyjne życie szybko przemija, to nabrali znacznego animuszu. Rzucanie kostką podczas fazy zdarzeń losowych było niejednokrotnie wydarzeniem iście dramatycznym. Niejednemu uczestnikowi gry w czasie jej trwania „przybyło parę siwych włosów”. Z pewnością gra ta pozwoli w przyszłości sporej części uczestników podjąć lepsze decyzje, a także zapobiegnie wielu nietrafionym. Gra bardzo się podobała, uczniowie w 100% ocenili ją bardzo wysoko; super pomysł na zajęcia ekonomii w praktyce.

Na górę
Close